تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

سنوات پایان خدمت و پایه سنوات از مزایایی است که کارفرما موظف به پرداخت آن به کارگر می باشد. در ادامه این مقاله بطور کامل به تعریف حق سنوات و پایه سنوات و نحوه محاسبات آن می پردازیم. با توجه به اینکه اکثر افراد این دو مورد را با یکدیگر اشتباه می گیرند، در این مقاله تفاوت این دو مورد را با یکدیگر نیز توضیح می دهیم.  در آخر نحوه ثبت و محاسبه، حق سنوات و پایه سنوات را در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان خدمتتان آموزش می دهیم.


در این مقاله می خوانید:


حق سنوات چیست ؟

در روزهای آخر سال یا به هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، استعفا یکی از مهمترین موضوعات محاسبه سنوات کارمندان می باشد. حق سنوات با عنوان مزایای پایان کار یا مزایای پایان خدمت می شناسند، که طبق قانون کار ماده  21 مبلغی معادل اخرین حقوق دریافتی کارگران می باشد، که از طریق کارفرما با پایان کار یا فسخ قرارداد می بایست پرداخت گردد. اگر فردی کمتر از یکسال کارکرد داشته باشد به نسبت مدت کارکردشان به آن ها حق سنوات پرداخت میگردد. مبلغ سنوات را می توان در پایان هر سال به همراه عیدی و پاداش، به حساب کارگران واریز کردو به اصطلاح بصورت سالانه سنوات را تسویه کرد. نظر به اینکه پرداخت سنوات خدمت منوط به خاتمه قرارداد کار می باشد لذا در قراردادهای کار دائم، چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از جمله در پایان هر سال خدمت کارگر، سنوات وی محاسبه و به وی پرداخت گردد این پرداخت ها علی الحساب تلقی و در حکم بدهی کارگر به کارفرما محسوب می شود و در خاتمه کار و قطع رابطه از کل مبلغ سنوات خدمت وی که بر اساس آخرین مزد کارگر محاسبه می شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت خواهد شد.

نحوه محاسبات حق سنوات

ماخذ محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده (24) قانون کار و مواد مرتبط دیگر آن قانون در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد ثابت و کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که برای ترمیم مزد پرداخت می شود مانند حق جذب، حق سرپرستی، فوق العاده مدیریت و ... می باشد و در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد مبنا می باشد.
همانطور که در بالا گفته شد  حق سنوات معادل یک ماه آخر حقوق دریافتی می باشد و برای کارگرانی که کمتر از یک سال در سازمان فعالیت می کنند مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد.


سنوات = تعداد روزهای کارکرد *(تعداد روز سال / حقوق پایه)

سنوات خدمت 99

سنوات خدمتی طبق روال سال های گذشته معادل یک پایه حقوق شخص می باشد که بر این اساس برای حداقلی بگیران معادل یک حداقل پایه حقوق (۱۸،۳۵۴،۲۷۰ ریال) می باشد. . لازم به ذکر می باشد که مبلغ سنوات  بر اساس حقوق سال 99 محاسبه می گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتباطی مستقیم دارد.

سنوات خدمت سال 98

سنوات خدمتی طبق روال سال های گذشته معادل یک پایه حقوق شخص می باشد که بر این اساس برای حداقلی بگیران معادل یک حداقل پایه حقوق (۱۵.۱۶۸.۸۱۰ ریال) می باشد. لازم به ذکر می باشد که مبلغ سنوات  بر اساس حقوق سال ۹۸ محاسبه می گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتباطی مستقیم دارد.

بازخرید حق سنوات در زمان بازنشستگی

در خصوص بازخرید سنوات خدمت بازنشستگان به آگاهی می رساند بازنشستگان شاغل در واحد های مشمول قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر برای هر سال سابقه کار بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. بازنشستگانی که مجددا به کار اشتغال پیدا کنند، همانند سایر کارگران استحقاق دریافت سنوات پایان کار را دارند.

سنوات مشاغل سخت

کارگرانی که با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته می شوند، همانند سایر کارگران به نسبت سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یکماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد

پایه سنوات چیست ؟

پایه سنوات مطابق با اعلام شورای عالی کار برای کارگاههایی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پیش می روند، بر اساس فرمول مشخص‌شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برای آن‌ها واریز می‌گردد. اما آن دسته از کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبق بندی مشاغل هستند، به‌شرط آن‌که نیروی کار دارای سابقه یک‌ساله در آن کارگاه باشند (دائم و موقت) مشمول حق سنوات می‌شوند و یا یک سال از اخرین دریافت پایه سنواتشان گذشته باشد. در پایه سنوات سابقه کارگران در حقوق آن ها نمود پیدا می کند. کارگرانی که بیش از یک سال در محیطی مشغول بکار هستند حقوق متفاوتی با کارگرانی که تازه وارد سازمان شده اند، دارند. پایه سنوات بخش حمایتی حقوق محسوب می شود. طبق اعلام وزارت کار در سال 92 تفاوتی بین کارگران قراردادی و رسمی در پرداخت حق  سنوات وجود ندارد و سنوات جبران کمبود حقوق به کارگران می باشد. این حق در صورتیکه بین کارکرد ان ها فاصله افتاده باشد نیز محق می شود.

نحوه محاسبه پایه سنوات در حقوق

حقوق پایه ماهانه در سال دوم = حقوق اعلام شده سال جاری + ( پایه سنوات * تعداد روزهای کاری ماه )

محاسبه مزد پایه سنوات سال ۹۹

پایه سنوات شامل همه کارگرانی میشود که قرارداد دائم یا موقت دارند و یک سال از زمان کار آن ها در سازمان گذشته باشد و یا از دریافت آخرین پایه سنوات آن ها در همان سازمان یکسال گذشته باشد.مطابق قوانین حقوق و دستمزد سال 99 ، پایه سنوات سال ۹۹ برای تمامی کارگرانی که دارای شرایط مذکور باشند در سال ۱۳۹۹ برابر روزانه ۵۸،۳۳۳ ریال که معادل ماهانه  ۱،۷۵۰،۰۰۰ ریال است .

محاسبه پایه سنوات سال 98

همانطور که در مقاله بالا ذکر شد پایه سنوات سال 98 مبلغ اعلام شده توسط قانون کار می باشد و از شروط ان کارکرد بیش از یک سال در سازمان مربوطه می باشد. در سال 98 مبلغ ماهانه برابر 700،000 ریال می باشد و با فرض اینکه یک سال از اخرین دریافت پایه سنوات انان در کارگاه گذشته باشد . که پایه سنوات روزانه در سال 98 برابر  23.333 ریال می باشد.
 اما در سال‌های پس از تطبیق با توجه به درصدهایی که شورای عالی کار اعلام می‌کند افزایش می‌یابند. در سال ۹۸ میزان سنوات را به‌صورت زیر محاسبه می‌کنند:
(23.333 *تعداد روزهای کاری ماه )+حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری =حقوق پایه ماهانه در سال دوم

بخشنامه شورای عالی کار در رابطه با پایه سنوات

  • پایه سنوات شامل دانشجویان و دانش‌آموزانی که مشاغل تابستانی دارند نمی‌شود
  • پایه سنوات با سنوات خدمت (پاداش پایان کار) متفاوت است و طبق ماده ۲۴ کارفرما موظف است معادل آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان پایان کار به وی بپردازد.
  • در سال ۹۷ میزان پایه سنوات ۱۷۰۰ تومان است که به‌صورت روزانه به‌حساب کارگران منظور شده و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود.
  • در سال  ۹۸ میزان پایه سنوات ۲۳.۳۳۳ ریال است که به‌صورت روزانه به‌حساب کارگران منظور شده و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود.
  • تعویض کارفرما ربطی به سنوات ندارد و کارفرمای جدید نیز موظف است سنوات کارگرانی را که یک سال است مشغول به کارند بپردازد.
  • به کارگران فصلی نیز با توجه به میزان کارکردشان سنوات تعلق می‌گیرد و برای محاسبه این میزان سنوات باید به تبصره‌هایی که در این زمینه وجود دارند مراجعه کنید.
  • اگر سال ۹۸ چهارمین سال کار یک کارگر باشد علاوه بر پایه سنوات این سال مبلغ سال‌های دیگر نیز به‌حساب وی به‌صورت تصاعدی منظور می‌شود.

محاسبه حق سنوات و پایه سنوات در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان
 

در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان امکان ثبت پایه سنوات و محاسبه روزانه آن در حکم حقوق افرادی که بیش از یکسال در سازمان مشغول به فعالیت هستند،  میسر می باشد.

 

پایه سنوات و حق سنوات

 

و همچنین علاوه بر کزارش فهرست سنوات خدمت امکان محاسبه خودکار  حق سنوات در پایان خدمت یا بازنشستگی در فرم تسویه حساب کارکنان میسر می باشد.

 

پایه سنوات و محاسبه سنوات

 

در ادامه  با امید به اینکه این مقاله اطلاعات مفید و کاملی را در اختیارتان قرار داده باشد، می توانید در پایان مقاله سوالات خود را در رابطه با حق سنوات یا پایه سنوات مطرح نمایید تا کارشناسان مالی ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ دهند.

ویدئو نکات مهم تفاوت سنوات و حق سنوات

در این ویدئو در مدت یک دقیقه نکات مهم سنوات را برای شما مرور کرده ایم

 

 

 

 

برای آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار میزان: نرم افزار حقوق و دستمزد
 

دانلود فایل pdf مقاله تفاوت پایه سنوات و سنوات خدمت

 تعداد نظرات: 6
marziehmohammadi
۹ روز پیش

سلام وقتتون بخیر بسیار جامع و قابل فهم. سپاس از شما

 مدیر سایت
۶ روز پیش

ممنون از همراهیتان

خانم رحمانی
۱۷ روز پیش

با سلام و احترام، پایه سنوات و حق سنوات برای کسانیکه پایه آنها بیش از قانون کار است چگونه محاسبه می شود؟ برای مثال برای شخصی با حقوق پایه 4 میلیون تومان؟

 مدیر سایت
۶ روز پیش

حق سنوات، طبق قانون کار ماده ۲۱ مبلغی معادل اخرین حقوق دریافتی کارگران می باشد ، در رابطه پایه سنوات بعد از یک سال سابقه کار در ان سازمان می بایست مطابق پایه سنوات اعلامی هر سال پرداخت شود و به پایه حقوق ارتباطی ندارد. برای مثال در سال ۱۳۹۹ برابر روزانه ۵۸،۳۳۳ ریال که معادل ماهانه ۱،۷۵۰،۰۰۰ ریال است .

مهرنوش عمیدی
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۹:۱ بعد از ظهر

با سلام و ادب ممنون از مطالب مفید و راهنماییهاتون امکانش هست حقوق روزانه فردی با 11 سال سابقه متوالی بفرمائید با سپاس از لطف شما

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۵:۴۹ قبل از ظهر

شما می بایست بابت 11 سال کارکردتون حق سنوات باید دریافت کنید در صورتی که سالیانه به شما پرداخت نشده باشد، براساس اخرین پایه حقوق محاسبه می شود. سالی یک پایه حقوق می باشد. پایه سنوات نیز هر سال با وجود سابقه کارکرد در ان مجموعه می بایست مطابق با پایه سنواتی اعلامی توسط وزارت کار بر روی حقوق شما محاسبه گردد

مریم الف
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۸:۲۵ بعد از ظهر

برای قراردادهایی که به صورت موقت هستند و یکسال کامل نیستند مثلا از اول مهر تا پایان اردیبهشت بوده و بعد از آن قرارداد تمام می شود و دوباره از اول مهر سال آینده تا پایان اردیبهشت سال آینده و دوباره به همین ترتیب در سالهای بعد نیز به همین صورت قرارداد است میزان حق سنوات چگونه محاسبه می شود؟ به عنوان مثال معلمان غیرانتفاعی هشت ماه در طول سال قرارداد دارند و دوباره سال بعد قرارداد آنها از اول مهر شروع میشود سنوات این معلم ها چگونه محاسبه می شود؟

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۵:۴۷ بعد از ظهر

بابت هشت ماه باید حق سنوات می بایست دریافت کنید حقوق پایه تان را تقسیم بر 365 روز کارکرد کنید و در تعداد روز کاریتان ضرب کنید. فرمول در قسمت محاسبه حق سنوات هست می توانید رجوع کنید

طلایی
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۶:۳۲ بعد از ظهر

به کارگران فصلی سنوات تعلق می گیرد ؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷:۲۹ بعد از ظهر

بله با توجه به کارکردشان تعلق می گیرد

نازنین غیاثوند
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۱:۵ بعد از ظهر

ممنون از مطالب خوبتون یکی از کاملترین مقالات در این زمینه می باشد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: