این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

نرم افزار اموال و داراییهای ثابت

نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
فرم سفارش
مشاهده ویدیو
مشاهده گالری

سیستم اموال و دارایی های ثابت با هدف مدیریت عملیاتی و ثبت مربوط به  اموال و دارایی‌ها طراحی شده، این نرم افزار اطلاعات دقیقی از مشخصات فیزیکی دارایی های موجود در سازمان، با مشخص نمودن محل استقرار، استفاده‌کنندگان دارایی، روادید مرتبط با دارایی از مرحله خرید تا کنارگذاری و اسقاط و همچنین گزارشات استاندارد در قالب نظام نوین اموال در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این راستا سیستم‌های مالی میزان با ارائه نرم افزار اموال و دارایی های ثابت، مدیران مجموعه را از سرمایه های موجود در سازمان و همچنین سرمایه‌گذاری‌های آتی سازمان یاری می‌رساند. این نرم افزار با دیگر محصولات سیستم های مالی میزان یکپارچه است .

 

 

 


 

 

تعریف و طبقه بندی دارایی ها

طبقه بندی دارایی  بر اساس گروه و دسته و واحدهای سنجش گوناگون
امکان صورت برداری اولیه از دارایی‌های سازمان
امکان تعریف ساختار کدینگ به صورت دستی و خودکار
تعریف واحد ها و محل استقرارهای متفاوت برای هر کالا

ثبت روادید مرتبط با دارایی های ثابت

ثبت دارایی بدون استهلاک، استهلاک مستقیم، استهلاک نزولی
درخواست خرید کالا و اتوماسیون قبل از خرید شامل درخواست خرید اموال، تایید اموال توسط مدیر و لیستی از اموال تاییدی
ثبت قیمت خرید، استهلاک انباشته و عمر مفید دارایی‌ها
قابلیت صدور سند رسید اموال و مشخص نمودن قیمت خرید اموال با قابلیت ثبت رسید به تعداد مشخص و افزودن مشخصات اختصاصی برای هر اموال با ثبت تاریخ صدور
قابلیت صدور سند تحویل اموال و مشخص نمودن شخص دریافت‌کننده دارایی، ثبت پلاک مربوطه و محل استقرار
ثبت خروج دارایی به صورت فروش یا انهدام
صورت برداری اولیه از دارایی‌های موجود در سازمان با امکان ثبت پلاک قدیم و تاریخ استفاده و ثبت استهلاک انباشته دارایی مورد نظر با در نظر گرفتن محل استقرار .

گزارشات نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

گزارش‌گیری از کارت دارایی‌های ثابت که با مشخص نمودن هر پلاک اطلاعات مربوط به هر اموال اعم از محل استقرار، نرخ استهلاک، نوع دارایی، استفاده کننده و مبلغ خرید کالا و استهلاک آن طی سالیان گزارش داده می‌شود. (تعیین وضعیت دارایی در هر مقطع زمانی) و حفظ سوابق تغییرات دارایی
گزارش‌گیری از اطلاعات فهرست ارزش دارایی‌های ثابت به تفکیک گروه دارایی‌ها
گزارش‌گیری از جدول گروه استهلاکات دارایی که گزارشی در ارتباط با مبلغ خرید برای هر گروه دارایی، استهلاکات سنواتی، جاری و انباشته و در نهایت ارزش دفتری هر گروه کالا مشخص می‌شود.
گزارش‌گیری از ریز محاسبات استهلاکات دارایی که اطلاعاتی از مبلغ خرید هر کالا و استهلاکات سنواتی، جاری و انباشته آن محاسبه می‌کند و ارزش دفتری هر کالا را مشخص می‌کند.
امکان تهیه گزارش در قالب دلخواه و طراحی چاپ‌های گوناگون
امکان گزارش‌گیری با فرمت‌های مختلف اکسل و چاپ

پنل مدیریتی و سطوح دسترسی نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

مدیریت دسترسی کاربران بر اساس مسئولیت و حیطه وظایف

تعریف تحویل دهندگان و تحویل گیرندگان اموال

امکان کنترل و ایجاد محدودیت دسترسی کاربران، محدویت در افزودن، ویرایش و حذف اموال تعریف شده در سیستم و همچنین دسترسی به منوها و زیر منوهای سیستم مربوطه

افتتاحیه سال جدید مالی در سیستم و مستهلک کردن سال مالی گذشته

امکان دریافت و ارسال به سیستم‌های دیگر

دیگر نرم افزار های میزان : نرم افزار حسابداری


فرم درخواست سفارش
کد امنیتی

امتیاز دهید: