صورت مغایرت بانکی و روش های تهیه و تنظیم آن 

صورت مغایرت بانکی لیتس از اختلاف های بین اسناد حسابداری ثبت شده در دفاتر شرکت ها و صورتحساب های بانکی را نشان می دهد. هدف از صورت مغایرت بانکی شناسایی مغایرت ها و برطرف کردن آن ها می باشد. اختلافی که در مانده حساب بانک و دفاتر وجود دارد می تواند برای شرکت ها مشکل ساز شود. بنابراین صورت مغایرت بانکی از مهمترین موضوعاتی است که حسابداران به آن می پردازند. با مطالعه این مقاله از حسابداری میزان با صورت مغایرت بانکی در حسابداری چیست و روش های تهیه و تنظیم آن بصورت کامل آشنا خواهید شد. 


در این مقاله می خوانید:


صورت مغایرت بانکی چیست؟ 

رویدادهای مالی بصورت جداگانه در دفاتر سازمان ها و بانک ثبت می شود. ثبت شرکت ها باید با ثبت بانک ها در تاریخ های مشابه هم خوانی داشته باشد. صورت مغایرت بانکی در نتیجه اختلاف بین ثبت دفاتر و بانک ها بدست می آید. به عبارت دیگر صورت مغایرت بانکی لیستی از رویدادهای مالی در زمان های مختلف است، که به وسیله صاحب حساب تهیه می شود تا اختلاف و مغایرت بین اسناد حسابداری را مشخ کند. در مورادی که مانده حساب بانک در دفاتر شرکت ها با مانده ارسالی صورت حساب ها مغایرتی داشته باشد، ما نیازمند صورت مغایرت بانکی هستیم. مغایرت ها شناسایی می شود و می بایست برای برطرف کردن آن ها اقداماتی صورت گیرد. در نرم افزار حسابداری مالی میزان امکان مغایرت گیری بانک بصورت دستی و خودکار وجود دارد. 

صورت مغایرت بانکی چیست؟

هدف از بررسی صورت مغایرت بانکی چیست 

شرکت ها می بایست به ارائه ترازنامه مالی خود اقدام کنند برای چک کردن صحت ترازنامه خود ابتدا به تهیه تراز آزمایشی می پردازند که در مقاله های " تراز آزمایشی چیست و چه تفاوتی با ترازنامه دارد؟ " در سایت به آن پرداختیم. تراز آزمایشی، صحت اطلاعات جمع آوری شده را تایید می کند. طبق اصول حسابداری ستون بدهکار و بستانکار در یک ترازنامه با ترازنامه آزمایشی باید برابر باشد. هدف از تهیه صورت مغایرت بانکی برای تشخیص و شناسایی این مغایرت ها است.  این لیست مغایرت بین اسناد ثبتی حسابداری را نشان می دهد. حسابداران با تهیه لیست مغایرت های بانکی اقدام به برطرف کردن مغایرت ها می کنند. 

چه مواردی باعث ایجاد مغایرت بانکی می شود؟

ایجاد مغایرت بانکی علل های مختلفی دارد و در مورادی که حسابداری رویدادی را در دفاتر ثبت کند و در بانک ثبت نشود و یا بلاعکس رویدادی در بانک ثبت شود و حسابداری شرکت تا پایان ماه ان را ثبت نکند، بوجود می آید. اقلام باز همان مبالغی هستند که در دفاتر سازمان ها و یا بانک ثبت می شود و در دفاتر طرف مقابل به علل گوناگون ثبت نمی شود. بنابراین اقلام باز هم در دفاتر شرکت و هم صورتحساب بانک وجود دارد.  که در ادامه با چند مثال آن ها را شرح می دهیم. برای مثال در صورتی که شرکت چکی را در وجه شخص صادر کند، این رویداد مالی در دفاتر شرکت ثبت می شود. در صورت مراجعه نکردن فرد مذکور برای وصول چک به بانک این رویداد در دفاتر بانکی ثبت نمی شود. نتیجه این رویداد ایجاد مغایرت بانکی است . چک به عنوان اقلام باز تلقی شده است. 

 • اقلام باز صورت حساب بانک: اقلام باز صورتحساب بانکی به اقلامی گفته می شود بانک آن را ثبت کرده است. ولی در دفاتر شرکت ثبت نشده است
 • اقلام باز شرکت: اقلام باز شرکت اقلامی است که حسابداری شرکت آن ها را ثبت کرده است ولی در بانک ثبت نشده است. 

بانک ها در پایان هر ماه صورتحساب بانکی را تحویل مشتری می دهند. اقلام ثبت شده در "حساب بانک" با دفاتر شرکت باید هم خوان باشد ولی مانده حساب بانک در دفاتر شرکت در اکثر موراد با مانده مندرج در صورت حساب بانک تطابق ندارد. این مغایرت ناشی از  تفاوت در زمان ثبت رویداد مالی  و یا اشتباه طرفین می باشد. در ادامه به مواردی که باعث عدم  تطابق مانده حساب بانک و دفاتر شرکت ها می شود، می پردازیم.

 • عدم وصول چک در بانک توسط صاحب چک تا صدور صورتحساب بانک 
 • عدم ارسال اعلامیه بستانکار شدن توسط بانک در زمان وصل چک 
 • اشتباه در ثبت اطلاعات در دفاتر یا صورتحساب بانکی 
 • براشت کارمزد بانکی بدون ارسال اعلامیه

جدول مغایرت بانکی

همانطور که در بالا مشاهده می کنید مواردی که در دفاتر شرکت ثبت شده است و در صورتحساب بانک وجود ندارد، اقلام باز هستند. در صورتحساب بانک مواردی وجود دارد که در دفاتر ثبت نشده است که به آن اقلام باز صورت حساب بانک می گویند. 

بررسی مغایرت بانکی


مطلب پیشنهادی:روش های قیمت گذاری کالا و خدمات


 

نحوه بررسی صورت مغایرت بانکی

حال که بدر بالا با اینکه صورت مغایرت بانکی در حسابداری چیست آشنا شدید  در ادامه مراحل بررسی صورت مغایرت بانکی شرح داده شده است. صورت مغایرت بانکی در نتیجه بررسی دفاتر و صورت حساب های بانکی بدست می آید. اقلام بدهکار دفاتر شرکت با اقلام بستانکار صورت حساب بانک باید برابر باشد و بالعکس بستانکار دفاتر شرکت ها با اقلام بدهکار صورتحساب بانک تطابق دارد.
برای تهیه صورت مغایرت بانکی روش های مختلفی وجود دارد یا باید مانده صورت حساب بانک را مبنا قرار داد و براساس  آن عمل کرد، یا مانده دفاتر شرکت باید مبنا قرار گرفته باشد. که در ادامه به ذکر آن می پردازیم. 

 • مبنا قرار دادن مانده صورت حساب بانکی: در این روش تعدیلات لازم را از مانده بانک بر اساس دفاتر حسابداری لحاظ می کنیم. 
 • مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت: در این روش تعدیلات لازم را از دفاتر حسابداری بر اساس مانده بانک لحاظ می کنیم.
 •  مبنا قراردادن مانده واقعی شرکت: گاها می شود با مبنا قرار دادن مانده واقعی شرکت از مانده بانک طبق دفاتر و طبق صورت حساب بانکی مانده وافعی را بدست آورد 

مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت زیر بیان می شود. 

 1.  مرحله اول: تمامی رویدادهایی که در صورتحساب بانکی و دفاتر ثبت شده است را بررسی می کنیم تا اقلام بدهکار صورتحساب با اقلام بستانکار دفاتر و یا بالعکس برابر باشد.
 2. مرحله دوم: وضعیت رویدادهایی که در مرحله قبل تطبیق نشده اند و به عنوان اقلام باز شناسایی شدند  را به " اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک" ، " اقلام باز بستانکار صورتحساب بانک" ، " اقلام باز بدهکار دفاتر شرکت" و " اقلام باز بستانکار دفاتر شرکت " تقسیم می کنیم. 
 3. مرحله سوم: در زمان بررسی دفاتر ارقام ثبتی اشتباه می بایست تشخیص و اصلاح شوند و یا اگر در ثبت بدهکار و بستانکار بودن حسابی اشتباهی رخ داده باید آن را تغییر داد. 
 4. مرحله چهارم: صورت مغایریت بر اساس مغایرت ایجاد شده ،لیست ها  تهیه  شود
 5. مرحله پنجم: بعد از مشخص شدن اقلام ثبت نشده در دفاتر شرکت، لازم است تمامی رویدادها در دفاتر ثبت شود. تمامی اشتباهات و اقلام بازی که از مانده دفاتر شرکت کسر و یا به آن اضافه شده است باید ثبت گردد

روش تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی 

در نرم افزار حسابداری میزان امکان مغایرت گیری بانک بصورت دستی و خودکار وجود دارد. شما می توانید با مراجعه به منو عملیات حسابداری، گزینه مغایرت گیری بانک را انتخاب نمایید. 

تهیه صورت مغایرت بانکی


در مرحله بعد کد حساب بانک را می توانید وارد نمایید و یا با دابل کلیک به جستجوی آن بپردازید. لیست اقلام ثبت شده در دفاتر را به شما نشان می دهد. شما می توانید صورتحساب بانکی را از طریق اکسل در نرم افزار بارگذاری کنید. بدین صورت نرم افزار مغایرت ها را شناسایی و لیستی از اقلام باز در اختیار حسابداران می گذارد. 

محاسبه صورت مغایرت بانکی
 

شما می توانید با مراجعه به منو مغایرت بانکی لیستی از اقلام باز را داشته باشید. 

اقلام باز صورت مغایرت بانکی

دانلود PDF مقاله:صورت مغایرت بانکی و روش های تهیه و تنظیم آنشما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: