گزارش حسابرسی چیست و چه انواعی دارد؟ نمونه خام

تعریف گزارش حسابرسی و انواع آن

گزارشی که حسابرس پس از بررسی بی طرفانه صورت های مالی یک کسب و کار آماده می کند، گزارش حسابرسی گویند. در این مقاله از حسابداری میزان با انواع گزارش حسابرسی آشنا شوید. صورتهاي‌ مالي‌، بخش‌ اصلي‌ فرايند گزارشگري‌ مالي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. درحال‌ حاضر يک مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد (كه‌ از اين‌ به‌ بعد صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ناميده‌ مي‌شود) و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مي‌باشد. ديگر موارد تشكيل‌دهنده‌ گزارشگري‌ مالي‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارش‌ مديران‌ درباره‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌ و گزارش‌ تحليلي‌ مديران‌ مي‌باشد كه‌ همراه‌ با گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ (و حسب‌ مورد گزارش‌ بازرس‌ قانوني‌) و صورتهاي‌ مالي‌ مجموعه‌اي‌ تحت‌ عنـوان‌ گزارش‌ مالي‌ سالانـه‌ را تشكيل‌ مي‌دهـد.


در این مقاله می خوانید:


گزارش حسابرسی چیست؟

فرآیند بررسی دقیق  تمامی حساب های سازمان را توسط افراد خبره حسابرسی گویند، گزارش حسابرسی  به گزارشی گفته می شود،که در آن  نظر کارشناسی یک حسابرس در رابطه با صورت های مالی یک شرکت،  در آن بیان شده باشد. هدف از این بررسی جلوگیری از ایجاد اشتباه و تقلب در ارائه اطلاعات مالی شرکت ها می باشد که توسط افراد خبره صورت می گیرد. نتیجه این حسابرسی برای سهامداران و هیئت مدیره، بانک ها جهت ارائه وام و اعتبارات ا اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر هدف‌ گزارش حسابرسی عبارت‌ است از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ گردد.گزارشات حسابرسی را باید در مهلت مقرر  ارائه شود در غیر اینصورت مشمول جریمه  20 درصدی  مالیات متعلق، (مالیات بر در امد مشمول مالیات  از طریق رسیدگی) می شود. 
 طبق قانون 272 قانون مالیات های مستقیم شرکت هایی که دارای شرایط مندرج در این ماده و آئین نامه آن هستند ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند.
همانطور که به ان اشاره شد فرآیند حسابرسی توسط افراد خبره صورت می گیرد که موظف به ارائه گزارشات مالی به صورت ماهانه یا سالیانه به سازمان ها می باشند. سازمان ها به دو طریق با این افراد خبره در ارتباط هستند:

 • حسابرسان مستقل یا خارجی:  موسساتی هستند که در زمینه حسابرسی فعالیت دارند، که طی قراردادهای که با سازمان ها جهت امور حسابداری  می بندند گزارشاتی را بصورت متداوم به صاحبان شرکت و هیئت مدیره تسلیم می کنند.
 • حسابرسان داخلی: جز پرسنل مجموعه هستند که در داخل سازمان حضور دارند و به برسی و ارائه گزارشات مالی به سهامداران، مدیرعامل و دیگر ذیع نفعان می پردازند. حسابرس داخلی می بایست گردش مالی شرکت اعم از خرید و فروش، بدهکاران و بستانکاران را بررسی میکند. به موارد بیمه ای و مالیاتی نظارت دارد. 

انواع گزارش حسابرسی چیست؟

گزارش حسابرسی حداقل‌ به‌طور سالانه‌ و در راستـاي‌ رفع‌ نيازهـاي‌ مشترك‌ اطلاعاتي‌ طيف‌ وسيعي‌ از استفاده‌كنندگان‌ تهيـه‌ و ارائـه‌ مي‌شـود. گزارش حسابرسی انواع مختلفی دارد که در این قسمت به شرح مختصری در رابطه با هر کدام می پردازیم. 

انواع گزارش حسابرسی

 1. گزارش حسابرسی مشروط: گزارش حسابرسی مشروط در مواقعی مورد پیدا می کند که مستندات و شواهد کافی نباشند
 2. گزارش حسابرسی مردود: در مواقعی که اصول حسابداری در گزارشات مالی پیاده سازی نشده باشد، گزارش حسابرسی مردود اعلام می شود
 3. گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر: در مواقعی که حسابرس در رسیدگی خود با ابهام یا محدودیت اساسی روبرو باشد، در این حالت امکان اظهار نظر در رابطه با صورت های مالی امکان پذیر نیست
 4.  گزارش حسابرسی استاندارد: گزارشی مورد تایید طبق اصول حسابداری با دارا بودن استانداردهای مورد نیاز
 • استاندارد حسابرسی عمومی: در این استاندارد یک حسابرش مجرب و مستقل یا صلاحیت حسابرسی دارد. حسابرس می بایست دارای مدرک معتبر باشد و مهارت لازم در حسابرسی داشته باشد. حسابرس نباید وابستگی مالی به شرکتی که حسابرسی ان را انجام می دهد داشته باشد.  
 • استاندارد حسابرسی میدانی: برنامه ریزی لازم برای انجام امور، بررسی و ارزیابی کنترل داخلی، جمع اوری اسناد و مدارک و تسلط بر امور. در این روش تمرکز بر روی جمع آوری دقیق مدارک می باشد چرا که به عنوان ارزیابی ادعاهای مدیریتی در مورد صحت یا عدم صحت گزارشهای مالی بصورت سیستماتیک و گویا دسته بندی و فایل گردد.
 • استاندارد حسابرسی گزارشگیری: صورت های مالی می بایست طبق اصول حسابداری باشند و این اصول در تمامی حساب ها اعمال شده است. و حسابرس نظر خود را در رابطه با صحت و سقم اطلاعات مالی شرکت بدهد. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت می بایست گزارش داده شود. در مرحله اخر طبق موازین شواهد حسابرسی به این نتیجه رسید که توانسته به یک اجماع نظر برسد می‌تواند مرحله گزارشگری که نتیجه نهائی می‌باشد را ارائه نماید.

تمامی حسابرسان به هنگام حسابرسی اطلاعاتی از سیستم گزارشگیری شرکت مثل ترازنامه، اظهارنامه مالیاتی، اسناد درآمد و هزینه ها و .. را جمع آوری کرده سپس بررسی دقیق روش آن ها صورت می گیرد تا از صحت ان اطمینان حاصل شود تا مطمن شود که خطایی روی ان صورت نگرفته باشد. 

گزارش حسابرسی شامل چند بند است ؟

گزارشات حسابرسی تحت استانداردهای خاصی از بند های مختلف تشکیل شده است. 

 • در ابتدای گزارش عنوان گزارش درج می شود.
 • مقدمه که شامل اطلاعات مختصری گزارش می شود
 • مسئولیت هیت مدیره در قبال صورت مالی
 • مسئولیت حسابرس
 • مبانی اظهار نظر که شامل اظهار نظر مشروط-مردود یا ...
 • اظهار نظر مشروط – مردود یا ...
 • سایر بندهای توضیحی
 • گزارش در مورد سایر الزامات و مقررات قانونی
 • گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی 
 •  گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقررات حسابرسی
 • تاریخ 
 • امضاء شرکا

نحوه ارائه گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی دارای چهار اصل می باشد که در بالا در قسمت استانداردها به طور کامل توضیح دادیم و در ادامه بصورت موردی به بیان ان بسنده می کنیم. 

گزارش حسابرسی

 1.  صورت های مالی بر مبنای استفاده از اصول حسابداری می باشد. 
 2. اصول حسابداری پذیرفته شده در تمامی حسابداری مالی اعمال شده است. 
 3. اطلاعات بصورت کامل و کافی افشا شده و در اختیار حسابرس قرار گرفته است
 4. در انتها نظر کارشناسی شده حسابرس در مورد شفافیت صورت های مالی که از طریق مدیریت در اختیار حسابرس قرار گرفته شده است و قابل اعتماد می باشد، ارائه می شود. در صورت وجود مغایرت در صورت های مالی یا عدم شفافیت می بایست از طریق حسابرس گزارش شود. 

در تهیه این گزارش موارد زیر باید در نظر گرفته شود:    

 • مجموعه کاملی از صورت های مالی حسابرسی شده باشد
 • صورت های مالی با هدف عمومی با ادعای انطباق با استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد
 • حسابرس علاوه بر رسیدگی صورت های مالی می بایست مسئولیت گزارشگری را طبق قانون بر عهده بگیرد
   

چند نمونه گزارش حسابرسی

​لینک دانلود: دستوالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

 • مبانی اظهار نظر مردود 

4: شرکت در اواخر سال مالی1399 کارخانـه را به شرکت فروخته است . رسیدگیهای انجام شده در این رابطه حاکی است که عملیـات تنظـیم مبایعـه نامه ، در سال مالی بعد صورت گرفته و لذا شناسایی فروش یـاد شـده در سـال مـورد گزارش برخلاف استانداردهای حسـابداری اسـت . تعـدیل صـورتهای مـالی از ایـن بابـت موجـب افـزایش دارائیهـای ثابـت بـه مبلـغ ................................میلیون ریال و کاهش حسابهای دریافتنی و سود سال مورد گزارش به ترتیب به مبالغ ........و .......................میلیون ریال می گردد.

 • اظهارنظر مردود

4: به نظر این حسابرس ، به دلیل آثار مورد مندرج در صورتهای مـالی یـاد شـده ، وضـعیت مـالی شـرکت…………. (سهامی خاص) در تاریخ 29اسفندماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبـور ،طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان نمی دهد .

 • مبانی اظهارنظر مشروط حسابرسی

 4 :موجودی مواد و کالا شامل مبلغ …… میلیون ریـال موجـودی کـالا سـاخته شـده مـی باشـد کـه بـرخلاف استانداردهای حسابداری است. در صـورت انجـام تعـدیل لازم از ایـن بابت ، سود خالص به مبلغ ……. میلیون ریال کاهش و موجودی و کالا و سود انباشته به ترتیب به مبالغ ….. میلیون ریال کاهش می یابد

 • اظهارنظر مشروط حسابرسی

6:به نظر این حسابرس ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند صـورتهای مالی یاد شده ، وضعیت مالی شرکت ………….. (سهامی خاص) در تاریخ 29اسفندماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می دهد.

سوالات متداول در مورد گزارش حسابرسی

 • گزارش مشروط حسابرسی چیست؟ 

در صورتیکه انحراف کوچک از اصول حسابداری در اسناد مالی دیده بشود و یا اینکه مستندات ارائه شد کامل نباشد، نوع اظهار نظر حسابرس مشروط می باشد. در این حالت گزارش حسابرسی شامل عبارت شرطی و بندهای توضیحی می باشد

 • گزارش حسابرسی مردود شرکت

درصورتی که اسناد مالی طبق اصول حسابداری نباشد، و تاثیر زیادی بر صورت های مالی داشته باشد، نوع اظهار نظر حسابرس مردود اعلام می شود. 

 • گزارش حسابرسی مستقل چیست؟

گزارشی که از طریق یک حسابرس مستقل  طبق استانداردهای حسابداری اقدام به تهیه شود تا به بررسی  صحت صورت های مالی شرکت بپردازد، گزارش حسابرسی مستقل می گویند.  . گزارش حسابرسی تضمین کننده صحت سود نیست بلکه تنها بیان کننده صورت های مالی برای یک دوره زمانی مشخص می باشد. 

دانلود مقاله: گزارش حسابرسی چیست و چه انواعی دارد؟ نمونه خامشما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: