ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد| حسابداری حقوق و دستمزد

 


در این مقاله می خوانید


حسابداری حقوق و دستمزد چیست

ضرورت بکارگیری نرم افزارهای مالی زمانی نمود پیدا می کند که لازم باشد محاسبات پیچیده در کوتاهترین زمان ممکن و پرهیز از هر گونه خطا صورت گیرد. سند حسابداری حقوق و دستمزد نمونه بارزی از همین محاسبات می باشد که مسئولین مالی همیشه درگیر آن می باشند. مهم ترین دستاورد این مقاله ارائه آسان و کامل، مطابق استانداردهای حسابداری از روند ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در سیستم های مالی می باشد. صدور اسناد حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد به ثبت های طی ماه، ثبت های لیست حقوق و دستمزد در پایان هر ماه و ثبت های پرداخت های مربوط به حقوق و دستمزد طبقه بندی می شوند. که نحوه ثبت هر کدام به صورت مجزا در این مقاله توضیح داده شده است. بایگانی این اسناد از جهت دسترسی سریع و رجوع بهتر به مدارک فیزیکی مورد اهمیت قرار می گیرد که خود شامل بایگانی جاری و مدت دار می باشد که در این مقاله بایگانی را به صورت تفکیکی در سه بخش مورد بحث قرار داده شده است و توضیحات اجمالی از نحوه محاسبه حقوق ماهانه کارکنان یک سازمان طبق قانون وزارت کار بیان شده است.

حسابداری حقوق و دستمزد

 

ویدئو آموزش حسابداری حقوق و دستمزد در 1 دقیقه
 

 

 نحوه صدور و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد 

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد  از اصلی ترین اسناد ثبتی در حسابداری می باشد و در پایان هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. جهت انجام امور ثبتی این سند نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد می باشد و نتیجه ای که از ثبت  این محاسبات بدست می اید، اطلاعات اولیه ثبت سند است. که در آخرین بخش این مقاله به صورت اجمالی توضیح داده شده است.

اینفوگرافیک حسابداری حقوق و دستمزد

 

 

در ابتدا ثبت سند حسابداری به عنوان هزینه های عملیاتی سازمان نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد طبق قوانین کار تعیین شده وزارت کار ثبت می شود. پارامترهای حقوق در محاسبه حقوق ماهانه به صورت معین در سر فصل حساب کل (هزینه های حقوق و دستمزد ) با عنوان بدهکار ثبت می گردد. در صورتی که شرکت به صورت پروژه ای فعالیت می کند، باید تمامی هزینه ها را به گونه ای در اسناد حسابداری ثبت کرد، که بتوان به صورت تفکیک هر پروژه و به صورت تجمیعی از کل پروژه ها بدست آورد. بدین منظور لازم است که تمامی هزینه ها را به تفکیک پروژه در سطح تفضیلی با عنوان هزینه حقوق ثبت گردد.

در قسمت بدهکار  سر فصل هزینه های حقوق و دستمزد باید کارکرد ماهانه کارکنان( پایه حقوق ثبتی)، اضافه کار، عائله مندی، حق مسکن، بن های کارگری، 23% سهم بیمه کارفرما (جمع حقوق و مزایای مشمول بیمه )و .. لحاظ گردد.

در قسمت بستانکار سند حقوق و دستمزد مطالبات کارکنان (از جمله مساعده ها و علی الحساب ها و ... ) که به مبلغ حقوق در سر فصل کل حساب های دریافتنی بستانکار می شود و سایر بستانکاران ( از جمله بستانکاران تجاری و غیر تجاری ) که اداره دارایی (به مبلغ کسورات حقوق) و اداره تامین اجتماعی (به جمع مبالغ 7% سهم بیمه شده، 3% بیمه بیکاری - البته معافیت بیمه ای مد نظر باید گرفته شود برای مثال سهام دار از بیمه بیکاری معافبت دارد و 20% سهم کارفرما )در معین با سر فصل اداره دارایی و اداره تامین اجتماعی در زیر مجموعه حساب کل بستانکاران غیر تجاری - دولتی ثبت می گردد.
در جدول زیر به صورت کاملا مختصر اطلاعات فوق طبقه بندی می شوند.

سند حسابداری حقوق و دستمزد

ردیف کد حساب شرح بدهکار بستانکار
1   هزینه حقوق و دستمزد- حقوق و مزایا *  
2   هزینه حقوق و دستمزد- بیمه سهم کارفرما *  
3   حساب های پرداختنی – اداره دارایی   *
4   حساب های پرداختنی – اداره تامین اجتماعی   *
5   حساب های پرداختنی – حقوق پرداختی   *
6   حساب های دریافتنی – مساعده   *
7   حساب های دریافتنی – وام   *

 

همانطور که در جدول بالا اشاره شده است به طور کلی ثبت های مربوط به سند حسابداری حقوق و دستمزد به ثبت های طی ماه (مانند مساعده و وام ها و ... ) ثبت های لیست حقوق و دستمزد در پایان هر ماه (مانند حقوق ماهانه پس از کسورات مربوطع و مشخص شدن پارامترهای مبلغی خالص و ناخالص) و ثبت های پرداخت های مربوط به حقوق و دستمزد (مانند حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری  و .. ) طبقه بندی می شوند.

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در حسابداری

 • نمونه ای از ثبت صدور سند مساعده

برای مثال برای ثبت های طی ماه مانند مساعده می توان به این گونه عمل کرد که مساعده جز سر فصل حساب های دریافتنی لحاظ می شود و در ستون بدهکاران می باشد و در ادامه باید موجودی نقد و بانک را بستانکار این مبلغ مساعده قرار داد.

نمونه ثبت سند حسابداری مساعده
ردیف کد حساب شرح حساب بدهکار بستانکار
1   حساب های دریافتنی - مساعده *  
2   نقد و بانک   *

 

 • نمونه ای از ثبت صدور سند وام

از دیگر کسورات حقوق و دستمزد  وام کارکنان است. مبلغ اولیه به صورت وام به کارکنان سازمان تعلق می گیرد و  بصورت اقساط به سازمان بر می گردد. بنابراین وام کارکنان بدهکار می شود و بانک به مبلغ وام داده شده بستانکار می گردد. لذا مبلغ قسط ماهانه بدهکار و وام کارکنان به مبلغ اقساط بستانکار می شود. در پایین یک نمونه از ثبت سند حسابداری وام نشان داده شده است.

نمونه ثبت سند حسابداری وام
ردیف کد حساب شرح حساب بدهکار بستانکار
1   وام کارکنان *  
2   نقد و بانک   *

 و نمونه ثبت سند برای پرداخت وام به صورت زیر می باشد.

نمونه ثبت سند حسابداری - پرداخت وام
ردیف کد حساب شرح حساب بدهکار بستانکار
1   اقساط ماهانه وام  *  
2   وام کارکنان ( به مبلغ قسط باید بستانکار شود.)   *

 

همانطور که در بالا گفته شد در پارامترهایی که در  ستون بدهکاران ثبت می گردد نقد و بانک بستانکار میشود. مبالغی که به عنوان کسورات در فیش حقوقی لحاظ می گردد مانند مساعده و ... بر میزان هزینه حقوق کارفرمایان در ثبت اسناد حسابداری تاثیری ندارد، این مبالغ از مبالغ قابل پرداخت کسر می گردد. که نکاتی که باید در این رابطه باید مد نظر داشت که شخصی که مساعده گرفته در زمان پرداخت مساعده طی سند پرداخت بدهکار شده اگر مبلغ مساعده مجدد از میزان بستانکاری شخص کسر شود دوبار شخص را بدهکار کردیم و سند حقوق و دستمزد نیز بالانس نمی شود.در نتیجه میزان بستانکاری جاری کارکنان مبلغ قابل پرداخت بعلاوه مساعده یا علی الحساب یا سایر موراد مشابه می باشد.


جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق پرداختی به صورت ماهیانه  + مالیات حقوق پرداختنی + انواع حق بیمه 30% + مساعده و دیگر کسورات به غیر از بیمه 7%

در رابطه با اینکه سند حقوق و دستمزد باید به صورت کلی باشد یا جزیی بستگی به سازمان و نیازهایش دارد ولی به طور کلی مزایا و برخی کسورات به تفکیک مراکز هزینه سند می خورد، برخی فیلدها مانند وام به تفکیک پرسنل و برخی مانند خالص پرداختنی به صورت کلی سند میخورد.

فهرست حقوق و دستمزد جهت سند

اسناد و مدارک حسابداری حقوق و دستمزد

تمامی اسناد مالی در حسابداری که دارای تاریخ و مبلغ می باشد، مربوط به روادید مالی سازمان می باشد که باید در جهت سهولت و سرعت دسترسی به اطلاعات و اسناد مربوطه طبقه بندی و بایگانی شود تا در صورت لزوم به آن رجوع شود. این طبقه بندی شام سه قسمت می باشد که قسمت اول شامل مدارک از اطلاعات شخصی و پرسنلی کارکنان سازمان و قراردادهای سالیانه آن ها می باشد و با عنوان پرونده بایگانی می شود. در قسمت دوم اسناد حقوق و دستمزد آیین نامه ها و بخشنامه های حقوق و دستمزد سال جاری می باشد و در قسمت سوم مدارک مربوط به محاسبه حقوق ماهیانه کارکنان که شامل اطلاعات دستگاه های کارت ساعت زنی و گزارشات از کسورات و اضافات پرداختنی هر ماه به تفکیک هر شخص می باشد. اطلاعات پرسنلی و پرونده ها در قسمت کارگزاری و اطلاعات سند حسابداری در سندهای حسابداری حقوق و دستمزد بایگانی می شوند. از جمله اسناد بایگانی می توان به آیتم های زیر اشاره کرد:
 

آیتم های حقوق و دستمزد برای بایگانی سند حسابداری

فهرست حقوق جهت صدور سند حسابداری

فرمول های حسابداری حقوق و دستمزد

( ماده ۳۷ قانون کار ) -برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي 30 روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي 31 روزه تقسيم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي 29 روزه نيز بر عدد 30 تقسيم شده و در 29 ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که وقتي از سوي شوراي عالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد

 • فرمول محاسبه اضافه کار

در مقاله مربور به نحوه محاسبه اضافه کاری تمامی قوانین بطور کامل با جزییات شرح داده شده است. 

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه 

ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.

تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه

ماده 62 – روز جمعه، روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد.

كارگرانى كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه كار مى كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.

شب کاری = ساعات شب کاری * 135% * 220 ساعت / حقوق پایه

ماده 58 - برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

 • فرمول محاسبه نوبت کاری

در مقاله مربوط به محاسبه نوبتکاری تمامی قوانین و ساعات کاری افراد نوبتکار و نحوه محاسبه حقوق بطور کامل توضیح داده شده است. 

 • کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * 110% * 220 ساعت / حقوق پایه

 • کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * 115% * 220 ساعت / حقوق پایه

 • کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * 122.5% * 220 ساعت / حقوق پایه

(ساعات شب کاری از 22 تا 6 بامداد می باشد)

 • فرمول محاسبه ي مزاياي پايان خدمت و عيدي

سنوات = تعداد روزهاي كاركرد * 365 روز / حقوق پایه
ماده 24 - كارفرما مكلف است به كارگر مطابق قرارداد بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار  پرداخت نماید.

عيدي = دو برابر پايه حقوق مشروط به اينكه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بيشتر نباشد .
اگر بيشتر نبود = دو برابر پايه حقوق
اگر بيشتر بود = روزهاي كاركرد * 365 / 3 * حداقل پايه حقوق

 • فرمول محاسبه ماموریت

اگر پرسنل از محل کار خود بیش از پنجاه کیلومتر اعزام گردد یا در محل ماموریت یک شب یا بیشتر مستقر گردد، برای آن پرسنل حق ماموریت بایست محاسبه گردد. حق ماموریت حداقل برابر با حقوق یک روز آن پرسنل می باشد. در مقاله مربوط به حق ماموریت تمامی موارد و قوانین بطور کامل شرح داده شده است. 

 • فرمول محاسبه حق اولاد

حق اولاد به کسانی تعلق میگیرد که از سابقه بیمه آنها 720 روز گذشته باشد  قابل پرداخت می شود
حق اولاد به ازای هر فرزند = 3 * حداقل حقوق روزانه

 • فرمول محاسبه شبکاری 

طبق ماده 58 قانون کار- کارگرانی که کارشان در طول ماه گردش نداشته باشد( نوبت کاری نباشند) ساعات کاری بین 22 شب تا 6 صبح مشمول شبکاری می شوند. تمامی افراد شبکار 35 درصد اضافه بر مزد ساعات کاریشان دریافت می کنند. که به آن فوق العاده شبکاری گفته می شود. 

 • فرمول محاسبه تعطیل کاری

محاسبه حقوق تعطیل کاری مانند جمعه کاری ست . تمامی ساعاتی که کارگر در روز تعطیل کار می کند در ضریب 140 ضرب می شود. که باید در پایان ماه به حقوق شخص اضافه گردد. در اصل تعطیل کاری از همان ساعات اول حکم اضافه کار دارد. 

نتیجه گیری

رویداد مالی در یک سازمان یا بنگاه اقتصادی باید به شکل سند حسابداری ثبت گردد. یکی از بارزترین و مهم ترین اسناد ثبتی حسابداری ثبت سند حقوق و دستمزد آن سازمان می باشد. این مقاله با هدف آموزش ثبت یک سند حسابداری حقوق و دستمزد به صورت کامل و جامع تهیه شده است و تمامی جوانب آن با جزییات کامل بیان شده است. که در ابتدا نحوه صدور سند و نمونه ای از ثبت سند در مساعدات و وام ها توضیح داده شده است ونمونه هایی از ثبت صدور مساعده و وام برای صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد  به نمایش گذاشته شده است. همانطور که در بالا گفته شده است تمامی مزایا و 23%  بیمه در ستون بدهکار و تمامی کسورات به غیر از بیمه 7% ، مالیات پرداختنی، بیمه 30% و خالص پرداختنی در ستون بستانکار قرار می گیرد. در ادامه به نحوه بایگانی اسناد و مدارک پرداخته شده است و توضیحات اجمالی از نحوه محاسبه حقوق ماهانه کارکنان یک سازمان طبق قانون وزارت کار بیان شده است.

نرم افزار های میزان : نرم افزار حقوق و دستمزد 

 کلیک نمایید. pdfحسابداری حقوق و دستمزدبرای دانلود فایل PDF مقاله

 

 تعداد نظرات: 12
امیر
۲۹ روز پیش

سلام ما برای چند نفر فیش صادر کردیم و تو همش روند حقوق داره حالا بعضی فیش ها بدهکار شده بعضی فیش ها بستانکار شده بستگی به روند کردن رو به بالا یا پایین حالا حساب روند حقوق مانده داره این مانده رو ما با چی ببندیم

 مدیر سایت
۱۵ روز پیش

حمید
۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۲:۳۲ بعد از ظهر

اگر بابت وامی که به کارمندان اعطا میگردد سود ماه شمار یا سالیانه دریافت گردد نیازمندان محاسبات و ثبت های متفاوتی میباشد در صورت امکان این مورد را نیز لحاظ بفرمایید. باتشکر

محمدجواد
۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۰:۱۸ قبل از ظهر

سلام بابت مقاله فوق ممنون و تشکر فقط با اجازه مدیر محترم سایت دو نکته زیر جهت استحضار.... 1- در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از 1392/04/29 محدودیت تعداد فرزندان حذف شده و به تمام فرزندان حق اولاد یا کمک عائله مندی تعلق می گیرد. یعنی سقف 2 فرزند برداشت شده است. 2- در رابطه با حق سنوات لطفا به تبصره ۴الحاقي به ماده ۷قانون کار موضوع بند ((الف)) ماده ۸ قانون رفع برخي از موانع توليدو سرمايه گذاري صنعتي مصوب ١٣٨٧/٨/٢٥مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري اسلامي ايران در مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي (جلد اول) مراجعه شود . بدین منظور که به کارگرانی که کمتر از یکسال هم کارکرد داشته باشند به نسبت ساعات کارکرد حق سنوات تعلق می گیرد.

 مدیر سایت
۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۶:۱۳ بعد از ظهر

با سلام و تشکر از مشارکت شما هر دو نکته اصلاح گردید

احمد
۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۷:۰ بعد از ظهر

با سلام و تشکر از زحمات شما ، جسارتا" چند نکته ذکر می شود ، در نگارش متن ها غلط املایی مشاهده می شود ( اعزام به مأموریت) ، ضمنا" در محاسبه حق سنوات الزام یک سال یا بیشتر در حال حاضر ضرورت نداشته و با سوابق کمتر از یک سال هم می بایست حق سنوات محاسبه و پرداخت شود.

 مدیر سایت
۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۶:۵۱ بعد از ظهر

با سلام و تشکر از توجه شما اشتباه تایپی اصلاح گردید. ماده 24 قانون کار بشرح زیر است، اگر بخش نامه ای و یا منبع معتبری مبنی بر عدم ضرورت سابقه کار بیش از یکسال است ، لطفا ارسال نمایید. ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید . منبع در سایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی : https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar

احمدی
۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۴:۵۰ قبل از ظهر

ایا حساب حقوق پرداختنی ماهیت بستانکار را دارد و زیرمجموعه حسابهای پرداختنی است؟

ایرانی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۳:۲۳ بعد از ظهر

باسلام و درود فراوان لطفا سند صحيح ثبت حقوق و دستمزد كاركنان به طور جداگانه را بنویسید برای مثال چطور سند بزنم که بعد از پرداخت حقوق و دستمزد از بانک شرکت به حساب کارگر ان شخص بستانکار نشود و سوال دوم اینکه میزان مساعده پرداختی به کارگر را در زمان پرداخت چگونه ثبت کنیم و در هنگام پرداخت حقوق سر ماه چگونه کسر کنیم

 مدیر سایت
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۶:۴۸:۴۱ بعد از ظهر

درود بر شما ، اگر در ثبت سند حقوق به ریز اشخاص زده اید ، در زمان پرداخت هم به ریز اشخاص سند ثبت میکنید و مانده شخص/پرسنل صفر میشود و بستانکار نخواهد شد. مشکل شما جایی هست که یکجا دارید به سرفصل حساب سند میزنید و یکبار به ریز پرسنل ، ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد و مساعده و وام بهمراه جدول در مقاله است اگر باز هم مشکل حل نشد شکل سندی که ثبت میفرمایید رو مطرح نمایید تا بررسی شود

ساراحیدری
۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۳:۳۷ بعد از ظهر

سلام و عرض ادب برای ثبت هزینه حقوق هزینه حقوق بدهکار و حقوق پرداختی بستانکار و سند دوبل هزینه حقوق شخص بدهکار بانک یا صندوق بستانکار درسته آیا ؟

 مدیر سایت
۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۹:۵۲ قبل از ظهر

با سلام اگر درست متوجه شده باشم هزینه حقوق رو دوبار بدهکار کردین که درست نیست. برای سند دوم بجای هزینه حقوق باید حساب پرداختنی-پرسنل که قبلا بستانکار شده است بدهکار گردد و بانک/صندوق بستانکار

علی
۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۵:۲۴:۵۳ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید لطفاً این برنامه نسخه آندروید طراحی کنید متشکرم

ق
۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۶:۳۰ قبل از ظهر

با سلام و احترام شما سند وام در یافتی کارگر را به این نحو سند زده اید وام دریافتی بدهکار و بان بستانکار . زمان دریافت اقساط ، اقساط بدهکار و وام دریافتی بستانکار سوال بنده پس در سند حقوق و دستمزد وام دریافتی نمی آید ؟ دوم بانک که افزایش پیدا می کند به چه نحو سند بزنیم ؟

 مدیر سایت
۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸:۵ قبل از ظهر

سلام در سند حقوق و دستمزد وام کارکنان به مبلغ وام اعطا شده بدهکار میشود و در زمان کسر قسط وام به مبلغ یک قسط وام کارکنان بستانکار میگردد، بنابرین در سند حقوق و دستمزد در صورت اعطای وام و یا بازپرداخت قسط وام می آید! در مورد سوال دوم قسط وام از حقوق پرسنل کسر میگردد و اینگونه نیست که پرسنل هر ماه مبلغ قسط رو به حساب بانک واریز کنن که موجودی بانک بدهکار گردد.

ندا عبدی
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲:۴۳:۵۱ قبل از ظهر

ممنون از مطالب مفیدتون

 مدیر سایت
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۲۳:۵ قبل از ظهر

محمد نقدی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۵:۲۳ قبل از ظهر

برای سند حسابداری حقوق بهتر است هر یک از پرسنل رو بصورت جداگانه بستانکار کنیم بابت حقوق دریافتی و یا سرفصل های حقوق رو بصورت جمعی بزنیم؟

 مدیر سایت
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰:۵۱ قبل از ظهر

اگر حقوق و مزایا و مساعده و وام هر یک از پرسنل را جداگانه ثبت نمایید و پرداختیهای حقوق نیز جداگانه ثبت گردد، بهتر است و مانده هر یک از پرسنل در نرم افزار مشخص میباشد.

جعفری
۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۴:۳:۱۵ بعد از ظهر

ایکاش شکل سند حسابداری حقوق و دستمزد برای وام هم اضافه کنین

 مدیر سایت
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۱:۲۷ قبل از ظهر

جدول سند حسابداری برای وام اضافه شد، در زمان پرداخت وام به مبلغ کل وام و برای پرداخت وام به مبلغ قسط پرداختی سند صادر گردد.

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: