این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

 ارزش اسقاط چیست و چگونه تعیین می شود؟

ارزش اسقاط مبلغی است که در ازای فروش مال عاید مالک می شود. ارزش اسقاط مشمول تمامی هزینه های پیاده کردن و برچیدن دارایی است. ارزش اسقاط بر ارزش دارایی های شرکت تاثیرگذار است. با مطالعه این مقاله با ارزش اسقاط اهمیت و روش محاسبه و تعیین ارزش اسقاط بصورت کامل آشنا شوید. 


در این مقاله می خوانید:


ارزش اسقاط چیست؟

ارزش اسقاط مبلغ خالص ارزش دارایی بعد از اتمام عمر مفید دارایی است که بعد از کسر درصد استهلاک و هزینه های فروش دارایی، عاید سازمان می گردد. عدم استفاده از دارایی و یا اتمام عمر مفید آن باعث کنار گذاشتن دارایی می شود.  که این نوع دارایی را دارایی ثابت اسقاط شده می نامند. ارزش اسقاط به میزان ارزش باقی مانده از یک دارایی است که بعد از اسقاط و زمانی که از بین رفته باشد اطلاق می شود.  

ارزش اسقاط

اهمیت ارزش اسقاط

همانطور که می دانید ارزش دارایی های یک سازمان در ترازنامه یک شرکت ثبت می شود. این در حالی است که هزینه استهلاک در صورت درآمد ثبت می شود. اهمیت ارزش اسقاط از آن نظر است که با تخمینی که از ارزش آن می زنند، نشان دهنده ارزش استفاده و زمانی است که این دارایی برای شرکت دارد. ممکن است با گذشت زمان و کسب اطلاعات واحد تجاری دریابد عمر مفید دارایی برابر با عمر مفید برآوردی آن نیست. در این صورت واحد تجاری باید دست به تغییر بزند و در سال های باقی مانده استهلاک را بر مبنای اطلاعات جدید محاسبه نماید. 

  •  برآورد بالاتر از میزان واقعی ارزش اسقاط
  1. استهلاک کمتر ثبت می شود 
  2.  درآمد خالص بیشتری اظهار می شود. 
  3. دارایی ثابت و سود انباشته بیشتری در ترازنامه ثبت می گردد
  • برآرود کمتر از میزان واقعی ارزش اسقاط
  1.  استهلاک بیشتری ثبت می شود
  2. درآمد خالص کمتر اظهار می شود
  3. دارایی ثابت و سود انباشته کمتری در ترازنامه ثبت می گردد
  4. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین تر می شود که شرکت را با مشکلات متعددی در زمینه تامین مالی در آینده روبرو می کند. 

در مواردی  که دارایی برای شرکت قیمت بالایی نداشته باشد و مدت زمان براورد استفاده از ان در شرکت بالا تخمین زده شود، ارزش اسقاط صفر در نظر می گیرند. این در حالی است که اگر پیش از اتمام عمر مفید آن دارایی به فروش برساند، اسقاط برای شرکت ارزشمند است. 


با امکانات و قابلیت‌های نرم افزار حسابداری مالی میزان آشنا شوید (با قابلیت‌های رایگان)


ارزش اسقاط چگونه تعیین می شود؟

ارزش اسقاط مبلغ پیش بینی شده از فروش دارایی است که عاید مالک می شود. در محاسبه ارزش اسقاط لازم است بدانید در تمامی مواردی که هزینه پیاده سازی با هزینه فروش  اسقاط برابر باشد ارزش اسقاط صفر است . در این موارد که ارزش اسقاط صفر است و یا خیلی ناچیز است می توان از محاسبه آن صرف نظر کرد. قاعدتا ارزش اسقاط کمتر از بهای تمام شده است ولی در مواردی که شرایط اقتصادی بصورت تورمی است، مشخص نیست و لزوما ارزش اسقاط از بهای تمام شده کمتر نیست. سود زمانی ثبت می شود که دارایی به مبلغ بیشتر از ارزش دفتری خود فروخته شود. زمانی زیان ثبت خواهد شد که دارایی به مبلغ کمتر از ارزش دفتری خود فروخته شود. سود و یا زیان حاصل از فروش دارایی ثابت در صورت سود و زیان گزارش و هر دو در پایان دوره حسابداری به خلاصه سود و زیان بسته می شوند. 

ارزش اسقاط در استهلاک چیست؟ 

برای محاسبه استهلاک به عوامل واقعی (بهای تمام شده)و دو عامل تخمینی (عمر مفید دارایی ، ارزش اسقاط آن) بستگی دارد که به عبارت دیگر حسابداری استهلاک بهای تمام شده دارایی ثابت را منهای ارزش اسقاط آن بر عمر مفید دارایی ثابت به طور معقول سرشکن می کند. که البته با هدف سرشکن کردن بهای تمام شده این کار صورت می گیرد و نه برای تعیین ارزش دارایی . استفاده از روش محاسبه ارزش اسقاط جهت تعیین استهلاک و استهلاک پذیری یک دارایی، ارزش تخمینی استهلاک از بهای دارایی ها کسر می شود. برای تمامی دارایی ها که ارزش اسقاط آن صفر باشد و به پایان عمر مفید خود رسیده باشد، دیگر استهلاک ثبت نمی شود. حساب دارایی و حساب استهلاک انباشته وابسته به آن در دفتر کل باقی می ماند. کل استهلاکی که برای یک دارایی ثبت می شود نمی شود بیشتر از بهای تمام شده باشد. 

ویدئو آموزشی نحوه محاسبه ارزش اسقاط

دانلود PDF مقاله: ارزش اسقاط چیست و چگونه تعیین می شود؟



شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  




امتیاز دهید: