تفاوت ثبت روش دائمی و روش ادواری در حسابداری

مقدمه

موجودی کالا در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی هر واحد تجاری با اهمیت می باشد. سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به دو روش ثبت ادواری و دائمی صورت می گیرد. در روش دائمی هر یک از اقلام خرید و فروش در همان لحظه در حساب موجودی ها منعکس می شود.  در صورتی که در روش ادواری در پایان دوره مالی، بعد از انجام شمارش کالا موجودی پایان دوره به ارزش کالاهای شمارش شده در حسابداری تغییر می نماید. در ادامه نحوه ثبت در سیستم حسابداری شرح داده میشود.

1- ارزیابی موجودی کالا

روش ادواری :

 موجودی کالا و بهای آن در طی یک دوره در هیچ حسابی ثبت نمی گردد و در طول دوره مالی گردش ندارد و در پایان سال با شمارش کالا و ارزش گذاری( بر مبنای روش های گردش بهای تمام شده) به عنوان موجودی پایان دوره همان سال و موجودی اول دوره سال بعد در حساب و ترازنامه ثبت می گردد به عبارت دیگر مبلغ موجودی کالا در اول دوره حذف می گردد و مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می شود.

روش دائمی :

 موجودی کالا در هر فرایند خرید و فروش بدهکار و بستانکار می شود و  بها و مقدار آن درحساب موجودی ثبت می گردد. در حساب موجودی کالا در صورتی که موجودی افزایش یابد مانند خرید یا برگشت از فروش و یا کاهش آن بصورت فروش و برگشت از خرید در حساب ثبت می گردد و بنا براین بطور مستمر و دائمی گردش در دفاتر ثبت می گردد. مانده موجودی کالا در هر زمان مانده را بطور دقیق نشان می دهد.
برای مثال اگر کالایی برابر 30 واحد باشد و بهای تمام شده آن 1000 ریال باشد و در طول یک ماه 20 واحد از این کالا به قیمت 1200 ریال بفروش برسد ثبت آن به صورت زیر می باشد:

1-1 ثبت خرید :

در سیستم ادواری و دائمی جهت خرید موجودی کالا ثبت بصورت زیر انجام می گردد:
•    سیستم ادواری:

سند حسابداری خرید روش ادواری

عنوان بدهکار بستانکار
خرید کالا 30،000  
وجوه نقد   30،000

 

•    سیستم دائمی :
حساب موجودی کالا: بدهکار
حساب صندوق/بانک/تنخواه/اسناد پرداختنی/حساب پرداختنی: بستانکار

سند حسابداری خرید روش دائمی
عنوان بدهکار بستانکار
موجودی کالا 30،000  
وجوه نقد   30،000

 

1-2 ثبت فروش

•    در روش دائمی:
حساب صندوق/بانک/تنخواه/اسناد دریافتنی/حساب دریافتنی: بدهکار
حساب فروش: بستانکار
حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته: بدهکار
حساب موجودی کالا: بستانکار

ثبت سند حسابداری فروش روش دائمی
عنوان بدهکار بستانکار
* فروش 20 واحد به بهای 12
وجوه نقد 24000  
فروش   24000
*بهای تمام شده فروش رفته 20 واحد کالا
بهای تمام شده کالای فروش رفته 20،000  
موجودی کالا   20،000

 

•    در سیستم ادواری:

  • ثبت فروش 20 واحد کالا
سند حسابداری فروش روش ادواری
عنوان بدهکار بستانکار
وجوه نقد 30،000  
فروش   30،000

 

در سیستم ادواری برای حساب تمام شده فروش رفته در طی سال سند صادر نمی گردد.
در پایان سال اسناد حسابداری مکمل زیر پس از قیمت گذاری اقلام شمارش شده به شرح زیر صادر می گردد.. در صورتی که 10 عدد موجودی اول دوره 1.000 ثبت گردد ثبت در پایان سال بصورت زیر انجام می گیرد:

  • ثبت موجودی اول دوره به حساب خرید کالا:

سند حسابداری اول دوره به حساب خرید کالا

عنوان بدهکار بستانکار
خرید کالا 10،000  
موجودی کالا   10،000

 

  • ثبت بهای تمام شده فروش رفته و موجودی پایان دوره کالا از حساب خرید:
سند حسابداری بهای تمام شده فروش رفته و موجودی پایان دوره از حساب خرید
عنوان بدهکار بستانکار
بهای تمام شده فروش رفته 20،000  
موجودی کالا 20،000  
خرید کالا   40،000

 

براساس استاندارد حسابداری شماره 6 بخش عمومی ، موجودی کالای پایان دوره باید در تاریخ ترازنامه بر اساس  بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در صورتهای مالی منعکس شود. حال در صورتی که بهای تمام شده موجودی ها با یکدیگر متفاوت باشند به یکی از روش های  fifo و  نرخ میانگین (که امروزه براحتی توسط نرم افزار انبارداری ) محاسبه می گردد و با خالص فروش(مخارج برآوردی تکمیل فروش و توزیع) مقایسه می گردد. حال ممکن است به هر دلیلی ارزش موجودی کالا کمتر از بهای تمام شده شود در صورتی که موقتی نباشد، برای نشان دادن زیان ارزش موجودی کالا کاهش داده می شود و در ترازنامه بیش از خالص فروش گزارش نمی شود. می توان از یک حساب کاهنده موجودی جهت ثبت زیان استفاده کرد.

 

2- بررسی روش های ارزیابی موجودی ها
 

2-1-    روش  FIFO (اولین ورودی-اولین خروجی)

در این روش گردش اقلام بهای تمام شده با گردش فیزیکی کالاهای موجود تطبیق دارد . اجرای این روش در موقعیتی که قیمت ها در حال افزایش هستند، سود ناخالص بیشتری نشان می دهد. بالطبع  سود بیشتر به معنای مالیات بیشتر می باشد و در زمانی که درآمدهای جاری با اقلام بهای تمام شده قدیمی مقایسه شوند سود کاذب نشان می دهد و در ادامه جهت تامین موجودی مجبور به خرید کالا با قیمت بالاتر می شود.
 

2-2-    روش LIFO (آخرین ورودی-اولین خروجی)

در این روش در دوره افزایشی قیمت ها سود ناخالص کمتر حساب می شود و مالیات کمتری رابه همراه دارد.
 

2-3-    روش نرخ میانگین

این روش در سیستم های ارزیابی ادواری و دایمی بکار می رود و تمامی معایب دو روش فوق را دارا می باشد. در صورت اجرا این روش ها سود ناخالص و موجودیهای آخر دوره هیچ یک با قیمتهای جاری یا قیمتهای نزدیک به آن محاسبه نمی شود.
 

3- نتیجه گیری

به طور معمول خرید و فروش فعالیت عمده و اصلی شرکت های تجاری و بازرگانی می باشد و بخش عمده دارایی آن ها  را موجودی کالا تشکیل می دهد  به همین دلیل  دو روش دائمی و ادواری عنوان شده در بالا برای نگهداری موجودی به بنگاه های اقتصادی ارائه شده است.  بطور خلاصه اگر بخواهیم جمع بندی کلی از مقاله داشته باشیم باید بگوییم در روش ادواری به دلیل اینکه در ثبت سند حسابداری، حساب موجودی کالا استفاده نمی شود امکان گزارشگیری لحظه ای موجودی کالا وجود ندارد و سیستم اطلاعات مربوط به موجودی های کالا در هر زمان در دسترس نمی باشد. این نوع سیستم در واحدهای تجاری که کالاهای نسبتا ارزان می فروشند مورد استفاده قرار میگیرد. در این شرکت ها هزینه نگهداری سوابق موجودی کالا بیشتر از منافع است به همین دلیل یک شرکت حسابداری و یا حسابداران لازم است سالانه حداقل یکبار اقدام به شمارش فیزیکی موجودی کالا کنند تا میزان موجودی کالا را مشخص نمایند و در تهیه صورت های مالی از این مقادیر استفاده کنند.  بنابراین در صورتیکه بخواهیم موجودی معرف ارزش کالای موجود در انبار باشد روش دائمی مناسبتر می باشد.

برای دانلود فایل مقاله روش دائمی و روش ادورای PDF کلیک نمایید.

 تعداد نظرات: 30
ناهید
۶ روز پیش

سپاس از مطالب اموزنده بسیار قابل فهم و با کارایی زیاد هست

 مدیر سایت
۴ روز پیش

سپاسگزارم از این همه لطفی که به ما دارید

يزدان حسني
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۶:۵ بعد از ظهر

به نظر شما واسه حسابداري يك صرافي بهتره از كدام روش استفاده شود ؟؟؟؟؟

 مدیر سایت
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۵۱:۲۹ قبل از ظهر

روش دائمی هستند صرافی ها

حسن فلاح
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۹:۳۷ قبل از ظهر

خیل هم عالی ممنونم از مدیر سایت

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۸:۳۱ بعد از ظهر

مهراد
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۵:۲۶ بعد از ظهر

سلام وقتتون بخير و ممنون از سايت خوبتون، يه سوال داشتم از خدمتتون،براي يه فروشگاه بزرگ پروتئيني يعني عرضه گوشت و ماهي،كدام سيستم ثبت رو پيشنهاد ميكنيد؟ دائمي يا ادواري؟

 مدیر سایت
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۸:۲۴ قبل از ظهر

سلام نمیشه یک روش رو گفت قطعا بهتر هست با توجه به سیستمی که استفاده میکنید تصمیم بگیرید.

مهران دانشمند
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۹:۶ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر. بنده از روش دائمی و میانگین استفاده میکنم ، چون فی فروش یک کالا بیشتر از فی خرید هستش پس از ثبت فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری در حساب موجودی کالا موجودی ریالی کالا منفی یا بستانکار میشه. میخواستم بدونم آیا باعث ردی دفاتر یا ایراد حسابداری میشه یا نه؟!!

 مدیر سایت
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱:۴۹ بعد از ظهر

سلام ثبت فی فاکتور در موجودی کالا اشتباه است و نرخ خروج از انبار میبایست در موجودی کالا لحاظ گردد با توجه به روش قیمت گذاری ( میانگین ، فایفو و ... ) اگر این کار رو نرم افزار شما انجام میده اشتباه هست

حامد
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱:۴۳ قبل از ظهر

جواب پودمانهای خرید و فروش رو میخواستم هر ۵ پودمان

اسکندری
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۳:۱۴:۳۴ بعد از ظهر

سلام ما شرکت بازرگانی هستیم که دو ساله از روش ادواری استفاده میشده من میخوام از روش دائمی استفاده کنم چون راحت تر درکش می کنم.بنظرتون به مشکل بر میخورم؟ در ضمن تازه نرم افزار خریدیم میخوام اون دوتا سالم تو نرم افزار وارد کنم ولی با روش دائمی

 مدیر سایت
۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۸:۲۷ بعد از ظهر

با توجه به مشخص نبودن سیستم نرم افزار نمیتوان نظر دقیقی داد

حسین معجنی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۹:۳۵ بعد از ظهر

سلام من برای کار مغازم -برای سال اول خرید-فروش-هزینه و موجودی پایان دوره دارم سود خالص اولین سال رو درست حساب میکنم ولی برای سال دوم موجودی پیان دوره سال قبل رو باید چجوری در سال بعد حساب کنم ممنون

 مدیر سایت
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۰:۴۵ قبل از ظهر

بعنوان موجودی اول دوره به سال دوم منتقل میشود و در موجودی کالا لحاظ میشود

Aminrezapilasteh
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۵:۱۸ قبل از ظهر

در چه مواقعی از روش سیستم ادواری استفاده میشه؟

 مدیر سایت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۰:۲ بعد از ظهر

استفاده از روش دائمی یا ادواری اختیاری است ، مگر اینکه شما تحت نظر ارگانی باشید که مجموعه شما رو ملزم به استفاده از یک روش خاص کرده باشد. و یا برخی از نرم افزارها در بازار وجود دارن که فقط یک روش در آن ها دیده شده.

يسرى
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۷:۱۳:۵۰ بعد از ظهر

سلام ممنون از توضيحاتتون ي سوال آيا مبلغ موجودى پايان دوره در دفاتر حسابدارى بايد با مبلغ موجودى كالا در انبار يكى باشد؟؟

 مدیر سایت
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۵:۳۲ قبل از ظهر

بله حتما باید یکی باشد اگر یکی نباشد، دفاتر رد میشود.

روح ا.. وفایی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۱:۱۵ بعد از ظهر

سلام وقت شما بخیر بنده مدیر آی تی یک شرکت پخش قطعات خودرو در تهران هستم، شرکت ما نرم افزار ... رو به تازگی خریداری کرده بخش فنی این نرم افزار اعلام کردند که این نرم افزار، حسابداری ادواری و تمامی روش ها در دایمی رو ساپورت میکنه و ما روش دایمی رو انتخاب کردیم، بنظر شما برای شرکت ما که یک شرکت پخش قطعات خودرو است، استفاده از کدام روش در حسابداری دایمی بهتره(فایفو-لایفو-میانگین)؟

 مدیر سایت
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱:۱۴ بعد از ظهر

سلام روش لایفو که در ایران استفاده نمیشه بدلیل تورم همیشه موجودی ریالی انبار پایین تر از قیمت واقعی است، تصمیم گیری برای انتخاب بین دو روش میانگین یا فایفو رو در اختیار مدیر مالی مجموعه قرار بدین تا با شناخت از مجموعه به نتیجه مطلوبتر برسن

زینب
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱:۶ بعد از ظهر

با سلام ایا دقیق نبودن بهای تمام شده کالای ساخته شده یا فروش رفته، میتونه از معایب روش ادواری باشه؟ و اینکه کار ما پروژه ای هست و سفارش محور(تنوع کالای ساخته شده ، خرید و تعدد پروژه از پیچیدگی های کار ماست) با این حال روش ادواری مناسب برای ما هست؟

 مدیر سایت
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۹:۳۵ بعد از ظهر

اگر بهای تمام شده کالای خریداری شده و یا محصول تولید شده در طول زمان نیاز به تغییر دارد(با توجه به مشخص شدن و شفاف شدن هزینه ها) بهتر است روش ادواری استفاده کنید چون در روش دائمی احتیاج هست با بروزرسانی نرخ های وارده نرخ های صادره از انبار نیز بازسازی شوند و در صورت فراموشی نرخ های صحیحی ندارین

مرضیه احمدی
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۸:۵ بعد از ظهر

کدام یک از روش های ارزیابی موجودی کالا در سیستم داٮٔمی و ادواری نتیجه یکسانی داره؟

 مدیر سایت
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۸:۹ بعد از ظهر

هیچکدام ، مگر در حالتهای خاص مانده ریالی انبار یکسان باشد. مثلا نرخ کالا طی دوره ثابت باشد یا موجودی مقداری کالا صفر شده باشد و بالطبع موجودی ریالی هم صفر گردد.

احمداحمدی
۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۷:۲:۳۰ بعد از ظهر

پرداخت نقدی حمل کل محموله درروش فایفو آیا ثبت داره علتش چیه؟

 مدیر سایت
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰:۵۸:۵۸ قبل از ظهر

پرداخت نقد/چک و ... ارتباطی به روش فایفو ندارد. هزینه های حمل و غیره که مرتبط به کالا و بهای تمام شده کالا میباشد در ورود به انبار ثبت میگردد و روش فایفو یا میانگین محاسبات لازم جهت ثبت های خروج از انبار را انجام میدهند

سمیه توشه
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۵:۵۸ قبل از ظهر

با سلام لطفا بفرمایید در نرم افزار ... ماهیت حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته را در کدام سرفصل و با چه ماهیتی باید ثبت کرد؟

 مدیر سایت
۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۰:۲۷ بعد از ظهر

سلام با توجه به اینکه نرم افزاری که شما نام بردین ، کدینگ های تعریف شده و غیر قابل تغییر دارد، بهتر است با پشتیبانی شرکت مربوطه هماهنگ نمایید ( با عرض پوزش جهت پاک کردن نام نرم افزار که بدلیل عدم ناراحتی شرکت همکار انجام شد )

سمیه سادات محمدی
۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰:۵ بعد از ظهر

سلام وقت شما بخیر. ببخشید لطفآ بفرمایید برگشت از خرید و فروش در روش Lifo و Fifo از کدوم خرید یا فروش ها صورت می گیره. خیلی متشکرم

شبنم
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۷:۳۶ قبل از ظهر

از مطالب و توضیحات شما تشکر می کنم فقط نوع سند زدن درکل اول دائمی و یا ادواری زده شود بهتر است تا اینکه مرحله به مرحله باشد

مسعود مرادی
۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۵:۵۴ بعد از ظهر

باسلام در دوران تورم از کدام روش ها استفاده میشود

 مدیر سایت
۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۷:۶:۴ بعد از ظهر

با سلام در چند سال گذشته استفاده از روش FIFO را در شرکتها بیشتر میبینیم درحالی که روش رایج در ایران روش میانگین بوده ، در دوران تورم با روش فایفو مبلغ موجودی کالا در انبار به مبلغ واقعی نزدیکتر است و بهمین دلیل است در کشور ما روش LIFO استفاده ای نداشته چون همیشه کالاهای ارزان قیمت داخل انبار باقی میماند.

پری
۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۰:۵۵ قبل از ظهر

سلام در متن بالا گفته شده روش میانگین برای هردو سیستم ادواری و دائمی بکار میره من جایی دیدم که سیستم ادواری کاردکس مقداری داشتن و از روش میانگین استفاده کردن و درضمن سیستم انبار هم ندارن چطور میتونم محاسبه میانگین رو انجام بده چون برای محاسبه ریالی هم نیازه

 مدیر سایت
۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۴:۵۹ بعد از ظهر

شما برای محاسبه نرخ میانگین نیاز به بهای تمام شده خرید کالاها دارین و با کاردکس مقداری به تنهایی نمیتوان نرخ میانگین را محاسبه نمود

فرید چراغی
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۹:۳۱ بعد از ظهر

سلام امکان داره جواب این تست رو بدید ثبت و گزارش موجودی کالا در سیستم دائمی در چه مورد الزامی است؟ ترازنامه-سود و زیان-پایان دوره-هیچکدام ممنون میشم سریعتر جواب بدید با توضیح

دهقان
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۳:۴۱ قبل از ظهر

در سیستم محاسبه دائمی موجودی کالا در چه حسابی نگهداری نمی شود

ناهید
۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰:۱۱ بعد از ظهر

عالی بود.واقعا ممنون.میشه لطف بفرمایید در مورد ماهیت حساب جاری شرکاء و همچنین ماهیت حساب سود و زیان انباشته توضیح بفرمایید.من جایی خوندم نوشته بود ماهیتشون خنثی است هم میتونه بد باشه هم بس.اما جایی ام چیز دیگه ای گفته بودن.ممنون میشم توضیح بفرمایید.تشکر

 مدیر سایت
۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۵:۸ قبل از ظهر

هر دو حساب هم میتواند بد باشد و هم بس ... جاری شرکاء هم میتوانند پرداخت داشته باشند و هم برداشت و در مورد سود و زیان انباشته هم اگر مانده بدهکار باشد نشانه زیان انباشته است و اگر بستانکار باشد نشانه سود انباشته . هر کدام از این سرفصل ها بویژه جاری شرکاء نکاتی برای رسیدگی مالیاتی دارد که در توضیح کامل آن در این کامنت نمیگنجد.

جواد
۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۴:۳۶ بعد از ظهر

بسیار عالی...

Fateme mahdioo
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۱:۴۱ بعد از ظهر

میشه لطفا راجع به مزیت ها و معایب هر کدوم از سیستم های ادواری و دائمی توضیح بدین؟ اصلا چرا باید دو نوع سیستم ثبت وجود داشته باشه، چرا بعضی ها از ثبت دائمی استفاده میکنند بعضی ها از ادواری؟؟

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲:۴۰:۳۰ بعد از ظهر

در بنگاههای که گردش کالا زیاد با ارقام ریز هست روش دائمی بسیار مشکل بوده و از روش ادواری استفاده میکردند ، که البته این مشکل رو سیستم های نرم افزاری تا حد زیادی بر طرف کرده اند، اما تکرار داده در سند مالی و حواله های انبار را دارد.

ایمان
۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۳:۴۳:۱۶ بعد از ظهر

با سلام و تشکر در سیستم ادواری و دایمی هزینه های جانبی خرید مثل هزینه حمل رو چطور ثبت و شناسایی کنیم ؟

 مدیر سایت
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱:۷:۴۴ بعد از ظهر

هزینه حمل و هزینه های مشابه بعلاوه بهای کالا همان مبلغ خرید کالا میشود که در مقاله عنوان شده است ، هزینه ها در رسید ورود کالا به انبار بروی مبلغ کالاها سرشکن میشوند.

فاطمه
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۹:۱۳ قبل از ظهر

ما در نرم افزار حسابداری خودمون بخش انبار نداریم به جای اون کاردکس کالا داریم میخواستم بدونم ما روش ادواری هستیم یا دایمی برای پایان سال چطوری باید سند بزنم در ضمن شرکت بازرگانی هستیم

 مدیر سایت
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۲:۴۱ قبل از ظهر

سلام اگر با هر ثبت خرید و فروش یا عملیات انبار برای موجودی کالا سند حسابداری صادر میگردد روش دائمی است در غیر اینصورت ادواری ، برای هر دو روش قالب سند حسابداری در متن مقاله وجود دارد.

اسدی
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۴:۴۰:۵۶ بعد از ظهر

با سلام مطالب این سایت مفید و خوبه از کسی که این سایت را طراحی کرده خواهش میکنم مطالب بیشتری ، همچنین مثال های بیشتر گذاشته شود.

داود حاجی قاسمی
۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱:۱۴:۳۹ قبل از ظهر

برای حسابداری گلخانه ای روش ادواری بهتره یا دائمی

افشاری
۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۷:۵۳ قبل از ظهر

نمیدونم چرا حفظ نمیشم هر بار میخوام سند روش دائمی بزنم میام اینجا قالب رو نگاه میکنم.

ناصر غریبی
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۹:۱۶ قبل از ظهر

سلام مطلب فوق بسیار کوتاه و مختصر.ولی کاملا کاربردی بود با تشکر از شما

 مدیر سایت
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۷:۲۲ بعد از ظهر

سلام سعی شده است روش دائمی و روش ادواری ثبت موجودی کالا با مثال عددی آورده شود تا مورد استفاده باشد. تشکر از نظر شما که ما را دلگرم میکند.

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: