حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه انجام می شود؟

همه چیز در مورد حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

رسیدگی به اسناد حسابداری کارفرمایان و دفاتر قانونی آن سازمان هایی که تحت پوشش تامین اجتماعی می باشند و کد کارگاهی دارند توسط سازمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی را حسابرسی بیمه تامین اجتماعی می گویند.  حسابرسی بیمه تامین اجتماعی با دو هدف اصلی انجام میشود، اطمینان از رعایت حقوق بیمه ای کارکنان و اجرای قانون تامین اجتماعی تا شرکت ها و سازمان ها حق بیمه کارکنان خود را بپردازند. در  در این مقاله بطور کامل در این رابطه بخوانید.


در این مقاله می خوانید:


حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟

حسابرس تامین اجتماعی وظیفه بررسی دفاتر قانونی را در زمان دریافت مفاصا حساب، جا به جایی سهام ها و انتقال مالکیت و .. بصورت دوره ای بر عهده دارد تا از پرداخت حق بیمه کارکنان شرکت ها اطمینان حاصل نماید. حق بیمه در ازای بیمه کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزدشان به اداره تامین اجتماعی پرداخت می شود. موسسات حسابرسی بیمه تامین اجتماعی می بایست از پرداخت حق بیمه شرکت ها مطمئن شوند. این اطمینان با بررسی و رسیدگی اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونی ان ها امکان پذیر است. سازمان ها برای اینکه  دفاترشان توسط موسسات حسابرسی بیمه تامین اجتماعی بررسی گردد، لازم است در سازمان تامین اجتماعی، پرونده تشکیل داده و کد کارگاهی دریافت کند. 

قوانین حسابرسی تامین اجتماعی

قوانین حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

 • طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه 28 درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد بر عهده بیمه شده است و 18 درصد بر عهده کارفرما و 3 درصد توسط دولت می باشد. 
 1. درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.
 2. وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌ های نقدی مقرر در این قانون.
 3. کمک‌ها و هدایا.

تبصره ۱ :از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره ۲ :دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک‌جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳ :سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

 • طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی- تمامی کارفرمایان و پیمانکاران می بایست کارکنان و نیروهای مربوط به پروژه ها و مناقصات را بیمه کنند. لذا لاز  است موسسات حسابرسی بیمه تامین اجتماعی به بررسی پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران و کارفرمایان بپردازند. 
 • طبق ماده 47 تامین اجتماعی- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شـدگان همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در موقـع مراجعـه بـازرس سـازمان، در اختیار او بگذارنـد. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارک مذکور رونوشـت یـا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حـق دارنـد کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیتهـاى مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک ۲ ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد•    

مراحل حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه از طریق ارسال مدارک شروع و با صدور نتیجه حسابرسی به پایان میرسد. 

مراحل حسابرسی تامین اجتماعی

 1. آماده سازی و ارسال مدارک اولیه
 2. ارسال مدارک به تامین اجتماعی
 3. ارسال حکم حسابرسی
 4. تکمیل برگه ها 
 5. بازرسی از دفاتر قانونی 
 6. صدور نتیجه حسابرسی 

برای حسابرسی بیمه تامین اجتماعی تکمیل برگه های بیمه اهمیت زیادی دارند. کاربرگ بیمه و نحوه صحیح تکمیل آن جهت جلوگیری از مشکلات جدی در هنگام حسابرسی می بایس با دقت کامل انجام شود. بنابراین لازم است اطلاعات جهت تکمیل مدارک کافی باشد. این کاربرگ ها جهت اثبات درستی حساب ها استفاده می شود. این کاربرگ ها بصورت یک فایل اکسل در اختیار کاربران قرار می گیرد تا اقدام به تکمیل آن کنند. این فایل اکسل توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی طراحی شده است. 

 •  کاربرگ شماره 1: تمامی حقوق و مزایا که به شعب ارسال شده است، می باشد.  رسید دریافت لیست خلاصه ای از تمامی اطلاعات در اختیار قرار می دهد که برای این اربرگ استفاده می شود. 
 • کاربرگ شماره 2: ریز اسناد حسابداری سرفصل های مورد رسیدگی که مشمول حقوق و دستمزدی می شود که لیست آن ها به سازمان ارائه نشده است. 
 •  کاربرگ شماره 3: مشمول تمامی اسناد و ریز اسناد قراردادها، مناقصات قراردادهای مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) که واگذارندگان کار مطابق ماده 38 قانون و تبصره الحاقی به آن کسر سپرده بیمه و اخذ ردیف پیمان شده‌اند. 

پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟

پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی دقیاقا مشابه حسابرسی بیمه ای می باشد که بصورت غیر رسمی صورت می گیرد. در این پیش حسابرسی تمامی مراحل حسابرسی انجام می گیرد ولی قبل از حسابرسی تامین اجتماعی جهت رسیدگی و جلوگیری از وضع جرایم احتمالی ناشی از حسابرسی صورت می گیرد. هر چند در صورت صدور برگه بدهی باز امکان تعدیل مبالغ جریمه اقدام نمود ولی پیش حسابرسی می تواند تا حدود زیادی از جرایم وارده جلوگیری نماید. شرکت هایی که اقدام به پیش حسابری می کنند با بررسی مدارک و سرفصل ها و مشاوره در زمینه انعقاد قرادادها در ثبت و اعتراض شکایات و شرکت در جلسات هیئت ها می توانند سازمان ها را همراهی نمایند. 


بیشتر بخوانید : جدول حقوق و دستمزد و مزایا کارگران سال ۱۴۰۰


مدارک لازم برای حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

مدارک لازم برای حسابرسی تامین اجتماعی شامل مدارک آخرین سال مالی ملاک محاسبات و حسابرسی قرار گیرد. مدارک شامل کلیه مدارک مالی می شود که در زیر به جز بیان می کنیم. 
1-    کاربرگ های حسابرسی بیمه 
2-    صورت حقوق و مزایا
3-    برگه های تشخیص و قطعی مالیاتی 
4-    صورت های مالی 
5-    دفاتر قانونی 
6-    اسناد مالی
7-     لیست کارکنان فیش های پرداخت حق بیمه
8-     اسامی بازنشستگان و احکام بازنشستگی ایشان،
9-     تراز 4 ستونی کل و معین و تفصیلی، 
10-    قراردادها و مفاصا حسابهای مربوطه 
 
و تمامی مدارکی که مرتبط با حسابرسی بیمه می باشد باید جهت حسابرسی آماده کرد. لازم است تمامی مدارک بصورت طبقه بندی شده و کامل در اختیار بازرسان قرار بگیرد. تمامی همکاری لازم را می بایست با بازرسان انجام دهید چرا که در صورت ایجاد ابهام و یا سو تفاهم بار مالی زیادی برای سازمان دارد. 
با توجه به اینکه دوره های 10 ساله برای حسابرسی در نظر گرفته شده است و حجم پروندها و دفاتری که باید مورد بررسی قرار بگیرد، زیاد است و مستلزم زمان طولانی برای رسیدگی به اسناد وجود دارد . در شرکت های دولتی حسابرسی بصورت ده ساله می باشد و بازرسان سازمان  هر ده سال با مراجعه به دفاتر قانونی اقدام به حسابرسی بیمه می کنند. در شرکت های خصوصی این حسابرسی بصورت سالانه انجام می شود.  بنابراین مدارک اخرین سال مالی ملاک قرار می گیرد. در صورتی که شرکت های خصوصی مانند دولتی حسابرسی ده ساله می شدند  ممکن بود در پایان ده سال با عدد بزرگی که پرداخت ان ،  مشکل ایجاد می کند، همراه شوند . لذا اینکه مالیات حقوق و دستمزد و سایر مخارج برای شرکت های خصوصی سنگین می باشد.  با توجه به بخشنامه ای که در سال 1397 با شماره   440/97/1000 به استثنا هایی در این زمینه می پردازد. که در ادامه به آن می پردازیم:
•    در صورتی که اشخاصی ادعای سابقه و یا دستمزد داشته باشند 
•    در خواستهایی که مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکتهای در حال تصفیه از سوی واحدهای اجرایی ارائه می‌گردد
•    در مورادی که مستنداتی دال بر رعایت نشدن مفاد قانونی من جمله ماده 38 که در ان به اعلام نکردن مبلغ واقعی حقوق اشاره شده است. 
در تمامی موارد بالا درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات با تشخیص مدیر عامل صورت می گیرد. که بررسی مدارک زودتر از موعد مقرر ختم می شود. 

مراحل اعتراض به حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

در مورادی که کارفرما از صدور نتیجه حسابرسی رضایت نداشته باشد مراتب اعتراض خود را می تواند طی مراحل زیر بپیماید.

اعتراض به حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

 1.  اعتراض توسط کارفرما 
 2. تعیین تاریخ توسط سازمان 
 3. رسیدگی هیئت بدوی 
 4. رسیدگی هیئت تجدید نظر
 5. پذیرش یا اعتراض
 6. ابلاغ رای هیئت 
 7. صدور رای نهایی 
 8.  ارجاع به دیوان عدالت کاری

همانطور که در بالا به آن اشاره شد شرکت ها و موسساتی هستند که در زمینه اعتراض به رای حسابرسی به شما مشاوره می دهند و می توانند در هیئت ها همراه شما باشند. 

وظایف موسسه حسابرسی تامین اجتماعی چیست؟

موسسات حسابرسی با بر عهده داشتن حسابرسی بیمه تامین اجتماعی به عنوان تخصصی ترین موسسه حسابرسی به فعالیت مشغول هستند. که این حسابرسی در کنار ارائه خدمات مشاوره ای بیمه و مالیاتی همراه می باشد. موسسات حسابرسی طبق انچه در بالا مطابق با مفاد قانونی بیان شد، وظیفه بسیار مهم جهت رعایت حقوق بیمه ای افراد شاغل بر عهده دارند که در ادامه به مهمترین ان ها اشاره می کنیم:
1-    رسیدگی به دفاتر قانونی 
2-    رسیدگی مدارک مرتبط با لیست بیمه ای و مالیاتی شرکت ها 
3-    رعایت حقوق بیمه ای کارکنان سازمان ها 
4-    بررسی قراردادها، پرداخت های کارمزدی و صورتحساب ها 
5-    اطمینان از اجرا و پیاده سازی قوانین تامین اجتماعی در قراردادها و مناقصات توسط کارفرمایان و پیمانکاران 
در نهایت اصلی ترین هدف این موسسات حسابرسی بیمه تامین اجتماعی، رعایت عدالت و حمایت از تمامی کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی می باشد
در خاتمه شرکت حسابداری میزان می تواند شما را در تمامی مراحل فوق از جمع آوری مدارک برای  حسابرسی بیمه تامین اجتماعی تا صدور نتیجه نهایی همراهی کند. امید به اینکه بتوانیم در تمامی مراحل مالی همراه شما باشیم. 

دانلود PDF مقاله : حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه انجام می شود؟شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: