خدمات مالی

 

 

 

 

 

واحد خدمات حسابداری شرکت داده کاوان پارس با بهره گیری از تجربیات 30 ساله کارشناسان خود در زمینۀ امور اجرائی حسابداری شرکت های بازرگانی و تولیدی مختلف آمادۀ ارائۀ خدمات مشروحۀ زیر می باشد:

  • طراحی سیستم کدینگ ، حسابداری مکانیزه و دستی مطابق با نوع فعالیت شرکتها .
  • اجرای عملیات حسابداری مکانیزه و دستی . 
  • تنظیم لیست های حقوق کارکنان شرکت ها و کنترل پرداخت به موقع لیست های بیمه و مالیات ماهانه .
  • تنظیم فرم های مالیات بر ارزش افزوده و کنترل پرداخت آن در موعد قانونی .
  • ثبت دفاتر روزنامه و کل و معین و ارائۀ تراز ماهانه و سالانه از حسابها با رعایت موازین قانونی .
  • ارائۀ گزارشات حسابداری در مقاطع مختلف و تهیۀ صورت مغایرت و رفع اختلاف حساب با بانکها و موسسات و شرکتهای طرف حساب   کارفرما
  • محاسبۀ عملکرد سود و زیان و مالیات و بستن حسابها در پایان سال مالی .
  • تنظیم اظهارنامۀ مالیاتی و ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی .
  • ایجاد و اجرای سیستم های کنترل و حسابرسی داخلی شرکتها .