مقالات


حسابداری پخش مویرگی چیست؟ آموزش حسابداری پخش مویرگی 1399/07/26 1906

در این مقاله با مفهموم پخش مویرگی، وظایف، مزایا و نعایب سیستم پخش مویرگی و نحوه حسابداری پخش کویرگی و گزارشات آن آشنا شوید

استهلاک در حسابداری، انواع و روش های محاسبه استهلاک دارایی 1399/07/07 13082

در این مقاله با مفهموم استهلاک در حسابداری و انواع آن، روش های محاسبه استهلاک دارایی ها در حسابداری و روش های ثبت استهلاک در حسابداری آشنا شوید.

مفاصا حساب چیست؟ آشنایی با انواع مفاصا حساب بیمه و مالیاتی 1399/07/02 7593

در این مقاله با مفهوم مفاصا حساب، انواع مفاصا، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی و روش های ثبت حسابداری مفاصا حساب آشنا شوید

کدینگ حسابداری چیست؟ انواع و سطوح کدینگ حسابداری 1399/06/18 3992

در این مقاله با کدینگ حسابداری، انواع و سطوح کدینگ حسابداری، نحوه طراحی کدینگ و سطوح مختلف حساب ها در نرم افزار حسابداری آشنا خواهید شد

اظهارنامه مالیاتی چیست؛آموزش تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی 1399/05/08 5498

در این مقاله با مفهوم اظهارنامه مالیاتی، نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و مهلت ارسال، اصلاح و رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی آشنا شوید.

فاکتور رسمی چیست؟ ویژگی ها و نحوه صدور و تشخیص فاکتور رسمی 1399/04/16 3789

در این مقاله با مفهوم فاکتور رسمی و تفاوت آن با فاکتور غیررسمی، ضرورت و نحوه صدور و ویژگی ها و مشخصات فاکتور رسمی آشنا خواهید شد

گزارشات معاملات یا خرید و فروش فصلی 1399/04/09 5086

در این مقاله با گزارش معاملات فصلی، نحوه تهیه و تنظیم صورت خرید و فروش های فصلی و مهلت و نحوه ارسال گزارشات فصلی آشنا خواهید شد

تنخواه گردان حسابداری و انواع آن 1399/03/22 9414

⭐ در این مقاله با مفهوم تنخواه گردان و انواع تنخواه گردان حسابداری ، هدف از ایجاد آن و نحوه ثبت و رسیدگی به اسناد تنخواه گردان حسابداری آشنا خواهید شد.