پشتیبانی

پشتیبانی نرم افزار حسابداری میزان

پشتیبانی قوی یکی از مهمترین نقاط قوت محصولات نرم افزاری می باشد، کارشناسان میزان از ابتدا در کنار مشتریان نرم افزارها بوده و تمام تخصص و تعهد خود را جهت الکترونیکی نمودن فرآیندهای مشتریان بکار خواهند  گرفت، مهمترین هدف بخش پشتیبانی نرم افزار ایجاد حس اطمینان و رضایتمندی مشتریان است.

پشتیبانی نرم افزهای میزان شامل موارد زیر می گردد :

نصب نرم افزار در صورت نیاز مشتری
آموزش کاربران جهت استفاده بهینه از نرم افزارها
بروزرسانی امکانات جدید نرم افزار
پاسخگویی به مشکلات کاربران