مقالات

انبارگردانی چیست؟ مزایا و مراحل و شیوه های انبارگردانی 1400/05/14 872

 در این مقاله قصد داریم اهمیت انبارگردانی، انواع مراحل و مزایای انبارگردانی را به طور کامل شرح دهیم. 

مالیات علی الراس چیست؟ - نحوه محاسبه مالیات علی الراس 1400/04/21 551

در این مقاله با مالیات علی الراس، دلیل و نحوه محاسبه آن، عواقب علی الراس شدن مالیاتی و چگونگی جلوگیری از آن آشنا شوید. 

روش های قیمت گذاری کالا و خدمات(اصول و استراژی قیمت گذاری)  1400/04/14 3451

با مطالعه این مقاله با اهمیت قیمت گذاری در حسابداری، انواع روش ها و  استراتژی های قیمت گذاری و نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات آشنا خواهید شد. 

 حق ماموریت چیست؟ نحوه محاسبه حق ماموریت کارگران در سال 1400 1400/04/07 24031

در این مقاله با حق ماموریت، نحوه محاسبه حق ماموریت کارگران و کارمندان در سال 1400 و قوانین وزارت کار در خصوص حق ماموریت آشنا می شوید.  

دفاتر قانونی حسابداری چیست؟ - کاربرد، تفاوت انواع دفاتر قانونی 1400/03/23 967

در این مقاله با انواع دفاتر قانونی رسمی و غیر رسمی حسابداری و کاربرد دفاتر، اهمیت دفاتر قانونی، نحوه تحریر آن ها و دلایل رد دفاتر قانونی آشنا خواهید شد.  

ماهیت حساب ها در حسابداری چیست؟ و راه تشخیص ماهیت حساب ها 1400/03/18 2249

در این مقاله با انواع حساب ها، انواع ماهیت و انواع ماهیت حساب در حسابداری آشنا شوید و نحوه تشخیص ماهیت حساب ها را بیاموزید.

اصول و مفروضات حسابداری چیست؟ 1400/03/06 3136

در این مقاله با انواع اصول، مفروضاتو میثاق های حسابداری و تفاوت ان ها با یکدیگر به زبان ساده آشنا شوید.

سود و زیان انباشته چیست؟نحوه محاسبه سود و زیان انباشته 1400/02/18 9380

در این مقاله با سود و زیان انباشته، نحوه محاسبه و تاثیر آن بر شرکت ها آشنا خواهید شد و همچنین نحوه ثبت حساب های سود و زیان انباشته را نیز خواهید آموخت.