امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

امکانات اضافه شده نرم افزار حقوق و دستمزد دی ماه 93

  • اضافه شدن وضعیت استخدامی قراردادی شغل دوم و ساعتی

برای پرسنل قراردادی شغل دوم محاسبات مالیات مطابق قوانین صورت میگیرد و برای پرسنل ساعتی با توجه نرخ دستمزد یک ساعت وارد شده در حکم حقوقی و وارد نمودن ساعت کارکرد ماهانه محاسبات توسط نرم افزار حقوق و دستمزد میزان انجام میگیرد 

  • امکان چاپ قرارداد مطابق آخرین فرمت ارائه شده وزارت کار

 


 

  • امکان وارد نمودن نرخ اضافات و کسورات تعریف شده توسط کاربر و تعداد هر کدام و انجام محاسبات توسط نرم افزار حقوق و دستمزد

 

  •   امکان ثبت شرح در فهرست اضافات و کسورات پرداختی هر ماه و چاپ در فهرست ماهانه

 


 

  • امکان انتخاب موارد دلخواه جهت چاپ در فیش حقوقی

  • امکان تغییر عنوان موارد حقوقی در فیش حقوق جهت چاپ

 


 

  • امکان انتخاب پرسنل  جهت ساخت فایل پرداخت به بانک و چاپ فهرست پرداخت به بانک

  

  • امکان انتخاب علامت تجاری جهت چاپ در فیش حقوقی

  • امکان انتخاب مسیر مشخص جهت تهیه فایل پشتیبان بصورت خودکار با هر بار خروج از نرم افزار

 

 

بروزرسانی های انجام شده مطابق با پیشنهادات مشتریان نرم افزار حقوق و دستمزد میزان و مورد تایید کارشناسان مالی شرکت داده کاوان پارس می باشدشما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: