تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

سنوات پایان خدمت و پایه سنوات از مزایایی است که کارفرما موظف به پرداخت آن به کارگر می باشد. در ادامه این مقاله بطور کامل به تعریف حق سنوات و پایه سنوات و نحوه محاسبات آن می پردازیم. با توجه به اینکه اکثر افراد این دو مورد را با یکدیگر اشتباه می گیرند، در این مقاله تفاوت این دو مورد را با یکدیگر نیز توضیح می دهیم.  در آخر نحوه ثبت و محاسبه، حق سنوات و پایه سنوات را در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان خدمتتان آموزش می دهیم.


در این مقاله می خوانید:


حق سنوات چیست ؟

در روزهای آخر سال یا به هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، استعفا یکی از مهمترین موضوعات محاسبه سنوات کارمندان می باشد. حق سنوات با عنوان مزایای پایان کار یا مزایای پایان خدمت می شناسند، که طبق قانون کار ماده  21 مبلغی معادل اخرین حقوق دریافتی کارگران می باشد، که از طریق کارفرما با پایان کار یا فسخ قرارداد می بایست پرداخت گردد. اگر فردی کمتر از یکسال کارکرد داشته باشد مشمول حق سنوات نمی باشد. مبلغ سنوات را می توان در پایان هر سال به همراه عیدی و پاداش، به حساب کارگران واریز کردو به اصطلاح بصورت سالانه سنوات را تسویه کرد. نظر به اینکه پرداخت سنوات خدمت منوط به خاتمه قرارداد کار می باشد لذا در قراردادهای کار دائم، چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از جمله در پایان هر سال خدمت کارگر، سنوات وی محاسبه و به وی پرداخت گردد این پرداخت ها علی الحساب تلقی و در حکم بدهی کارگر به کارفرما محسوب می شود و در خاتمه کار و قطع رابطه از کل مبلغ سنوات خدمت وی که بر اساس آخرین مزد کارگر محاسبه می شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت خواهد شد.

نحوه محاسبات حق سنوات

ماخذ محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده (24) قانون کار و مواد مرتبط دیگر آن قانون در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد ثابت و کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که برای ترمیم مزد پرداخت می شود مانند حق جذب، حق سرپرستی، فوق العاده مدیریت و ... می باشد و در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد مبنا می باشد.
همانطور که در بالا گفته شد  حق سنوات معادل یک ماه آخر حقوق دریافتی می باشد و برای کارگرانی که بیشتر از یک سال و ا بیشتر در مجموعه ای کار کردند مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد.


سنوات = تعداد روزهای کارکرد *(تعداد روز سال / حقوق پایه)

سنوات خدمت 1401

سنوات خدمتی طبق روال سال های گذشته معادل یک پایه حقوق شخص می باشد که بر این اساس برای حداقلی بگیران معادل یک حداقل پایه حقوق (۴۱.۷۹۷.۵۰۰ریال) می باشد. . لازم به ذکر می باشد که مبلغ سنوات  بر اساس حقوق سال 1401 محاسبه می گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتباطی مستقیم دارد.

سنوات خدمت سال 98

سنوات خدمتی طبق روال سال های گذشته معادل یک پایه حقوق شخص می باشد که بر این اساس برای حداقلی بگیران معادل یک حداقل پایه حقوق (۱۵.۱۶۸.۸۱۰ ریال) می باشد. لازم به ذکر می باشد که مبلغ سنوات  بر اساس حقوق سال ۹۸ محاسبه می گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتباطی مستقیم دارد.

بازخرید حق سنوات در زمان بازنشستگی

در خصوص بازخرید سنوات خدمت بازنشستگان به آگاهی می رساند بازنشستگان شاغل در واحد های مشمول قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر برای هر سال سابقه کار بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. بازنشستگانی که مجددا به کار اشتغال پیدا کنند، همانند سایر کارگران استحقاق دریافت سنوات پایان کار را دارند.


بیشتر بخوانید: مقایسه حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی


سنوات مشاغل سخت

کارگرانی که با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته می شوند (حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) ، همانند سایر کارگران به نسبت سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یکماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد

پایه سنوات چیست ؟

پایه سنوات مطابق با اعلام شورای عالی کار برای کارگاههایی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پیش می روند، بر اساس فرمول مشخص‌شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برای آن‌ها واریز می‌گردد. اما آن دسته از کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبق بندی مشاغل هستند، به‌شرط آن‌که نیروی کار دارای سابقه یک‌ساله در آن کارگاه باشند (دائم و موقت) مشمول پایه سنوات می‌شوند و یا یک سال از اخرین دریافت پایه سنواتشان گذشته باشد. در پایه سنوات سابقه کارگران در حقوق آن ها نمود پیدا می کند. کارگرانی که بیش از یک سال در محیطی مشغول بکار هستند حقوق متفاوتی با کارگرانی که تازه وارد سازمان شده اند، دارند. پایه سنوات بخش حمایتی حقوق محسوب می شود. طبق اعلام وزارت کار در سال 92 تفاوتی بین کارگران قراردادی و رسمی در پرداخت حق  سنوات وجود ندارد و سنوات جبران کمبود حقوق به کارگران می باشد. این حق در صورتیکه بین کارکرد ان ها فاصله افتاده باشد نیز محق می شود.

پیشنهاد میشود این مقاله را نیز بخوانید: نحوه محاسبه عیدی و سنوات سال 1400 چگونه است؟

نحوه محاسبه پایه سنوات در حقوق

حقوق پایه ماهانه در سال دوم = حقوق اعلام شده سال جاری + ( پایه سنوات * تعداد روزهای کاری ماه )

محاسبه مزد پایه سنوات سال 1401

پایه سنوات شامل همه کارگرانی میشود که قرارداد دائم یا موقت دارند و یک سال از زمان کار آن ها در سازمان گذشته باشد و یا از دریافت آخرین پایه سنوات آن ها در همان سازمان یکسال گذشته باشد.مطابق قوانین حقوق و دستمزد سال 99 ، پایه سنوات سال 1401 برای تمامی کارگرانی که دارای شرایط مذکور باشند در سال 1401 برابر روزانه 70.000ریال که معادل ماهانه  ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال است .


پیشنهاد ویژه: خرید نرم افزار ماليات بر ارزش افزوده حسابداری میزان


محاسبه پایه سنوات سال 98

همانطور که در مقاله بالا ذکر شد پایه سنوات سال 98 مبلغ اعلام شده توسط قانون کار می باشد و از شروط ان کارکرد بیش از یک سال در سازمان مربوطه می باشد. در سال 98 مبلغ ماهانه برابر 700،000 ریال می باشد و با فرض اینکه یک سال از اخرین دریافت پایه سنوات انان در کارگاه گذشته باشد . که پایه سنوات روزانه در سال 98 برابر  23.333 ریال می باشد.
 اما در سال‌های پس از تطبیق با توجه به درصدهایی که شورای عالی کار اعلام می‌کند افزایش می‌یابند. در سال ۹۸ میزان سنوات را به‌صورت زیر محاسبه می‌کنند:
(23.333 *تعداد روزهای کاری ماه )+حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری =حقوق پایه ماهانه در سال دوم

بخشنامه شورای عالی کار در رابطه با پایه سنوات

  • پایه سنوات شامل دانشجویان و دانش‌آموزانی که مشاغل تابستانی دارند نمی‌شود
  • پایه سنوات با سنوات خدمت (پاداش پایان کار) متفاوت است و طبق ماده ۲۴ کارفرما موظف است معادل آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان پایان کار به وی بپردازد.
  • در سال 1401 میزان پایه سنوات 7.000 تومان است که به‌صورت روزانه به‌حساب کارگران منظور شده و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود
  • در سال ۹۷ میزان پایه سنوات ۱۷۰۰ تومان است که به‌صورت روزانه به‌حساب کارگران منظور شده و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود.
  • در سال  ۹۸ میزان پایه سنوات ۲۳.۳۳۳ ریال است که به‌صورت روزانه به‌حساب کارگران منظور شده و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود.
  • تعویض کارفرما ربطی به سنوات ندارد و کارفرمای جدید نیز موظف است سنوات کارگرانی را که یک سال است مشغول به کارند بپردازد.
  • به کارگران فصلی نیز با توجه به میزان کارکردشان سنوات تعلق می‌گیرد و برای محاسبه این میزان سنوات باید به تبصره‌هایی که در این زمینه وجود دارند مراجعه کنید.
  • اگر سال ۹۸ چهارمین سال کار یک کارگر باشد علاوه بر پایه سنوات این سال مبلغ سال‌های دیگر نیز به‌حساب وی به‌صورت تصاعدی منظور می‌شود.

محاسبه حق سنوات و پایه سنوات در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان
 

در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان امکان ثبت پایه سنوات و محاسبه روزانه آن در حکم حقوق افرادی که بیش از یکسال در سازمان مشغول به فعالیت هستند،  میسر می باشد.

 

پایه سنوات و حق سنوات

 

و همچنین علاوه بر کزارش فهرست سنوات خدمت امکان محاسبه خودکار  حق سنوات در پایان خدمت یا بازنشستگی در فرم تسویه حساب کارکنان میسر می باشد.

 

پایه سنوات و محاسبه سنوات

 

در ادامه  با امید به اینکه این مقاله اطلاعات مفید و کاملی را در اختیارتان قرار داده باشد، می توانید در پایان مقاله سوالات خود را در رابطه با حق سنوات یا پایه سنوات مطرح نمایید تا کارشناسان مالی ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ دهند.

ویدئو نکات مهم تفاوت سنوات و حق سنوات

در این ویدئو در مدت یک دقیقه نکات مهم سنوات را برای شما مرور کرده ایم

 

 

 

 

دانلود فایل pdf مقاله تفاوت پایه سنوات و سنوات خدمت

 



تعداد نظرات: 52
بهزاد
۱۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۷:۱۴:۵۳ بعد از ظهر

سلام.من به مدت پنج ساله بصورت قراردادی با یه شرکت کار میکنم...هر ماه حقوق پایه+مزد سنوات +حق مسکن + اولا و....تو فیش حقوقی بهم میده... ایا بعد پنج سال که میخام برم از شرکت سنوات بهم تعلق میگیره؟؟یا همون مزد سنواته که ماهیانه با حقوقم بهم میده؟؟

 مدیر سایت
۱۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۷:۴۶:۰ بعد از ظهر

سنوات خدمت 5 سال بهتون تعلق میگیره، مزد سنوات یا پایه سنوات جزئی از حقوق روزانه/حقوق پایه شما هست و متفاوت با حق سنوات است.

امید پرتوی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲:۴۸:۸ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر آیا در شرکتی که قرارداد ۱ ساله با نیروها دارند و سال به سال هم سنوات را تسویه میکنن در حقوق ماهانه بعدی پایه سنوات به نیروها تعلق میگیرد یا خیر؟ ممنونم

 مدیر سایت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۸:۱۹ قبل از ظهر

بله تعلق می گیرد

عباسی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲:۲۸:۴۳ بعد از ظهر

سلام اگر شرکتی سالانه حق سنوات را تسویه کند، پایه سنوات به چه صورت به پرسنل تعلق میگیرد؟؟ به طور مثال بنده بیش از سه سال در شرکتی مشغول به کارم و کارفرما با توجیه اینکه حق سنوات سالیانه تسویه می شود در قرارداد فقط پایه سنوات سال جاری ( 210 هزار تومان ) را برای تمامی پرسنل با بیش از یک سال سابقه لحاظ کرده است ، در حالی که برای فردی با سه سال سابقه در یک شرکت میزان پایه سنوات تجمیعی (استخدام از دی 97 ) مبلغی حدود 717 هزار تومان می شود . آیا شرکت با توجه به تسویه سالانه حق سنوات ، در محاسبه پایه سنوات درست عمل میکند؟

 مدیر سایت
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۶:۰:۱۰ بعد از ظهر

محاسبه پایه سنوات ارتباطی به حق سنوات ندارد

رامین شهبازی
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۴:۵:۲۷ بعد از ظهر

سلام وقتتون بخیر ببخشید سوالی داشتم من 2 سال برای یک شرکت کار کردم و 10 سال سابقه کار دارم سوالم این هست شرکت ماه به ماه پایه سنوات رو برای من با حقوق واریز میکرده و الان که میخوام با شرکت تسویه کنم و ازشون حق سنوات خواستم به من گفتن که با حقوق براتون واریز میکردم یعنی همین پایه سنوات رو واریز میکرده و الان من میخوام شکایت کنم از شرکت آیا شرکت باید به روز حق سنوات رو به من پرداخت کنه یعنی اداره کار حق رو به من میده یعنی حق سنوات من میشه معادل 2 ماه حقوق سال 1401 چون 2 سال به من حق سنوات رو پرداخت نکرده و تا جایی که میدونم باید به روز پرداختی انجام بشه حق سنوات ممنون میشم راهنمایی کنید

 مدیر سایت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۸:۶:۵ قبل از ظهر

حق سنوات با پایه سنوات متفاوت است. شرکت ها می توانند حق سنوات را ماهانه بصورت علی الحساب پرداخت کنند ولی در موقع ترک کار، تسویه حساب باید بکنند

داوود کاظمی منیر
۲۶ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱:۳۷:۲۰ قبل از ظهر

سلام...بنده حدود ۴ سال در داروخانه شبانروزی کارمیکردم..ساعت کاری من در ماه حدود ۴۰۰ ساعت میشد..امسال تصویه حساب کردیم و خاستار سنوات پایان خدمت بودیم که کارفرما فرمودند ماهیانه به حسابتون ریختم..ما راضی به حرف ایشان نشدیم..سوال بنده اینه که آیا سنوات پایان خدمت بمن تعلق میگیرد یا نه..آیا من میتونم حقوق اضافه کاری هایم راهم بگیرم..ممنون از شما

 مدیر سایت
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۵:۴۷:۵۶ بعد از ظهر

می توانند سنوات را علی الحساب بریزند ولی در پایان کار باید تسویه شود. بیشتر از 44 ساعت در هفته هم باید اضافه کار دریافت کنید

آوا بهرامی
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۵:۳۴ قبل از ظهر

سلام عااالی بود سپاس از شما.

 مدیر سایت
۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۳:۴۳ قبل از ظهر

خوشحالیم که برایتان مفید بوده است

محسن
۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۰:۴۶ بعد از ظهر

سلام و وقت بخیر بنده ۲سوال داشتم اول اینکه من در یک شرکت نیمه دولتی مشغول هستم . چند سال قبل تحت عنوان بیمه عمر سنوات آخر سال ما را چند سالی پرداخت نکردند ولی بعد از گذشت حدود ۵ یا ۶ سال اعلام کردند که با شرکت بیمه به اختلاف خورده اند و سنوات ما را طبق همان سال های پرداخت نشده ، پرداخت کردند که مبلغ ناچیزی بود . درباره این موضوع یه راهنمایی می فرمایید دوم اینکه در فیش حقوقی عنوانی به نام پایه سنواتی وجود ندارد. چطور می شود که فهمید پایه سنوات پرداخ می شد یا خیر . سیزده سال در این شرکت مشغول می باشم و در فیش حقوق گروه شغلی ۸ زده شده است.

 مدیر سایت
۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۹:۴۲ قبل از ظهر

مهدی
۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱:۰:۳۳ قبل از ظهر

سلام وقتتان بخیر.بنده حدودا دو سال بیمه دارم در یم کارگاهی قرار هست امسال پایان کارم باشد به علت مشکلاتم با کارفرما.با اینکه هر ماه برای یک کاغذ خالی که سنوات فلان در آن درج شده بود امضا کرده و اثرانگشت زده ام با اجبار و سنواتی نگرقته ام، آیا من میتوانم حق سنوات در پایان امسال بگیرم؟البته عیدی هم میتوانم کامل بگیرم چون پارسال فقط نصفشو داد؟

 مدیر سایت
۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱:۱۶:۲۲ بعد از ظهر

بله می توانید

علی
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹:۲۶:۲۳ قبل از ظهر

با سلام بنده 18 سال در سازمانی مشغول بکار میباشم که دو شرکت بعنوان پیمانکار اصلی در آن سازمان فعالیت می نمودند .حدود 4 سال پیش ( بهمن 97 )یکی از شرکتها که بنده نیز جزء پرسنل آن شرکت بوده بدلیل برخی مشکلات اقاله نموده و سازمان مربوطه کل پرسنل زیر مجموعه آن شرکت رو به دیگر شرکت حاضر معرفی نمود .شرکت جدید یک سال پایه سنوات ما رو به این عنوان که پرسنل جدید هستیم پرداخت نکرد و بهمن 98 شروع به پرداخت حقوق با پایه سنوات همان سال نمود ولی با شروع سال جدید بر خلاف دیگر پرسنلی که از ابتدا با آن شرکت همکاری میکردند به این دلیل که شروع پرداخت پایه سنوات ما بهمن ماه بوده از پرداخت پایه سنوات جدید خودداری نموده تا بهمن سال 99 پایه سنوات ما رو با پایه سنوات سال گذشته ( سال 98 ) محاسبه مینماید به عبارتی همیشه حدود 10 ماه از سال جاری ما رو از دریافت پایه سنوات آن سال محروم مینمایند .حال سوال این است که این عمل طبق قانون بوده ؟یا خلاف آن عمل میشود ؟

 مدیر سایت
۲۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۰:۲۸ بعد از ظهر

در ابتدای هر سال پایه سنوات را اعلام می کنند و باید مطابق با ان پرداخت شود

فرزانه نظری
۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۷:۲۱ قبل از ظهر

آیا پایه سنوات متناسب با تعداد سالی که کارمند مشغول به کار هست تغییر میکند؟اگر بله جدول آن را کجا میتوان دید

 مدیر سایت
۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۳:۳۱:۳۱ بعد از ظهر

پایه سنوات مطابق با اعلام شورای عالی کار برای کارگاههایی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پیش می روند، بر اساس فرمول مشخص‌شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برای آن‌ها واریز می‌گردد

محمد محمودی
۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱:۴۰ قبل از ظهر

من کارگری هستم ۲۲سال در یک شرکت خصوصی کار کردم که هر ساله شب عید سنوات ما را طبق آخرین حقوق همان سال تصویه کردند آیا الان که انصراف داده ام اختلاف سنواتی به من تعلق میگیرد؟؟

 مدیر سایت
۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۸:۵۱ بعد از ظهر

بصورت علی الحساب بوده و ما بقی باید پرداخت گردد

مرحان بیات
۲۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۶:۳۰ قبل از ظهر

سلام لطفا بفرمایید من قرار داد داشتم با یه شرکت ولی بعد از ۴ ماه استعفا دادم ایا حق سنوات و عیدی به من تعلق میگیرد؟

 مدیر سایت
۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۱:۳۵ بعد از ظهر

بله

عمادرضا
۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۹:۲۷ بعد از ظهر

سلام. وقت بخیر آیا میتوان با کارفرما توافق کرد که پایان هر سال حق سنوات رو ازش گرفت؟ مرسی

 مدیر سایت
۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۹:۱۰ قبل از ظهر

بله بصورت علی الحساب می شود در پایان سال تحویل گرفت

معصومه مظاهری
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۴۱:۳۳ بعد از ظهر

باسلام و احترام .اگر کارفرما حق سنوات رو موقع پایان کار در شرکت بده باید طبق اخرین پایه حقوقی که شخص گرفته در تعدادسال های کاریش تو اون شرکت ضرب کنه؟

 مدیر سایت
۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۴۳:۴۴ بعد از ظهر

بله مطابق با آخرین حقوق محاسبه می شود

بهنام یاوری
۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۵:۵۷ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر. بنده مدت ۵ سال در شرکت ساختمانی مشغول بکار بودم(بدون قراداد) و توافقی اتمام همکاری کردم. حقوق رو هر سال بصورت ثابت توافق میکردیم. میخواستم از حضورتون سوال کنم که آیا پایه سنوات برای ۵ سال به من تعلق میگیره یا خیر؟! ضمنا ملاک محاسبه سنوات پایان خدمت بنده چه رقمی هست (آیا ۷ میلیون تومان که آخرین حقوق بوده یا چیزه دیگری) بی نهایت از سپاسگزارم

 مدیر سایت
۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۱۳:۱۵ بعد از ظهر

طبق قانون کار ماده ۲۱ مبلغی معادل اخرین حقوق دریافتی کارگران می باشد به عنوان حق سنوات به شما تعلق م گیرد

الهام
۱۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۲۷:۸ قبل از ظهر

سلام، آیا کارفرمایی که به صورت ماهانه پایه سنوات را پرداخت می‌کند، در زمان اتمام قرارداد کارگر باید حق سنوات را هم به او پرداخت کند؟

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۴:۴۶ بعد از ظهر

پایه سنوات با حق سنوات متفاوت است .

حسن زارعی
۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۶:۹ بعد از ظهر

با سلام من از ابتدای سال ۹۴ مشغول به کار شده و تا پایان سال ۹۸ با تمدید قراردادهای شش ماهه فعالیت نمودم. پس از اتمام قرارداد خارج شدم در این مدت فعالیت توافقا با پیمانکار مربوطه هر سال فقط یک عیدی دریافت نمودم. با وجود توافق، آیا من می تونم مطالباتم اعم از یک عیدی دیگر و سنوات، را از پیمانکار طلب نمایم؟ در صورت جواب مثبت، نحوه محاسبه آن و مبلغ هر سال چقدر است؟ ملاک محاسبه سنوات چه سالی است؟ لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم

 مدیر سایت
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۶:۳۹ قبل از ظهر

ملاک محاسبه امسال است و سنوات به شما تعلق می گیرد

مردای
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۰:۵۶ بعد از ظهر

با سلام و تشکر از مجموعه عالی و همراهتون، سوالی داشتم در خصوص نحوه محاسبه عیدی و سنوات فردی که طبق توافق موظف به حضور 8 روزه در هر ماه به عنوان مهندس ناظر در کارگاه می باشد و رقم ثابتی که از بابت 8 روز ماهانه توافق شده کلا 19،000،000 ریال باشد ، برای حضور کارمند در سه ماهه اول سال ، میزان عیدی پرداختی چقدر خواهد بود؟ و آیا سنوات هم تعلق میگرد؟ چون کارکرد کارمند در کل سه ماه کلا 24 روز بوده

 مدیر سایت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۵:۵۵ قبل از ظهر

ما از محاسبه ریز حقوق معذوریم و تنها پاسخگوی کلی هستیم

محسن یونسی پور
۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳:۳۵ قبل از ظهر

سلام من 6سال سابقه کاری در یک شرکت داشتم بعد انصراف دادم الان در شرکت جدید 6ماه که مشغولم البته بدون اینکه این وسط فاصله ای بیفته. الان به من سنوات ماهانه تعلق میگیره ؟؟؟

 مدیر سایت
۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۸:۵۰ قبل از ظهر

خیر بعد از گذشت یکسال در شرکت جدید به شما تعلق می گیرد

محمدرضا اعظم پور
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۵:۳۶ قبل از ظهر

با سلام ، ببخشید آیا پایه سنوات هم مشمول مالیات حقوق می باشد؟ و همچنین حق اولاد؟

 مدیر سایت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۱:۲۷ قبل از ظهر

بله مشمول می شود

علی کریمی
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۴:۹:۵۹ بعد از ظهر

سلام کارگری دارم 3سال و نیم پیشم کار کرده و همه حق وحقوقش رو تا برج 2 امسال دادم در هر ماه واریز به حسابش کردم از بن . مسکن. حق اولاد. حق مرخصی. سنوات و عیدی در پایان هر ماه بهش پرداخت کردم .الان رفته اداره کار میگه سنواتم رو بده هم امضا دارم ازش و واریز به حساب کردم چیکار باید بکنم

 مدیر سایت
۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۳:۴۷ قبل از ظهر

مستندات پرداختی سنوات را به اداره کار ارائه نمایید تبرئه می شوید

اصغر خواجویی
۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۲:۴۷ بعد از ظهر

سلام.خسته نباشید من در شرکتی مشغول کار هستم الان ۲ساله که این شرکت هست چون شرکتها سال به سال عوض میشن گفتم مدیر شرکت الان برج ۳هستش سنواتی به ما نداده حالا هم میفرماید من سنوات سال ۹۹ رو میدم درصورتی اداره کار گفتن اگه سال ۹۹ سنوات نداده باشه و موکول به سال جدید بشه باید طبق سال جدید بپردازن .ایشون زیر بار نمیرن ودر ضمن ایا این ۲سال سنوات پایه دیکری تعلق میگیرد یا خیر.چون گفتن اگر شرکتی ۲سال بمونه یه سنوات ترکیبی .نمیدونم پایه همچین چیزی تعلق میگیرد ممنون

 مدیر سایت
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲:۳۵:۵۵ بعد از ظهر

پایه سنوات که از سال دوم تعلق می گیرد. سنوات خدمت هم زمان پایان قرارداد تعلق می گیرد

حسین
۱۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۳:۴۷:۳۲ قبل از ظهر

ازسال۹۴ دریک شرکت مشغول به کار شدم و پایه سنوات هم در سال دوم به بعد دریافت می کردم. قراردام همیشه سه ماهه بود.بعد چهارسال به خدمت سربازی رفتم و مدت ۱۳ ماه طول کشید که دوباره سر همان کار برگشتم. وتسویه حساب هم نکرده بودم وفقط قراردادم تمام شده بود. الان که شروع بکار کردم درفیش حقوقی ام پایه سنوات صفر خورده. آیا درسته؟

 مدیر سایت
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۴:۳۲:۵۹ بعد از ظهر

در صورت تسویه حساب نکردن می توانید درخواست پایه سنوات داشته باشید

نادری
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۴:۲۷:۲ بعد از ظهر

سلام به نیروهایی ک سابقه کار در همان گارگاه بیش ازیکسال دارند مثلا سه سال، می توان پایه سنوات نداد

 مدیر سایت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۶:۳۹ قبل از ظهر

خیر از سال دوم مشمول پایه سنوات می شوند .

ارسلان نورایی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۳:۱۱:۵۵ بعد از ظهر

سلام من ۱۶ سال در یک مغازه که چند نفر پرنسل داره کار میکنم.سوال من اینه پایه ثنواتی . هر ماه با حقوقی که حق اولادو حق مسکن شامل میشه ، به من پرداخت میکنن ...درپایان کار آیا مبلغی بابت ثنوات پایان کاریا ....به من تعلق میگیره یا نه؟ ممنون از لطف و راهنمایی شما

 مدیر سایت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۲:۱۵ قبل از ظهر

بله پایه سنوات بصورت ماهیانه است و سنوات خدمت هم باید در اتمام کار پرداخت گردد

سامان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۶:۲۹:۴۲ قبل از ظهر

باسلام من در حدود 5 سالی در یک شرکت مشغول به کار هستم که در این مدت پایه سنوات هم به بنده تعلق گرفته است ( پایه سنوات بنده در سال 99 270000 تومان بود )ولی هنگام افزایش حقوق مصوب فقط به حداقل پایه اینجانب( 1910000 )درصدی که از طرف دولت تعیین گردیده ( 39 درصد ) افزایش می یابد ایا این نحوه محاسبه درست میباشد ؟ یا بنده شامل سایر سطوح مزدی می شوم ؟( ایا پایه سنوات جز پایه حقوق میباشد یا خیر ؟ )

 مدیر سایت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۶:۱۷ قبل از ظهر

بله جز پایه حقوق می باشد و در سایر سطوح مزدی قرار می گیرد

اسد اسدی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲:۱۴:۴۴ بعد از ظهر

با عرض سلام و خسته نباشید. یه سوال داشتم از حضورتون. بنده تقریبا از ۹۹/۰۲/۱۵ تو یه شرکت خصوصی مشغول به کار شده‌ام خواستم بدونم پایه سنوات برای بنده باید از سال ۱۴۰۱ شروع بشه و پرداخت صورت بگیره یا باید از ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ برام محاسبه و پرداخت بشه. ممنون از راهنماییتون.

 مدیر سایت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۳:۵۵ قبل از ظهر

از اردیبهشت باید برای شما منظور شود

علی قدیمی پور
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۹:۲۹ بعد از ظهر

سلام من در مطبی ۱۳ سال هست مشغول بکار هستم کارفرمای من هر سال طبق قانون کار حداقل حقوق رو میدهد میخواستم بدانم که من با نیروی جدیدی که امسال شروع بکار کرده هیچ فرقی در حقوق ندارم.چون برای پرسنل جدید هم دقیقا مثل قانون کار حقوق میدهد. یعنی ۱۳ سال سنوات من در حقوقم هیچ تاثیری ندارد؟ ممنونم

 مدیر سایت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۴:۱۷ قبل از ظهر

شما مشمول پایه سنوات می شوید و در زمان ترک کار حق سنوات مطابق با سال های کاریتان دریافت می کنید.

جواد کاظمی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۵:۲۷:۲۶ بعد از ظهر

سلام آیا پایه سنوات در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند بعد از گذشت یکسال کار که به پایه حقوق اضافه می شود در مبلغ اضافه کاری، بیمه، مزد روزانه و ... تاثیر می گذارد یا به صورت جداگانه محاسبه شده و به حقوق اضافه می شود؟

 مدیر سایت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۰:۲۵ قبل از ظهر

خیر بصورت جداگانه است

مجيد
۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۷:۵۵ بعد از ظهر

با سلام و احترام من مدت 7 سال در شركتي كار كردم بعد از قطع رابطه در شركتي ديگر مشغول به كار شدم اما بعد از حدود 2 سال مجددا در شركت اول در همان واحد قبلي مشغول به كارشدم و الان حدود 6 سال است كه در شركت اول مشغول به كار مي باشم آيا با توجه به قطع رابطه اينجانب پايه سنوات 7 سال اول به من تعلق مي گيرد . سپاس از شما

 مدیر سایت
۲۰ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴:۳۹ بعد از ظهر

اصولاً وقتی کارگر با سوابق کار قبلی خود تسویه حساب قطعی نموده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار محقق گردد در بکار گیری و استخدام مجدد وی ادعای پایه های سنواتی برای سوابق گذشته که بابت آن تسویه حساب بعمل آمده است مورد پیدا نمی کند .

محمد
۱۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۷:۰ بعد از ظهر

سلام. ممنون از راهنمایی های شما. 2 تا سوال داشتم. 1- وقتی که پس از گذشت یکسال پایه سنوات به حقوق پایه اضافه می شود، آیا میزان محاسبه افزایش حقوق از آن به بعد بر مبنای سایر سطوح می‏ باشد؟ یا افزایش حقوق پایه که سالیانه اعلام می شود+مبلغ پایه سنوات؟ 2- ما مبلغ عیدی را ماهیانه می دهیم. آیا می توان حق سنوات را هم ماهیانه داد؟

 مدیر سایت
۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۹:۳۸ بعد از ظهر

1.حقوق پایه افزایش خودش را دارد و پایه سنوات به ان اضافه می شود 2.بله می توانید بدهید و در حکم بدهی کارگر به کارفرما محسوب می شود

مرتضی
۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۸:۱۷ بعد از ظهر

با سلام من از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ در یه شرکتی مشغول به کار شدم آیا از فروردین سال ۱۴۰۰ پایه سنوات تعلق میگیره؟اخه خیلیا میگن چون سال جدید شده و قرارداد ساله جدیده پایه سنوات تعلق میگیره؟؟؟ نکته دوم اینکه من باهاشون حرف زدم منو بیمه نکنن و خودم بیمه میریزم،سوال من اینجاست که وقتی خودم بیمه میریزم آیا پایه سنوات ،حق سنوات یا دیگر مزایاها هم شامل من میشود یا بخاطر اینکه بیمه نشدم نمیشه؟؟؟معایبش چیه؟چون خودم میخوام بیمه بریزم

 مدیر سایت
۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۲:۳۰ بعد از ظهر

پایه سنوات بعد ا گذشت یکسال ا مدت کارکردتان مشمول می شود و ارتباطی به سال جدید ندارد.

یکتا
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۹:۱ قبل از ظهر

کارگری دارم از بهمن 98 تاآذر99 به مدت 10 ماه برای من کار کرده و بیمه شده است چقدر سنوات به وی تعلق میگیرد اعم از حق سنوات و پایه سنوات.پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم.

 مدیر سایت
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۴:۲۸ قبل از ظهر

پایه سنوات بعد از یکسال کارکرد تعلق میگیرد و همچنین برای حق سنوات نیز مطابق ماده 24 قانون کار به کارگری که یکسال یا بیشتر اشتغال داشته است تعلق میگیرد.

علی شاکری
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۶:۲۲ قبل از ظهر

سلام می خواستم ببینم تفاوت مزد سنوات که هر ماه پرداخت میشه با سنوات پایان خدمت چیه

 مدیر سایت
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۴:۳۸ قبل از ظهر

مزد سنوات با مزد شغل جمع میشود و کمکی حقوق پایه است و هر ماه پرداخت میشود ، سنوات پایان خدمت معادل یکماه حقوق در سال است که کارفرما میتواند در پایان هر سال یا در زمان اتمام کار کارگر پرداخت نماید که به ازای هر سال کارکرد معادل یک پایه حقوق پرداخت میشود

ا.مرتضی
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۱:۱۷ بعد از ظهر

با سلام و سپاس از صفحه مفیدی که ارائه کردید.من به مدت ۱۴سال با پیمانکار تامین نیروی انسانی در شرکت برق تابعه وزارت نیرو کار کردم.سپس با ازمون سراسری مستخدم شرکت آبفا(تابعه وزارت نیرو شدم.اما امسال حقوق تازه کار بهم دادن و سابقه قبلی را برای پایه سنوات لحاظ نکردن بدلیل عدم ارتباط جایگاه شغلی و همچنین نوع کارفرما.آیا صحیح است؟سپاسگزارم

 مدیر سایت
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۹:۸ بعد از ظهر

تشکر بابت همراهیتان. با توجه به اینکه، شرکتی که در ان مشغول به فعالیت شدید متفاوت می باشد ( بدین معنی که قبلا در شرکت پیمانکاری مشغول بودید و در حال حاضر در وزارت نیرو مشغول شدید با وجود تغییر نکردن محل کارتان )بنابراین مشمول پایه سنوات نمی شوید

مهرداد محمدی
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۸:۱۶ بعد از ظهر

سلام من کارفرما هستم ۳۰سال است که در محل کارم با یک منشی کار میکنم تا به حال سنوات پرداخت نکرده ام محاسبه ۳۰ سال به چه صورت است

 مدیر سایت
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۵:۵۶ بعد از ظهر

شما باید سی تا پایه حقوق به ایشان پرداخت نمایید.

سجاد بشارتی
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۶:۳۹:۴۷ قبل از ظهر

و سوال بعدی من اینه که سال 1400 سال چهارمم میشه که پایه سنوات بهم تعلق میگیره،آیا میزان پایه سنواتهای سالهای قبل نیز به این عددی که اعلام خواهند کرد بطور تصاعدی اضافه میشه؟ و اگه اضافه میشه چه مبلغی بدست میاد؟سپاس

 مدیر سایت
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۸:۳۵ بعد از ظهر

خیر پایه سنوات سال های قبل بصورت تصاعدی نمی باشد مگر اینکه جز طبقه بندی مشاغل باشید که ان هم تصاعدی نیست ولی با توجه به سال های کارکرد و طبقه مشاغلتان مشخص می شود

سجاد بشارتی
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۶:۳۳:۵۹ قبل از ظهر

باسلام.بنده بعنوان نگهبان در کارخانه سیمان از دی ماه سال 96 با یک شرکت حفاظتی کار میکنم و قراردادم بصورت 3ماهه هستش و هنوز مشغول بکارهستم و مزایای سختی کار نیز دارم.پیمانکار پایان هرسال سنوات رو تسویه میکنه!آیا در پایان دی ماه 1401من میتونم شکایت کنم و ماوالتفات سنوات 6 سالمو ازشون بگیرم؟سپاس

 مدیر سایت
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۴:۰ بعد از ظهر

قراردادها معمولا به صورت سالانه هست و در پایان سال می بایست سنوات تسویه شود بنابراین مبلغی به شما در ازای ما به التفاوت شامل نمی شود. چرا که شما اصلا قرار داد ندارید.

پرویز کاظمی ارپناهی
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰:۵۵:۴ قبل از ظهر

با سلام و احترام من از تاریخ1398/12/1به صورت قرارداد مدت معین استخدام شرکت آب و فاضلاب شدم میخواستم بدونم حق سنوات به من تعلق میگیره با تشکر

 مدیر سایت
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۶:۶ بعد از ظهر

بله برای 99 به شما تعلق می گیرد

آرمین
۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۱:۲۴ بعد از ظهر

با سلام، من از تاریخ 97/07/01 در شرکتی مشغول به کار می باشم. پایه سنوات من در شهریور 99 چه رقمی میبایست باشد؟ و این پایه سنوات چگونه محاسبه خواهد شد؟ لازم به ذکر است حقوق پایه من 67,554,866 ریال می باشد. با تشکر

 مدیر سایت
۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴:۲۰ بعد از ظهر

پایه سنوات بعد از یک سال کارکرد مطابق با اعلام شورای عالی کار در هر سال مشخص می شود حقوق پایه ماهانه در سال دوم = حقوق اعلام شده سال جاری + ( پایه سنوات * تعداد روزهای کاری ماه )

محمدرضا بیگدلی
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۴:۳۶ قبل از ظهر

با عرض سلام و احترام. برای همکارانی که فاقد قرارداد سالانه هستند و نیروی دائمی شرکت محسوب می شوند، آیا پرداخت حق سنوات سالانه آنها یک ماه است یا دو ماه؟

 مدیر سایت
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۴:۱۳ قبل از ظهر

در قراردادهای کار دائم، چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از جمله در پایان هر سال خدمت کارگر، سنوات وی محاسبه و به وی پرداخت گردد این پرداخت ها علی الحساب تلقی و در حکم بدهی کارگر به کارفرما محسوب می شود و در خاتمه کار و قطع رابطه از کل مبلغ سنوات خدمت وی که بر اساس آخرین مزد کارگر محاسبه می شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت خواهد شد.

نادر یاری
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۹:۱۶ قبل از ظهر

با سلام بنده راننده شرکت هستم از اول آبان ماه ۹۹ برای من بیمه رد میشه سوال من از اساتید محترم اینه: آیا عیدی و مبلغ سنوات به من تلعق می گیرد؟ اگر چنانچه از دیگر مزایا برخوردار هستم بنده رو رهنمون فزمایید.با تشکر

 مدیر سایت
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۴:۵۶ قبل از ظهر

بله متناسب با ماههای کارکردتان به شما تعلق می گیرد

مریم
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲:۴۹:۴ بعد از ظهر

سلام و خدا قوت بنده از سال ۸۸ به عنوان نیروی پیمانکار تو اداره آب و فاضلاببه عنوان متصدی امور مشترکین شروع به کار کردم و از سال ۹۰ به بعد بیمه م کامل واریز شده بدون طبقه شفلی خواستم ببینم پایه سنوات بنده در سال ۹۷ و۹۸ و۹۹ چقد باشه و اینکه آیا حق اضافه کاری که هر اداره ی برای نیروهای شرکتی پرداخت میکنه میتونیم از پیمانکار بگیریم ایا حق لباس هم شامد بنده میشه ممنون میشم پاسخ بدین

 مدیر سایت
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۸:۵۶ قبل از ظهر

در سال ۹۷ میزان پایه سنوات ۱۷۰۰ تومان است که به‌صورت روزانه به‌حساب کارگران منظور شده و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود. در سال ۹۸ میزان پایه سنوات ۲۳.۳۳۳ ریال است که به‌صورت روزانه به‌حساب کارگران منظور شده و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود. در سال ۱۳۹۹ برابر روزانه ۵۸،۳۳۳ ریال که معادل ماهانه ۱،۷۵۰،۰۰۰ ریال است .

پاکروان
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۸:۲۴:۱۴ قبل از ظهر

با عرض سلام و ادب بنده از سال 90تا 94در یکی از شرکتها مشغول کار بوده ام که بنا به مشکلات مالی شرکت تا این لحظه موفق به دریافت سنوات پایان کار خود نشده ام می خواستم نحوه محاسبه سنوات بنده را سئوال نمایم که ایا بر پایه حقوق سال 94محاسبه می شود یا سال 99

 مدیر سایت
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲:۹:۱۳ بعد از ظهر

مطابق با سال 94 محاسبه می شود

قاسم ملایی
۱۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۵:۱۱ بعد از ظهر

با سلام.بنده از سال ۷۸الی سال ۸۷ به مدت ده سال در یک شرکت مشغول کار بودم با قرار داد دایم.ولی به مدت دو ماه از ان مجموعه کنار رفتم و سنوات ان ده سال سه میلیون و چهارصد شد که پرداخت کردن.وبعد از دو ماه به علت نیاز به بنده دوباره استخدام ان شرکت شدم و یازده سال دیگر کار کردم و با قانون مشاغل سخت و زیان اور بازنشسته شدم.ایا سنوات ده سال اول هم چیزی به من تعلق میگیرد.در این مدت کاری هیچ حق شیفت یا نوبت کاری یا مزایای دیگر به من تعلق نگرفته

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۷:۴۲ قبل از ظهر

شما بابت گار در ده سال اول تمامی سنوات خود را دریافت کرده اید بنابراین بعد از استخدام مجدد شما، می بایست به تعداد سال هایی که بعد از استخدام مجدد مشغول به کار شده اید سنوات برای شما محاسبه می شود. نوبت کاری شما هم می بایست ساعات کاریتان و گردش شیفتی تان طی سی روز مشمول نوبت کاری می شوید. که در این متن به ساعات کاریتان اشاره نکرده اید

یوسف غلامی
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۴۴:۱۳ بعد از ظهر

تاریخ شروع کار من در شهرداری از ماه اسفند ۹۴ به صورت مستمر میباشد اما در حکم کارگزینی که طبق طرح طبقه بندی برایم صادر شده مزد پایه سنوات صفر آمده و مزد سنوات سال‌های گذشته مبلغ 299000 تومان آمده با شرکت مشاوره طرح تماس گرفتم، می‌گویند مزد سنوات پایه به کارگرانی که تاریخ شروع به کارشان قبل از سال ۹۱میباشد تعلق می‌گیرد و مزد پایه شما از ماه دوازدهم امسال محاسبه می‌شود، آیا قانون همین جور هست؟

 مدیر سایت
۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۸:۱۵ بعد از ظهر

ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

marziehmohammadi
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۳:۴۱ قبل از ظهر

سلام وقتتون بخیر بسیار جامع و قابل فهم. سپاس از شما

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۸:۱۳ قبل از ظهر

ممنون از همراهیتان

خانم رحمانی
۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸:۷ قبل از ظهر

با سلام و احترام، پایه سنوات و حق سنوات برای کسانیکه پایه آنها بیش از قانون کار است چگونه محاسبه می شود؟ برای مثال برای شخصی با حقوق پایه 4 میلیون تومان؟

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۵:۴۰ قبل از ظهر

حق سنوات، طبق قانون کار ماده ۲۱ مبلغی معادل اخرین حقوق دریافتی کارگران می باشد ، در رابطه پایه سنوات بعد از یک سال سابقه کار در ان سازمان می بایست مطابق پایه سنوات اعلامی هر سال پرداخت شود و به پایه حقوق ارتباطی ندارد. برای مثال در سال ۱۳۹۹ برابر روزانه ۵۸،۳۳۳ ریال که معادل ماهانه ۱،۷۵۰،۰۰۰ ریال است .

مهرنوش عمیدی
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۹:۱ بعد از ظهر

با سلام و ادب ممنون از مطالب مفید و راهنماییهاتون امکانش هست حقوق روزانه فردی با 11 سال سابقه متوالی بفرمائید با سپاس از لطف شما

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۵:۴۹ قبل از ظهر

شما می بایست بابت 11 سال کارکردتون حق سنوات باید دریافت کنید در صورتی که سالیانه به شما پرداخت نشده باشد، براساس اخرین پایه حقوق محاسبه می شود. سالی یک پایه حقوق می باشد. پایه سنوات نیز هر سال با وجود سابقه کارکرد در ان مجموعه می بایست مطابق با پایه سنواتی اعلامی توسط وزارت کار بر روی حقوق شما محاسبه گردد

مریم الف
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۸:۲۵ بعد از ظهر

برای قراردادهایی که به صورت موقت هستند و یکسال کامل نیستند مثلا از اول مهر تا پایان اردیبهشت بوده و بعد از آن قرارداد تمام می شود و دوباره از اول مهر سال آینده تا پایان اردیبهشت سال آینده و دوباره به همین ترتیب در سالهای بعد نیز به همین صورت قرارداد است میزان حق سنوات چگونه محاسبه می شود؟ به عنوان مثال معلمان غیرانتفاعی هشت ماه در طول سال قرارداد دارند و دوباره سال بعد قرارداد آنها از اول مهر شروع میشود سنوات این معلم ها چگونه محاسبه می شود؟

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۵:۴۷ بعد از ظهر

بابت هشت ماه باید حق سنوات می بایست دریافت کنید حقوق پایه تان را تقسیم بر 365 روز کارکرد کنید و در تعداد روز کاریتان ضرب کنید. فرمول در قسمت محاسبه حق سنوات هست می توانید رجوع کنید

طلایی
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۶:۳۲ بعد از ظهر

به کارگران فصلی سنوات تعلق می گیرد ؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷:۲۹ بعد از ظهر

بله با توجه به کارکردشان تعلق می گیرد

نازنین غیاثوند
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۱:۵ بعد از ظهر

ممنون از مطالب خوبتون یکی از کاملترین مقالات در این زمینه می باشد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  




امتیاز دهید: