تغییر بهای نرم افزار های میزان از اردیبهشت ماه

 به اطلاع می رسانیم بهای نرم افزار های میزان تا پایان فروردین ماه سال 1393 تغییر نخواهد کرد و با همان بهای سال 1392 ارائه خواهد شد. 

لذا بهای جدید نرم افزارهای میزان در اردیبهشت ماه متعاقبا اعلام خواهد شد.