کدینگ حسابداری چیست؟ انواع و سطوح کدینگ حسابداری

حسابداری سیستمی می باشد که داده های مربوط به فعالیت واحد های تجاری را دریافت و اندازگیری می کند، سپس ان ها را پردازش و در قالب نتایج فعالیت و عملکرد واحد تجاری را به تصمیم گیرندگانش گزارش می کند. کدینگ حسابداری دسته بندی داده های حسابداری می باشد که در سطح های مختلف تعریف می شود، به هر حساب در هر سطح کدی تعلق می گیرد که از روی کد می توان فهمید شاخه و زیر شاخه مربوط به هر حساب کدامند. استانداردی جهت این کد گذاری وجود دارد. در این مقاله، می توانید با تعریف کدینگ حسابداری و مزایای آن در نرم‌افزار حسابداری آشنا بشید و ساختار و نحوه طراحی آن را در سیستم ببینید. 


در این مقاله می خوانید:


کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری چیست؟

کدینگ حسابداری مجموعه ای از کد گذاری بر روی حساب ها، دسته بندی کردن و شاخه بندی کردن ان می باشد. یکی از اساسی ترین مسایل و مفاهیم علمی در حسابداری کدینگ حسابداری می باشد. تمامی امور مالی توسط کدینگ حسابداری استاندارد سازی می شود و با فرمت خاص، دسترسی به گزارشات با جزییات کامل را برای حسابداران فراهم می کند. کدینگ حسابداری در صورتیکه به طور دقیق طراحی شود می تواند بسیاری از مشکلات حسابداری را بر طرف یا مانع از ایجاد مشکلات حسابداری شود. در حال حاضر نرم افزار حسابداری میزان، دارای یک کدینگ حسابداری تخصصی می باشد، که توسط متخصصین مالی و حسابداری طراحی شده است. 

هدف استفاده از کدینگ حسابداری چیست؟

تمامی سازمان ها می بایست جهت شکل دهی به امور حسابداری خود از کدینگ های حسابداری تخصصی زمینه کاری خود استفاده کنند. استفاده از کدینگ حسابداری می تواند مزایای زیادی برای شما به همراه داشته باشد. 
•    تمامی امور حسابداری براساس فرمت کدینگ حسابداری پیاده سازی می شود ، تمامی عملیات را استاندارد سازی می کند و فرمت می دهد. تمامی حساب ها بصورت یکپارچه طراحی می شود که این امر از ایجاد خطا تا حدود زیادی از خطای انسانی جلوگیری می کند.  
•    گزارش های مالی با سرعت و دقت بیشتری با جزییات کامل تکمیل می شود. 
•    با کدینگ حسابداری، تحلیل و بررسی مالی دقیق تری در اختیار مدیران جهت برنامه ریزی قرار می گیرد

اهمیت و کاربرد سیستم کدینگ در حسابداری

کدینگ حسابداری جهت سهولت در ثبت حساب ها، شناسایی بهتر و ساده تر کردن حساب ها کاربرد دارد. کدینگ حسابداری فرآیند دسته بندی، مرتب سازی عناوین امور مالی شرکت ها و سازمان ها می باشد. کدینگ حسابداری تمامی موضوعات مالی را بر اساس موضوع فعالیت و سطح فعالیت برای حسابداران طبقه بندی می کند.ساختار دسته بندی معمولا بصورت درختی می باشد، تا تعدد حساب ها و رویدادهای مالی شرکت یا سازمان به بخش های جزیی تر تقسیم بندی شود. نفکیک اطلاعات مالی که در راستای پیاده سازی کدینگ حسابداری تحقق پیدا کرده است، در مواقع لزوم، دسترسی به حساب ها، فرایند ثبت حساب و اسناد مختلف  را تسریع کرده است که این خود باعث دسترسی به گزارشات جامع و دقیق در کوتاهترین زمان ممکن می باشد. گزارش گیری در هر سطح حسابداری در تصمیم گیری حیاتی برای سازمان نقش مهمی ایفا می کند.با کدینگ حسابداری به استاندارد سازی در تعریف حساب ها دست پیدا می کنیم که تا حدود زیادی از خطای انسانی کاسته می شود. کدینگ حسابداری برای تهیه اسناد و مدارک حسابداری راهکار بسیار مناسبی می باشد. 

انواع کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری دارای انواع مختلفی می باشد که به موارد زیر می توان اشاره کرد. 

انواع کدینگ حسابداری


 
•    کدینگ حسابداری حفظی: در این مدل کدینگ حسابداری اسم ها بصورت مخفف بکار برده می شوند. این سبک جهت به خاطر سپاری راحتر می باشد. برای نمونه به حساب های دریافتنی کد "ح-د" اختصاص داده می شود که حروف اول حساب ها می باشد. 
•    کدینگ حسابداری متوالی: این کدینگ حسابداری که به کدینگ سریالی و یا پی در پی نیز شناخته می شود، تمامی داده ها توسط اعداد به صورت پشت هم کد گذاری می شوند. 
•    کدینگ حسابداری سلسله مراتبی: این کدینگ حسابداری دارای ترتیب منطقی می باشد و قابلیت گسترش دارد چرا که در تعداد حساب ها، کالا و داده ها محدویت وجود ندارد. در حال حاضر یکی از پرکاربردترین روش های کدینگ حسابداری می باشد. در ادامه نمونه ای از ان را می توانید ببینید 
•    کدینگ حسابداری توده ای: در این کدینگ حسابداری معین اعدادی به یک حساب معین اختصاص داده می شود. این روش برای استفاده در یک دوره مالی کاربرد دارد. 
•    کدینگ حسابداری وجهی: سیستم های کد گذاری داده بصورت قراردادی می باشد. هر عدد مختص یک حساب می باشد

ساختار و سطوح استاندارد کدینگ حسابداری

سطوح حسابداری شامل انواع حساب ها می شود. در نرم افزار حسابداری میزان دارای هفت سطح، شامل گروه حساب ها، کل، معین، تفصیلی، تفصیلی شناور، مرکز هزینه و واحد ها می شود. 
 
•    گروه حساب ها: شامل عناوین کلی حساب ها می باشد، عناوین کلی در تنظیم گزارش، صورت های مالی در نظر گرفته می شوند. گروه حساب ها همان حساب های اصلی هستند که دسته بندی بر اساس ان شکل می گیرد این گروه حساب ها برای اداره مالیاتی و دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عملکرد این گروه حساب ها برای گزارش به ای دو سازمان می باشد. 
•    سطح کل: سطح کل ناظر به حساب‌هایی هستند که در دفترهای مالی ویژه، تنظیم گزارش‌ها و صورت‌های مالی لحاظ می‌شوند. صورت حساب های مالی تعریف می شود. معمولا نیازها و فعالیت های شرکت از اجزای اصلی این سطح هستند
•    سطح معین: در سطح معین جهت تفکیک حساب های کلی و متمایز کردن ان ها می باشد. این سطح از حساب از انجایی که نشان دهنده هزینه ها و درامدها می باشد، برای گزارش گیری و تصمیم گیری حائز اهمیت است. حساب های معین دارایی ها و هزینه های سازمان را نشان می دهند و معمولا بین چهار یا شش رقم می باشند
•     سطح تفصیلی: سطوح تفصیلی، تفصیلی شناور، مرکز هزینه و واحدها شامل حساب اشخاص، ثبت هزینه ها، ثبت محاسبات و... می باشد. در این سطح تفصیلی متناسب با ساختار شرکت می توان بصورت انحصاری طراحی شود  و شاخ و برگ گیرد. برای مثال شرکت های پیمانکاری می توانند هر پروژه را به عنوان یک مرکز هزینه تعریف کنند و هزینه های هر پروژه را وارد و گزارشات سود و زیان مربوط به هر پروژه را به نفکیک داشته باشد.
•     سطح تفصیلی شناور: اگر در سیستم کد گذاری حساب تفصیلی به یک حساب معین متصل باشدآن حساب تفصیلی استاندارد می باشد و در غیر اینصورت شناور محسوب می شود.در کدینگ هر حساب معین زیر گروه یک حساب کل می باشدُ هر حساب تفصیلی غیر شناور به یک حساب معین ارتباط داردُ این در حالی است که حساب تفصیلی شناور می تواند بسته به تعریف و طراحی کدینگ به حساب معین بیشتری منسوب شود. حساب تفصیلی شناور می توانند به چند حساب معین متصل شوند. 

ساختار کدینگ حسابداری

طراحی و نحوه کد دهی سیستم کدینگ حسابداری

ساختار کدینگ حسابداری به عوامل مانند فعالیت سازمان، کنترل و گزارشات مورد نیاز سازمان و اصول و استاندارد حسابداری بستگی دارد که در طراحی کدینگ حسابداری یک سازمان باید در نظر گرفته شود. کدینگ حسابداری برای هر سازمانی که طراحی می شود از اصول حسابداری پیروی می کند. در سطح گروه حساب ها، با عناوین کلی در کدینگ حساب ها از هم تفکیک می شود. در طراحی کدینگ این عاوین با ارقام به عنوان کد مشخص می شوند. اولویت کددهی در سیستم کدینگ حسابداری به نحوی است که اولویت کدها و کدهای کوچکتر، به حساب های مهمتر که به پول نزدیکترند اختصاص داده می شوند و بعد به حساب های سود و زیان و در مرحله آخر حساب ها با اهمیت کمتر کدگذاری می شوند. 

معیارهایی که در طراحی کدینگ حسابداری باید مورد توجه قرار گیرند

طراحی کدینگ حسابداری برای تمامی سازمانها، شرکت ها و... ضرورت دارد چرا که در رویه ها و فراکرد مالی ان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. طراحی کدینک می بایست با شکل صحیح و با دقت طراحی شود و اصول و استانداردهای حسابداری در ان لحاظ شود. در طراحی کدینگ ترتیب چیدمان از چه حسابی شروع و به چه حسابی خاتمه پیدا می کند، حائز اهمیت می باشد. جهت طراحی کدینگ حسابداری بسیار مهم است که از خدمات و مشاوره موسسات خدمات مالی و یا مدیران مالی متخصص در این زمینه استفاده کرد. یک کدینگ حسابداری استانداردجهت تفکیک، طبقه بندی و ثبت اطلاعات مالی و تهیه گزارشات مورد نیاز مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. کدینگ حسابداری شرکت های پیمانکاری با کدینگ حسابداری بازرگانی و صنعتی متفاوت می باشد. بنابراین اینکه کدینگ حسابداری متناسب با زمینه فعالیت باشد، مهم می باشد.

اجرای کدینگ حسابداری با نرم افزار حسابداری 

یک نرم افزار حسابداری استاندارد، قابلیت تعدیل و تنظیم کدینگ استاندارد را دارد. در نرم افزار حسابداری میزان شما می توانید با توجه به زمینه که در آن فعالیت می کنید، از کدینگ پیش فرض میزان استفاده نمایید و هم می توانید از کدینگ حسابداری خودتان را در سیستم پیاده سازی کنید. در نرم افزار حسابداری میزان امکان تغییرات گسترده در طراحی کدینگ وجود دارد. حساب های کل، معین، تفصیلی و سه سطح تفصیلی شناور که هر کدام دارای کد مخصوص بخود می باشند. 

دانلود اکسل کدینگ حسابداری تولیدی

دانلود فایل اکسل: کدینگ حسابداری تولیدی

دانلود اکسل کدینگ حسابداری بازرگانی

دانلود فایل اکسل: کدینگ حسابداری بازرگانی

دانلود اکسل کدینگ حسابداری خدماتی

دانلود فایل اکسل: کدینگ حسابداری خدماتی

ویدئو کدینگ حسابداری میزان

دانلود فایل PDF مقاله : کدینگ حسابداری چیست؟
 شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: