امکانات جدید حقوق و دستمزد میزان تا شهریور 97

1- امکان چاپ دو فیش حقوقی در یک برگ A4

چاپ دو فیش حقوقی در یک برگ A4

2- امکان تفکیک بر اساس ماه پرداخت قسط در گزارش فهرست وام های پرداختی پرسنل

3- امکان تنظیم نمودن جهت چاپ آیتم های دارای مبلغ در فیش حقوقی پرسنل

چاپ آیتم های دارای مبلغ در فیش حقوقی

این امکان باعث میگردد عنوان مواردی که به یک پرسنل تعلق نمیگیرد در چاپ فیش حقوقی آورده نشود. بطور مثال اگر پرسنلی حق اولاد ندارد در چاپ فیش حقوق آن آیتم حق اولاد چاپ نمیگردد.

4- اضافه شدن خروجی دیسکت پرداخت بانک ها به فهرست عیدی و سنوات.

5- لحاظ شدن پرداختی عیدی و مالیات عیدی در خروجی مالیات حقوق ماه انتخابی برای پرسنل انتخاب شده

ثبت مالیات عیدی در دیسکت مالیات

6- اضافه شدن امکان خروجی دیسکت بانکهای قوامین، انصار، شهر، پاسارگاد، کشاورزی و سامان

بروزرسانی خروجی دیسکت پرداخت بانک ها

7- امکان تسویه وام پرسنل قبل از اتمام اقساط وام

امکان تسویه وام

8- امکان تعریف شرکت های متعدد و تغییر شرکت از داخل نرم افزار و انتخاب شرکت زمان ورود به نرم افزار حقوق و دستمزد

تعریف شرکت متعدد

9- درج عدد مشخصه شرکت در فایل پشتیبان، جهت تشخیص فایل های پشتیبان هر شرکت.

10- امکان تعریف 5 آیتم پرداختی حقوق با عنوان دلخواه جهت اضافه شدن در حکم حقوقی و قابل فرمول دهی جهت محاسبه نرخ اضافه کار و مشخص نمودن مالیات پذیر و بیمه پذیر بودن توسط مدیر سیستم.

تعریف آیتم های دلخواه حکم حقوقی

11- اضافه شدن مشخصات کامل پرسنل در خروجی اسکل فیش حقوقی و جدول بندی آیتم ها توسط نرم افزار

12- امکان استفاده از معافیت دو هفتم بیمه بر مالیات حقوق

معافیت دو هفتم بیمه پرداختی بر مالیات حقوق

13- امکان انتخاب نمودن نحوه محاسبه(ماهانه، روزانه و ثابت) برای آیتم های حکم حقوقی

ماهانه مواردی مانند حق بن میباشد برای یک ماه مبلغی ثابت است و با توجه به کارکرد پرسنل مبلغ تغییر میکند

روزانه مانند حقوق روزانه محاسبه میگردد که در ماه 30 روز و ماه 31 روز متفاوت است

ثابت مستقل از کارکرد پرسنل بصورت مبلغ معین شده پرداخت میگردد.

14 اضافه شدن آیتم هایی مانند شماره تلفن، همراه، آدرس، پست الکترونیک و ... به مشخصات پرسنلی

15- امکان طراحی و ویرایش چاپ ها توسط کاربر(فیش حقوقی ، حکم حقوقی ، اطلاعات پرسنلی ، فهرست حقوق و ....)

برای مشاهده نحوه طراحی و تغییر چاپ نرم افزار کلیک نمایید.

16- اضافه شدن کتابچه راهنما در محیط نرم افزار جهت دسترسی سریع کاربران

در این فایل تمام قسمت های نرم افزار حقوق و دستمزد میزان بصورت کامل آموزش داده شده است که با فهرست بندی موجود در آن تمام قسمت ها در اختیار کاربران وجود دارد.

کتابچه راهنما

17- دسترسی پیشرفته و گزارش عملکرد کاربران

در دسترسی جدید امکان تعیین نمودن دسترسی کاربران به ریز تمام قسمت ها وجود دارد و کلیه عملیات کاربران در سیستم ثبت میگردد و قابل گزارشگیری میباشد.

دسترسی و عملکرد کاربران

18- امکان جستجو در اطلاعات ماهانه و خروجی اکسل اطلاعات ماهانه

19- امکان ثبت حکم گروهی

ثبت حکم گروهی کلیه پرسنل

با توجه به زمان بر بودن ثبت حکم حقوقی برای تک تک پرسنل و افزایش مبلغ ثابت حقوق و دستمزد ابتدای هر سال با این امکان میتوان کلیه حکم های حقوقی جدید را با مبلغ های جدید  در چند ثانیه ثبت نمود.

20- امکان رونویسی کارت ساعت از سال های قبل

21- امکان ثبت پرداخت حقوق و گزارش از حقوق و پرداختی های حقوق و گردش حساب پرسنل

پرداخت حقوق و گردش دفتر حساب پرسنل

22- اضافه شدن آیتم های پرداختی حکم حقوق و جمع آیتم ها در فهرست احکام با امکان تفکیک بر اساس تاریخ اجراء حکم حقوقی

23- امکان چاپ تفکیکی بر اساس محل خدمت در فیش حقوقی

24- امکان ثبت حکم حقوقی تغییر شعبه تامین اجتماعی

ثبت حکم حقوقی تغییر شعبه اجتماعی

این امکان جهت ثبت ترک کار پرسنل در کارگاه قبلی و آغاز به کار در کارگاه جدید همان پرسنل در شرکت میباشد.

25- نمایش جمع پرداختی حکم حقوقی در زمان ثبت و نمایش حکم حقوقی.

26- امکان دائمی کردن کارت ساعت ، جهت جلوگیری از تغییرات توسط کاربران پس از نهایی شدن کارت ساعت هر ماه

دائمی کردن کارت ساعت حقوق

27- امکان خروجی اکسل در کارت ساعت

28- امکان رونویسی در حکم حقوقی - برای پرسنلی که حقوق مشابه هم دارند میتوان با ثبت اولین حکم ، حکم های دیگر پرسنل را از حکم اول رونویسی نمود.

کلیه بروزرسانیهای انجام شده با توجه به پیشنهادات مشتریان و تایید کارشناسان میزان بوده است.

 شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: