مقالات

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟ 1399/09/26 43165

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد، شرایط و هزینه پرداخت آن ها را در سایت حسابداری میزان بخوانید.

مساعده چیست؟ نحوه ثبت سند مساعده حقوق در حسابداری 1399/08/26 19284

در این مقاله با مفهوم مساعده، شرایط پرداخت مساعده، مبلغ مساعده و نحوه ثبت سند مساعده حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد آشنا خواهید شد

نحوه محاسبه مانده مرخصی، انتقال یا بازخرید مرخصی 1399/08/20 59361

در این مقاله با مفهوم مانده مرخصی، نحوه محاسبه مانده مرخصی و انتقال یا باز خرید مانده مرخصی آشنا خواهید شد.

حق بیمه چیست؟ نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما 1399/07/29 11146

در این مقاله با مفهوم حق بیمه، وجوه مشمول و غیر مشمولحق بیمه، میزان حق بیمه سال99 و مهلت و نحوه پداخت حق بیمه آشنا شوید.

حسابداری پخش مویرگی چیست؟ آموزش حسابداری پخش مویرگی 1399/07/26 4688

در این مقاله با مفهموم پخش مویرگی، وظایف، مزایا و نعایب سیستم پخش مویرگی و نحوه حسابداری پخش کویرگی و گزارشات آن آشنا شوید

استهلاک در حسابداری، انواع و روش های محاسبه استهلاک دارایی 1399/07/07 52069

در این مقاله با مفهموم استهلاک در حسابداری و انواع آن، روش های محاسبه استهلاک دارایی ها در حسابداری و روش های ثبت استهلاک در حسابداری آشنا شوید.

مفاصا حساب چیست؟ آشنایی با انواع مفاصا حساب بیمه و مالیاتی 1399/07/02 18714

در این مقاله با مفهوم مفاصا حساب، انواع مفاصا، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی و روش های ثبت حسابداری مفاصا حساب آشنا شوید

کدینگ حسابداری چیست؟ انواع و سطوح کدینگ حسابداری 1399/06/18 9185

در این مقاله با کدینگ حسابداری، انواع و سطوح کدینگ حسابداری، نحوه طراحی کدینگ و سطوح مختلف حساب ها در نرم افزار حسابداری آشنا خواهید شد