اخبار


حضور نرم افزارهای میزان در نمایشگاه الکامپ 1396/04/28 2494

حضور نرم افزارهای میزان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بروزرسانی های نرم افزار انبارداری میزان 1395/10/29 2427

بروزرسانی های جدید نرم افزار انبارداری میزان، امکانات اضافه شده از قبیل تامین کنندگان، فهرست فاکتورهای امانی، چاپ رسید کالا، متن ثابت پایین چاپ خروج از انبار و ...

امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان دی 95 1395/10/28 4574

امکانات اضافه شده به نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

نرم افزار دفترچه تلفن میزان 1395/09/02 4548

نرم افزار دفترچه تلفن رایگان میزان اضافه گردید

امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان آذرماه 94 1394/09/25 2115

امکانات اضافه شده برای کلیه مشتریان بصورت رایگان قابل نصب می باشد.

امکانات جدید نرم افزار انبارداری تعدادی میزان تا آذر 94 1394/08/30 2067

امکانات اضافه شده برای کلیه مشتریان بصورت رایگان قابل نصب می باشد.

امکانات جدید نرم افزار انبارداری تعدادی میزان 1393/11/26 1788

امکانات جدید اضافه شده به نرم افزار انبارداری میزان نسخه تعدادی-شامل آلارم نقطه سفارش-مصرف مستقیم-تفکیک فهرست کالاهای ارسالی و ...

امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان 1393/10/11 892

امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان امید است مورد رضایت مشتریان قرار گرفته باشد