حقوق و دستمزد سال 97

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 97

بر اساس بخشنامه روز پنجشنبه 23/01/1397 و همچنین دستورالعمل الحاقی به شماره 8055 مورخ 26/01/1397 نحوه اجرا و محاسبه حقوق و دستمزد در سال 97 در خصوص کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند به شرح زیر می باشد.

1- نرخ مصوب و یکسان حداقلی حقوق برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (دائم یا  موقت) با احتساب افزایش 19.5 درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ روزانه 370.423 ریال (11.112.690 ریال ماهانه) تعیین گردیده است.

2- همچنین از ابتدای سال 97 برای سایر سطوح مزدی نیز با افزایش 10.4 درصدی مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه مبلغ 28.208 ریال (846.240 ریال ماهانه) بر اساس آخرین مزد دریافتی در سال 96، در نظر گرفته شده است.

نحوه محاسبه مزد شغل روزانه سال 1397 :
28.208 + ( 1.104 × آخرین دریافتی مزد ثابت روزانه 96)

باتوجه به فرمول محاسبه حقوق روزانه، چنانچه عدد حاصل حداقل مزد شغل روزانه سال 97 که برابر است با (370.423 ریال) کمتر بود، همان مبلغ 370.423 ریال ملاک خواهد بود.

همچنین سایر  عناوین پرداختی که بر اساس طبقه بندی یا عرف کارگاه، مزد شغل تلقی می شوند و تا پایان سال 96 برقرار بوده است، باید از اول سال 97 معادل 10.4 در صد اضافه شود.

3- حق سنوات سال 97

در خصوص حق سنوات برای کارگرانی که یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان گذشته باشد یا یکسال سابقه کار دارند، مبلغ روزانه 17.000 ریال (510.000 ریال ماهانه) در نظر گرفته شده است. مبلغ ذکر شده برای گروه یک طرح طبقه بندی مشاغل می باشد و سایر گروه ها به شرح ذیل می باشند.
نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات سال گذشته:
مزد سنوات سال 97 = 17.000 + (1.104 × مزد سنوات سال گذشته)


4- حق بن و حق مسکن سال 97

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای قانون کار بابت هر کارگر (مجرد یا متاهل) در سال 97 بدون تغییر و با مبلغ 1.100.000 ریال ماهانه منظور گردیده است که کارفرمایان ملزم به پرداخت آن به کلیه کارکنان (دائم یا موقت) می باشند.

همچنین حق مسکن افراد مجرد و متاهل نیز بدون تغییر نسبت به سال 96 مبلغ 400.000 ریال ماهانه در نظر گرفته شده است.

5- حق اولاد سال 97

بر اساس قانون وزارت کار، برای کلیه کارکنانی که حداقل 720 روز سابقه بیمه داشته و دارای فرزند با شرایط زیر می باشند حق اولاد قابل پرداخت می باشد و مبلغ آن 10 درصد حداقل حقوق ماهانه یعنی 1.111.269 ریال می باشد.
حق اولاد برای فرزند یا فرزندانی که دارای شرایط ذکر شده می باشند در نظر گرفته خواهد شد :

  •  سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد
  • دختران مجرد بالای 18 سال
  • منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل
  •  در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشد.
  • نظر به اینکه یکی از شرایط دریافت کمک عائله مندی  منحصرا اشتغال به تحصیل فرزند بیمه شده بوده و در پرداخت کمک عائله مندی ,تحت تکفل بودن فرزند مورد شرط قرار نگرفته است لذا پرداخت حق اولاد به بیمه شده ای که فرزند او بالای ۱۸ سال بوده و در حال تحصیل می باشد حتی در صورت ازدواج,تعارضی با قانون ندارد.

6- نحوه محاسبه نرخ اضافه کار

نرخ اضافه کار ساعتی در سال 97 بر مبنای 140 درصد مبلغ یک ساعت کار عادی و به شکل زیر محاسبه می گردد:
 حقوق یک ساعت اضافه کار= 1.4 × (حقوق یک ساعت کار عادی)
این رقم برای حداقل حقوق بر مبنای کارکرد ساعتی عادی (50.535 ریال) مبلغ 70.748 ریال خواهد بود.


7- سنوات خدمت و عیدی سال 97

سنوات خدمتی طبق روال سال های گذشته معادل یک پایه حقوق شخص می باشد که بر این اساس برای حداقلی بگیران معادل یک حداقل پایه حقوق (11.112.690 ریال) می باشد.
حداقل عیدی سال 97 معادل 60 روز پایه حقوق روزانه و معادل 22.225.380 ریال و حداکثر عیدی معادل 90 روز پایه حقوق و برابر است با 33.338.070 ریال می باشد.
لازم به ذکر می باشد که مبلغ عیدی بر اساس حداقل پایه حقوق سال 97 محاسبه می گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتباطی ندارد.
 

مشخصات کامل حقوق و دستمزد سال 97 با توجه به بخشنامه
 

جدول حقوق و دستمزد سال 97 برای حداقل حقوق روزانه

 

8- مالیات حقوق سال 97

طی آخرین بخشنامه اعلام شده مالیات حقوق سال 97 مطابق جدول زیر محاسبه می گردد.

جدول مالیات حقوق سال 97

میتوانید  مشخصات نرم افزار حقوق و دستمزد مطابق آخرین تغییرات مالیات و بیمه مشاهده نمایید و برای مشاهده مقاله حسابداری حقوق و دستمزد  کلیک نمایید.
 

آموزش اعمال تغییرات حقوق و دستمزد سال 97 در نرم افزار حقوق و دستمزد
 

با توجه به شروع سال جدید و لزوم اجرای بخشنامه فوق در خصوص اعمال تغییرات حقوق سال 97 و همچنین افزایش و تغییرات آیتم های حقوقی در سال 97، کار فرمایان نیز باید نسبت به این تغییرات اقدامات لازم را نیز به عمل آورند. لذا در این خصوص جهت سهولت اعمال تغییرات در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان برای کاربران این نرم افزار، به آموزش نکات مهم در خصوص این تغییرات خواهیم پرداخت.
نکته اول در خصوص انجام محاسبات حقوق سال 97 ،ایجاد سال مالی جدیددر نرم افزار می باشد، که در صورت عدم وجود سال مالی 97 در نرم افزار، می توان از مسیر زیر سال مالی جدید را ایجاد نمود:
    بعد از باز نمودن نرم افزار، از منوی مدیریت آیتم ایجاد سال مالی جدید را انتخاب نمایید، پس از تایید نمودن عملیات سال مالی 97 برای شما ایجاد خواهد شد.
 

ایجاد سال مالی 97 حقوق و دستمزد


پس از ایجاد سال مالی جدید وارد نرم افزار شده و سال مالی 97 را انتخاب کرده، از مسیر منوی مدیریت و زیر منوی اطلاعات پایه و انتخاب گزینه متغییر های محاسبه حقوق، به وارد نمودن متغییرهای مربوط به سال 97 (از قبیل: حداقل حقوق روزانه، حق بن، حق مسکن، حق جذب)که در متن بخشنامه ذکر گردید، اقدام نمایید.
همچنین سقف پرداخت بیمه را با توجه به حداقل حقوق روزانه، برنامه به صورت خودکار محاسبه می نماید و احتیاجی به وارد نمودن آن نیست
 


سقف پرداخت بیمه 97


سپس از همین مسیر و با انتخاب آیتم جدول مالیات حقوق، رقم معافیت مالیات سال 97 را وارد نمایید. (اطلاعات جدول به صورت خودکار محاسبه خواهند شد و تنها باید مبلغ معافیت وارد گردد)
 

جدول معافیت مالیات حقوق نرم افزار حقوق و دستمزد میزان


سپس از همین مسیر و با انتخاب آیتم جدول مالیات حقوق، رقم معافیت مالیات سال 97 را وارد نمایید. (اطلاعات جدول به صورت خودکار محاسبه خواهند شد و تنها باید مبلغ معافیت وارد گردد)

پس از وارد نمودن تغییرات محاسباتی سال جدید، به تعریف حکم های حقوقی جدید می پردازیم. در اینجا 2 روش در اختیار شما قرار می گیرد.

1-    حکم تکی:
در این روش برای هر یک از پرسنل حکم جدید ایجاد نموده و تاریخ اجرای آن را از 01/01/97 قرار می دهیم و آیتم های حکم حقوقی شخص را بر اساس تغییرات و افزایش مورد نظر وارد می نماییم.


حکم حقوقی 97 نرم افزار محاسبه حقوق


2-    حکم گروهی:
در این روش قادر خواهید بود برای کلیه پرسنل یا بخش مشخصی از آن ها به صورت یکجا و دسته جمعی، اقدام به تغییرات و ایجاد حکم جدید نمایید.
پس از انتخاب حکم گروهی در پنجره باز شده ابتدا تاریخ اجرای حکم و شرح مربوطه را وارد نمایید و در قسمت بعدی میزان افزایش هر یک از آیتم های حقوق روزانه، پایه سنوات و حق جذب را وارد نمایید.


حکم حقوق گروهی جهت صدور حکم دسته جمعی پرسنل


توجه داشته باشید که این افزایش براساس  آخرین حکم هر شخص اعمال خواهد شد و مبلغ وارد شده با مبلغ آخرین حکم هر شخص جمع میگردد.
نکته بعدی این است که شما در آیتم های مزد شغل روزانه و حق جذب قادر خواهید بود مقدار افزایش را بر اساس مبلغ(ریالی) یا در صد وارد کنید؛ که بر  این اساس با توجه به افزایش 10.4 در صدی ذکر شده در بخشنامه، می توان در قسمت حقوق روزانه عدد 10.4 را وارد کرد.
پس از وارد کردن این اطلاعات و زدن دکمه تایید لیست پرسنل باز شده و شما می توانید با انتخاب اشخاص مورد نظر و زدن دکمه تایید، نسبت به ایجاد حکم جدید برای این پرسنل اقدام نمایید.
 

انتخاب پرسنل جهت حکم گروهی سال 97


نکته: بعد از ایجاد سال مالی جدید برنامه به طور خودکار اطلاعات اشخاص و مانده وام ها را به سال جدید انتقال میدهد، در صورت تغییر در محاسبات سال قبل، برای محاسبه و بروزرسانی مجدد اطلاعات وام های منتقل شده می توان از منوی مدیریت و آیتم انتقال مانده وام از سال قبل نسبت به وارد کردن اطلاعات تسهیلاتی سال قبل اقدام کرد.
 

انتقال مانده وام سال قبل


در مرحله آخر جهت محاسبه حقوق ماه جاری پس از ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در منوی محاسبه حقوق و کارت ساعت، آن را ذخیره کرده و نسبت به گزارش گیری لیست حقوق و بیمه از منوی گزارشات اقدام نمایید.

برای دانلود فایل PDF نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 97 کلیک نمایید.

برای دانلود فایل PDF آموزش اعمال تغییرات حقوق و دستمزد سال 97 در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان کلیک نمایید.شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: