مقالات


حل مشكل طولاني شدن خاموش شدن ويندوز 1390/09/25 145

حتما تا بحال با اين مشكل برخورد كرده ايد كه دقايقي در انتظار خاموش شدن كامپيوتر بمانيد.

نحوۀ نصب زبان فارسی در ویندوز 7 1391/03/30 1013

نحوۀ نصب زبان فارسی در ویندوز 7- نصب زبان فارسی ویندوز هفت-زبان فارسی ویندوز سون

نصب فارسی در Windows  xp 1391/12/30 81

نصب زبان فارسی در ویندوز XP,نصب فارسی xp,نصب فارسی ویندوز,نصب فارسی Windows xp,راهنمای نصب فارسی,راهنمای نصب فارسی در ویندوز,راهنمای نصب زبان فارسی,راهنمای نصب زبان فارسی در Windows xp