نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کار


در این مقاله می خوانید:


نوبت کاری چیست ؟

بسیاری از مشاغل هستند که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و کارکنان باید ساعات کاری خود را در شیفت ها و نوبت کاری های متفاوت بگذرانند. بدین منظور طبق قانون کار این مشاغل به علت فشار کاری که به کارکنان خود  وارد می کنند، می بایست مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری در نظر بگیرند. در ادامه این مقاله ما انواع طبقه بندی این شیفت های کاری و نحوه محاسبات مزایای متعلقه به آن را بررسی می کنیم.

انواع نوبت کاری

با توجه به ماده ۵۶ چهار نوع نوبت کاری وجود دارد که بصورت زیر طبقه بندی می شود :

 • نوبت کاری صبح و عصر
 • نوبت کاری صبح, عصر و شب
 • نوبت کاری صبح و شب
 • نوبت کاری عصر و شب

انواع نوبت کاری و شیفت کاری

 • ساعت کاری بین 6 صبح لغایت ساعت 14 بعد از ظهر، شیفت صبح  می باشد.
 • ساعت کاری بین ساعت 14 بعد از ظهر لغایت 22 شب، شیفت عصر می باشد
 • ساعت کاری بین ساعت 22 شب لغایت 6 صبح،   شیفت شب می باشد

که شامل 8 ساعت کاری در هر شیفت می باشد. شیفت کاری  کارگر  مزایایی بیشتر از دستمزد عادی روزانه دارد و با توجه به اینکه در کدام شیفت مشغول به فعالیت هستند، مزایای آن ها متفاوت می باشد. برای مثال فعالیت در ساعت های عصر و شب بسیار دشوار تر از فعالیت در ساعت های دیگر کاری است. به همین دلیل مبلغی اضافه بر دستمزد با توجه به سختی کارشان دریافت می کنند.
طبق ماده 56 قانون کار  نوبت کاری به کاری اتلاق می شود که در طول ماه گردش داشته باشد . اگر مدت کارکرد زیر یک ماه باشد نمی توان به آن نوبت کاری گفت.

 • برای مثال کارگرانی که گردش کار آن ها بصورت یک ماه صبح، یک ماه عصر و یا شب باشد مشمول استفاده از فوق العاده نوبت کاری نمی باشد چرا که همانطور که گفته شد نوبت ها باید در یک ماه گردش داشته باشند.  از طرفی چون این قبیل کارگران قانوناً غیر نوبتی تلقی می شوند در اجرای ماده 58 قانون کار برای هر ساعت کار در شب که در فاصله بین 22 و 6 بامداد واقع می شود از 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی برخوردار خواهند شد .
 • برای مثال اگر کارگری 20 روز را در نوبت صبح و 15 روز را در نوبت عصر کار کنند شیفت کاری محسوب نمی شود، چرا که در 35 روز گردش صورت می گیرد. اگر 10 روز در نوبت صبح و 10 روز در نوبت شب کارکرد داشتند و در طی ماه گردش داشته باشد جز شیفت کاری محسوب می شود.
 • طبق ماده 55 کارگرانی که 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود.

بیشتر بخوانید: کاربرد راس گیری چک


نحوه محاسبه نوبت کاری

نرخ نوبت کاری بر اساس حقوق ماهیانه است

 • برای شیفت صبح و عصر 10 درصد است
 • برای شیفت صبح، عصر وشب  مزایای 15 درصد است
 • برای شیفت صبح و شب مزایای 22.5 درصد است
 • برای شیفت عصر و شب مزایای 22.5 درصد است.

 

نحوه محاسبه و نرخ نوبت کاری


بیشتر بخوانید: بیمه اختیاری چیست؟


محاسبه نوبتکاری در سال 1401 

نوبتکاری در سال 1401

قانون محاسبه مرخصی در نوبت کاری

که طبق ماده 56 قانون کار، اساس محاسبه مزد و فوق العاده شیفت های کاری کارگران دستمزد ثابت ماهیانه آن ها خواهد بود. و چنانچه گردش کار در محدوده یک ماه تحقق پیدا کند، اگر کارگر چند روز را در مرخصی استحقاقی باشد با توجه به گردشی شدن کار در ان ماه نوبت کاری بصورت کامل داده خواهد شد.  برای روزهای تعطیلی هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز محاسبه و پرداخت گردد. پرداخت فوق العاده نوبت کاری برای مرخصی استعلاجی مورد پیدا نمی کند.

برخورد نوبت کاری به روز تعطیلی هفتگی جمعه

شیفت های کاری انواع مختلفی دارد و شیفت کاری سازمان های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. در صورتیکه کارگران شیفتی که ساعت کاری ان ها در روز جمعه است، علاوه بر دستمزد و  فوقالعاده شیفت کاری باید حق جمعه هم داده شود که برابر 40 درصد فوق العاده موضوع تبصره ماده 62 قانون کار می باشد. الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد

محاسبه عیدی سنوات و پاداش نوبت کاری

طبق این قانون مزایا و فوق العاده شیفت کاری جز دستمزد کارگران محسوب نمی شود و در عیدی، سنوات و اضافه کاری، محاسبه نخواهند شد. برای آگاهی از قانون اضافه کاری 1401 با حسابداری میزان همراه باشید.  

 

بیشتر بخوانید : با فرمول محاسبه عیدی و نحوه محاسبه آن در نرم‌افزار حقوق و دستمزد میزان آشنا شوید.

 

ساعت کار کارگران نوبتی در ماه های 30، 31 و 29  روز و نحوه محاسبه اضافه کاری در نوبت کاری

نظر به اینکه در ماده 57 قانون کار اشاره گردیده که ساعات کار کارگران نوبت کار در چهار هفته متوالی نباید از 176ساعت تجاوز نماید بنابراین با اعمال مراتب فوق در مورد کارگران نوبتی خود به خود موضوع ماههای 29 ،30 و 31 روز مورد پیدا نخواهد کرد چون پس از خاتمه هر مورد از چهار هفته های متوالی ، چهار هفته متوالی بعدی شروع می شود ولی در هر حال چنانچه تاکید بر احتساب ساعت کار کارگران نوبتی در ماههای 29 ، 30 و 31 روزه باشد این مقصود با لحاظ داشتن 7 ساعت و 20 دقیقه ساعت کار قانونی روزانه و در نظر گرفتن روزهای کاری کارگر در هر ماه حاصل خواهد شد .
طبق ماده 57 قانون کار برای نوبت کاری  176 ساعت  در چهار هفته متوالی تعیین شده است که تا این سقف اضافه کار مفهومی ندارد ولی بیشتر از 176 ساعت در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود .
بطور مثال اگر کارگری در نوبت کاری خود در پانزده روز اول 176 ساعت خود را کار کرده باشد برای چهار هفته متوالی بیشتر از این ساعت کاری بعنوان اضافه کار تعیین می گردد.

نحوه محاسبه اضافه کار کارگران نوبت کاری در تعطیلات رسمی

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد

نحوه محاسبه نوبت کار در ماموریت

اگر ماموریت در ماه هایی که در ان گردش کار انجام شده صورت گرفته باشد، نوبت کاری به ان تعلق می گیرد. فوق العاده های نوبت کاری به کارگرانی پرداخت می شود که کارشان در محدوده زمانی یک ماه گردش داشته باشد به بیان دیگر شرط استفاده از درصدهای نوبت کاری تحقق گردش کار در داخل یک ماه می باشد . به این ترتیب چون با محقق شدن گردش کاری در طول ماه کارگر نوبت کار مشمول فوق العاده مربوط برای کل مزد ماهانه می شود.

محاسبه نوبت کاری در سال 1400

طبق قوانین حقوق و دستمزد سال 99 ، نوبت کاری در سال 1399 و با توجه به پایه حقوق بصورت زیر محاسبه می گردد

نوبتکاری در سال 1400

نرخ نوبت کاری سال 99
ردیف شرح مبلغ درصد افزایش
1 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 10% صبح و عصر برای 30 روز 1،835،427 21
2 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 15% صبح و عصر و شب برای 30 روز 2،753،141 21
3 فوق العاده نوبت کاری ماهبانه 22.5% صبح و شب یا عصر و شب برای 30 روز 4،129،711 21

تعریف شب کاری و نحوه محاسبه شب کاری

شب کاری برای کارکنانی تعریف می شود که به صورت نوبت کاری فعالیت نمی کنند و در ساعت شب مشغول به فعالیت هستند. شب کاری برای ساعت 22 شب تا 6 صبح تعریف می گردد . در این صورت لازم هست 35 درصد علاوه بر دستمزد به عنوان اضافه شب کاری به آن ها پرداخت گردد.
در مواردی که شیفت کاری هایی که توسط کارفرما تعریف می گردند، شامل ساعاتی در این بازه زمانی باشد می بایست مدت زمان کارکرد در شیفت شب محاسبه گردد و به کارگر پرداخت شود. برای مثال در صورتی که شیفت کاری بین ساعت 5بعد از ظهر تا 12 شب باشد، دو ساعت (مدت زمان 10 شب تا 12 شب )به عنوان کار در زمان شب کاری با احتساب 35 درصد برای آن کارگر می بایست محاسبه گردد.
مدت زمان کارکرد ماهانه در شیفت شب 176 ساعت در ماه می باشد.  اگر کارگری نوبت کار در روز و شب باشد در مواردی که شامل نوبت کاری نباشد، در مدت زمانی که در شب مشغول به کار است 35 درصد مازاد دریافت می کند.

شبکاری در روز جمعه

اگر لازم باشد که شب کاری در روز جمعه انجام شود می بایست یک روز دیگر به عنوان تعطیلی برای آن کارگر انتخاب گردد و براساس ماده 62 قانون کار لازم هست علاوه بر گرفتن 35 درصد اضافه برای شب کاری، از 40 درصد اضافه دستمزد پیش بینی شده برای کار در روز جمعه نیز بهرمند می شود.


معرفی محصول: نرم افزار حسابداری میزان


نحوه ثبت نوبت کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

شما می توانید در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان نوبت کاری را در شیفت های مختلف داشته باشید. نرم افزار بصورت اتوماتیک مدت زمان کارکرد را در شیفت های کاری از دستگاه کارت ساعت خوان دریافت می کند و یا می توان بصورت دستی تعداد روزهای کار در نوبت کاری را در نرم افزار وارد نمود .

ثبت نوبتکاری در نرم افزار میزان

 سپس می توان گزارشات مربوط به حقوق اشخاص را که متناسب با حکم حقوقی آن ها محاسبه می گردد، دریافت نمایید.

نمایش نرخ و مبلغ نوبتکاری در فیش حقوقی کارکنان


ثبت شب کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

امکان ثبت شب کاری در نرم افزار میزان وجود دارد. بعد از دریافت ساعات کاری از دستگاه کارت ساعت زنی. نرم افزار بصورت اتوماتیک 35 درصد مدت زمان کارکرد پرسنل در شیفت شب را محاسبه می کند و امکان مشاهده آن در فیش حقوقی و گزارشات حقوقی وجود دارد.


آموزش ویدئویی نوبت کاری و شیفت کاری در 1 دقیقه


برای دانلود مقاله کلیک نمایید : فایل PDF نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کارتعداد نظرات: 273
سیاوش نوشادی
۱۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰:۵۰:۳۳ قبل از ظهر

سلام من دریک شرکت خصوصی کارمیکنم نگهبان هستم،یک هفته شب و یک هفته روز کار هستم وساعت کارمم بصورت دوازده ساعته میباشد اما در قراردادم ذکر نشده...آیا حق شیفت به ما تعلق میگیرد

 مدیر سایت
۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۷:۹:۱۷ بعد از ظهر

با توجه به گردش در ماه شیفتکار هستین

A. Sralak
۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۹:۲۲:۱۳ قبل از ظهر

سلام من در یک اداره دولتی ب صورت ۲۴ ساعت نگهبان هستم و هیچ گونه شیفت و استراحت ندارم و تمام وقت مشغول ب کار هستم آیا میتونم شکایت کنم ودرخواست سه شیفت حقوق بدم؟ یا باید پیگیر اضافه کار و حق شب کاری باشم؟ ممنون

 مدیر سایت
۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۶:۴:۱۵ بعد از ظهر

همچین چیزی در قانون وجود ندارد که شخصی 24 ساعته بدون استراحت و تمام وقت کار کند! حتی شیفت کار هم حساب نمیشود. اضافه کار و شبکاری تعلق میگیرد!

ابوذر یزدانی
۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۳:۱۵:۲۸ بعد از ظهر

سلام،من یک هفته شبکارم و دوهفته روزکار،،نوبت کاری بهم تعلق میگیره؟ ممن‌ون از سایت خوبتون

 مدیر سایت
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۱:۷ بعد از ظهر

بله تعلق می گیرد

علی جاوید
۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۷:۳۳:۴۴ بعد از ظهر

سلام من تو شرکتی کار میکنم ۷ روز صبح (ساعت ۷ تا ۷) و ۷ روز شب هستم ایام عید کامل سرکار بودم اما تو قراردادی که شرکت جلو رومون گذاشته چیزی بنام حق شیفت و تعطیل کاری وجود نداره...ایا از نظر قانونی این قرارداد درست هست?

 مدیر سایت
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۰:۵۰ بعد از ظهر

خیر درست نیست

روزبه جعفرزاده
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۷:۱۹:۱۲ قبل از ظهر

سلام. من شغلم بصورت شیفتی ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت هست. میخواستم بدونم نوبت کاری و شب کاری شامل من میشه؟

 مدیر سایت
۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲:۵۷:۱۳ بعد از ظهر

نوبتکار نیستید ولی شبکار محسوب می شوید

امین الله رفیعی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰:۳۰:۵۰ قبل از ظهر

سلام من درشرکتی کارمیکنم که ازساعت 4تا12شب ساعت کاری ماهست ازبرج12تا الان هم به صورت دایم شب کار بودیم میخواستم بدونم حق شیفت به من تعلق میگیره ومبلغش چقدره ممنون ازهمراهیتون

 مدیر سایت
۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲:۵۸:۱ بعد از ظهر

هر روزی که بعد از ساعت 10 شب تا 6 صبح کار کنید 35% شبکاری می گیرید

منصور توکلی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰:۱۸ قبل از ظهر

باسلام من در یک هلدینگ خصوصی کار میکنم و ساعت کاری به صورت ۱۲ ساعته میباشد و یک هفته صبح و یک هفته شب.در سال‌های قبل روال بر این بود که اگر ۷ شب را پرکنیم حق شیفت دریافت میکردیم.ولی امسال اعلام کردن اگر ۶ شب بیاییم و آن یک شب باقی مانده رو خود شرکت تعطیل کند حق شیفت پرداخت نخواهد شد . و همچنین اعلام کرده اند از این ماه به بعد باید ۱۱ شب را پر کنیم تا حق شیفت را پرداخت کنند. حالا این کار قانونی هست یا خیر ؟ و آیا امکان پیگیری وجود دارد؟

 مدیر سایت
۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲:۵۹:۲۷ بعد از ظهر

در صورتی که شیفت شما طی 30 روز گردش داشته باشد باید به شما نوبتکاری تعلق بگیرد

رضا کرمی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰:۵۲:۳۶ قبل از ظهر

با عرض سلام وخسته نباشید من تو شرکتی کار میکنم که 2 هفته پشت سرهم عصر 15تا23 1هفته صبح 7تا15 دوباره 1هفته عصر هستم به من چند درصد نوبت کاری تعلق میگیرد باتشکر

 مدیر سایت
۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۳:۴:۱۰ بعد از ظهر

10 درصد

عیسی آرین مهر
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱:۱۹:۴۱ قبل از ظهر

سلام.من درشرکتی کارمیکنم که دوروزکاری صبح ازساعت7تا7.دوروزکاری شب ازساعت7تا7.و دوروز هم تعطیل هستم طی یک ماه چندساعت اضافه کاری برای من محاسبه میشه.واگه مثلادوروز مرخصی داشته باشم چطور واگه طی اون ماه تعطیلی رسمی توی تقویم باشه چندساعت به اضافه کاری اضافه میشه ممنون میشم جواب بدین

 مدیر سایت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۱:۵۹ قبل از ظهر

بیشتر از 176ساعت اضافه کار محسوب می شود

احمد خیبری
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱:۱۷:۲۵ بعد از ظهر

من در شرکت سهامی عام کار میکنم که برنامه کاری اینجانب یک هفته صبح و یک هفته بعد از ظهر میباشد صبح ساعت ۸ الی ۱۵.۳۰ وبعد از ظهر ساعت ۱۴ الی ۲۱.۳۰ میباشد آیا برای بنده شیفت کاری محاسبه میشود یا خیر ؟

 مدیر سایت
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۶:۴:۲۸ بعد از ظهر

در اینستاگرام @MizanSoft سوالات خود را بپرسید

عباس عسکری
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۴:۱۴:۲۴ بعد از ظهر

با سلام من در شرکتی 12ساعته 6صبح تا 6غروب دو روز ودوروز هم 6غروب تا 6فردا صبح ودو روز هم استراحت داریم حق شیفت ما باید طبق قانون چند درصد باشد .متشکرم

 مدیر سایت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۸:۴:۴۷ قبل از ظهر

22.5 درصد نوبتکاری

مسعود
۱۷ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۹:۳۲ بعد از ظهر

باسلام بنده نگهبان یک مجموعه هستم که ازساعت ۸شب تا ۸صبح کارمیکنم واین تایم به صورت دایم هست آیا شب کاری به من تعلق میگیره؟ ومحاسبات به چه صورت هست از۸ شب تا ۱۰ شب به صورت عادی محاسبه میشه و از ۱۰ تا ۶ صب ۳۵درصد اضافه میشه؟

 مدیر سایت
۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۸:۴۷:۳۰ قبل از ظهر

بله فقط از 10 شب تا 5 صبح شبکاری محسوب می شود

رضا
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۸:۶ قبل از ظهر

سلام من 6 سال شیفت 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت بودم ، بعد به اجبار کارفرما روزکار شدم آیا قانونی وجود داره که حق شیفت به من تعلق بگیره (بعضی از دوستان میگن اگه سه سال شیفتی باشی حق شیفت بهت تعلق میگیره)

 مدیر سایت
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۳:۱۴:۲۰ بعد از ظهر

حق شیفت در ماههایی که شیفت بودید تعلق می گیرد. بعد از اتمام گردش شیفت تعلق نمی گیرد

علی محمدی نیا
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۲:۱۰ بعد از ظهر

سلام،من 7روز روزکار(ساعت6صبح تا6عصر) 7روز شبکار(6عصر تا6صبح) و7روز استحراحت هستم. نوبتکاری من چند درصدی هست؟

 مدیر سایت
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۳:۱۵:۱۹ بعد از ظهر

22.5 درصد

محسن حسینی
۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۰:۱۹ بعد از ظهر

با سلام . من در ارگان دولتی هستم . بصورت ۱۰ شیفت که ۷تا ۱۸ ساعت و عصر و شب و ۳تا ۲۴ساعت هستم . شیفت شب کاری من چقدر میشه ؟

 مدیر سایت
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۳:۵۷:۱۹ بعد از ظهر

شب کاری بین ساعت 10 شب تا 6 صبح 35% شبکاری دریافت می کنند . از متن سوالتان متوجه نشدم نوبتکارید یا شبکار . شیفت هایان را درست مطرح نکردید

نیما فدایی
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۶:۱۸:۳۳ بعد از ظهر

با سلام. من در شرکتی به این شکل شاغل هستم. شیفت های 8 ساعته از ساعت 18 تا 2 بامداد و به صورتی گردشی در روز. یعنی 1هفته روز های فرد و 1 هفته روزهای زوج. و روزهای تعطیل نیز به صورت شیفتی 1نوبت صبح و 1 نوبت شب هستیم. میخواستم نوع محاسبه سنوات و عیدی و نوع دریافت حقوقمون باید چگونه باشه.

اشکان
۱۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۵:۵۹ قبل از ظهر

با عرض سلام بنده در شرکتی کارمیکنم بصورت ۴۸ساعت کار ۴۸ساعت استراحت چه فوق العاده اضاف کاری برام تعلق میگیره....بعدشم سرویسم نداریم باید با وسیله شخصی بیاییم آیا هزینه ایاب ذهاب بهمون تعلق میگیره یا خیر ممنون

 مدیر سایت
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۳:۵۹:۲ بعد از ظهر

هزینه ایاب و ذهاب که اجباری نیست و با توافق با کارفرماست. شما شبکاری بین 10 شب تا 6 صبح دریافت می کنید و بیشتر از 44 ساعت ئذ هفته اضافه کار با ضریب 40 درصد می گیرید/

محمدحکم آبادی
۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۸:۱۲ بعد از ظهر

سلام وقتتون بخیر من در یکی از ارگانهای دولتی کار میکنم .وکارش بصورت شیفت ۲۴ساعت ۴۸ است.در طول این ۲۴ساعت شیفت استراحت نداریم و فقط شبها. چون کار کمتره بین خودمون کارها رو تقسیم می‌کنیم و استراحت میکنیم. و هیچ گونه حقوق و مزایایی نسبت به کسانی که روزکار هستند نداریم . میخواستم بپرسم چه مزایایی باید دریافت کنیم

 مدیر سایت
۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۵:۴۹:۲۹ بعد از ظهر

باید شبکاری دریافت کنید

اکبر بابایی
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۲:۴۵ قبل از ظهر

سلام من در شرکت گاز کار میکنم و چون سه نفر هستیم به صورت شیفتی و گردشی یک روز 7صبح تا ۷ عصر و یک روز 7عصر تا 7 صبح بعد سر کاریم و یک روز استراحت.میخواستم ببینم حق شیفت ما چند درصد هستش.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 مدیر سایت
۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۵:۵۷:۲۶ بعد از ظهر

22.5 درصد. است شما نوبتکار صبح و شب هستید

مرادی
۲۹ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹:۲۸:۴۶ بعد از ظهر

باسلام من ی نگهبان هستم از ساعت 17:30میام سرکارتا ۷:30صبح حقد حقوق با اضافه کار حق شیفت باید بدن هرشب میام

احمد
۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۳:۲:۲ بعد از ظهر

با سلام و وقت بخیر ممنون از سایت خوبتون و راهنماییاتون .میخواستم بدونم که برای ساعت کاری در یک مجتمع که الان به صورت 24 ساعت کاری و 48 ساعت استراحت میباشد آیا اگه به صورت روزانه 8ساعت باشه کمتر مشمول جریمه اداره کار میشوم(در صورت شکایت پرسنل)یا همون 24-48 بهتر میباشد.

 مدیر سایت
۲۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۱:۷ قبل از ظهر

متوجه منظورتان برای جریمه نمی شوم . هر دو ساعت کاری قانونی هست

رجا
۱۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۷:۵۰:۲۶ بعد از ظهر

سلام نحوه محاسبه نوبت کاری و فوق العاده نوبت کاری را میخواستم بدونم و آیا این مبالغ جدا هستند؟ یعنی نوبت کار جدا و فوق العادش جدا حساب میشه؟ ما دانشگاه هستیم و میگن هیات امنائیه جمعه کاری و تعطیل کاری اصلا دیده نشده و صحبتی در موردش نشده و بهمون نمیدن میشه دفاع کرد و به قانون کار استناد کرد؟ ملزم به رعایت قانون کار هستند؟

 مدیر سایت
۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵:۱۳ قبل از ظهر

فوق العاده نوبتکاری یک آیتم حقوق است

احمد
۱۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲:۱۷:۳۴ قبل از ظهر

سلام کارمند آتش نشان باشیفت 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت به میزان ۱۳۵ ساعت اضافه کار و ۵تا جمعه کاری دریافت کرده ام. میزان اضافه کاری که میدهند کافی می باشد یا باید بیشتر بدهند؟ ممنون

 مدیر سایت
۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۸:۵۹:۳۹ قبل از ظهر

بیشتر از هفته ای 44 ساعت اضافه کار محسوب می شود

پیمان
۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰:۴۹:۳۲ قبل از ظهر

با سلام و وقت بخیر من نگهبان ۲۴ ساعت شیفت ۲۴ ساعت استراحت هستم بدون مرخصی استحقاقی که در ماه ۲ یا ۳ روز بستگی به شیفت؛ جمعه کاری دارم. حقوق و مزایای بنده به چه صورتی هست؟ ممنون میشم پاسخ بدید تشکر

 مدیر سایت
۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۹:۶:۵۳ قبل از ظهر

شب کاری و جمعه کاری دریافت می کنید. بابت رز جمعه از همان ساعت اول حکم اضافه کار دارد

الهام
۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۵:۲۸:۷ قبل از ظهر

من به عنوان پرستار از سال ۹۲به عنوان شبکار در بخش ویژه نوزادان کارکردم .ماهی پنج تا شبم پونزده ساعته(بهره وری) حساب میشه و ساعت کاریم کمتر میشه . آیا حق شب کاری به من تعلق میگیره یا همون بهره وری (حدود بیست ساعت)کفایت میکنه ؟

 مدیر سایت
۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۸:۴۹:۲۲ قبل از ظهر

شما هر شبی که مشغول به کار باشید بابت ساعت 10 شب تا 6 صبح شبکاری بهتون تعلق میگیرد

حمیدرضا
۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۸:۱۶:۴۷ بعد از ظهر

سلام بسیار ممنون

 مدیر سایت
۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۶:۴۱ قبل از ظهر

حسین محمدی
۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۶:۲۵:۱۰ بعد از ظهر

سلام من تو یک شرکت خصوصی کار میکنم و همیشه از هفت صبح تا هفت عصر کار میکنم . میخواستم بپرسم که حق شیفت برا من تعلق می‌گیرد.ممنون

 مدیر سایت
۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۳:۳۰:۱۶ بعد از ظهر

خیر تعلق نمی گیرد شما مشول اضافه کاری هستید

احمد آقا
۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۸:۷ قبل از ظهر

با سلام در موسسه ای که ساعت کاری روزانه به این صورت است که از ساعت ۹تا ۱۲:۳۰ و باز ادامه آن از ساعت ۱۵تا۱۹ یعنی روزانه ۷.۵ و ماهیانه حداقل ۱۹۶ساعت آیا حق شیفت و کلا مزایای تعلقی را راهنمایی بفرمایید. سپاس

 مدیر سایت
۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۳:۳۷:۵۵ بعد از ظهر

خیر تعلق نمی گیرد . نوبتکار نیستید

حمید بهنام
۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۷:۱۶:۴۷ بعد از ظهر

نگهبان هستم در بیمارستان سیفت 12 24 میام آیا شبئ حق خواب دارم

 مدیر سایت
۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۳:۳۸:۳۳ بعد از ظهر

خیر ندارید

مصطفی حسینی
۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۴:۱۷:۱۹ بعد از ظهر

باسلام خدمت شما و وقت بخیر بنده درشرکتی نهگبان حراست هستم با شیفت ۱۲ .۳۶ که از ۷شب تا ۷صبح روزبعد .میخواستم بدونم حقوق مزایا و جمعه کاری و ... تعلق میگیره تشکر

 مدیر سایت
۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۶:۳۶ بعد از ظهر

بله مشمول جمعه کاری هستید .

امیر حمزه
۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۱۸:۵۵ بعد از ظهر

سلام خسته نباشین ما دو روز روز کاریم و دوروز شب کاریم و چهار روز استراحت، ۱۲ ساعت پیمانکار میگه در طول ماه باید ۲۴۰ ساعت پرکنین؟ حداقل ساعت کارکرد در طول ماه چقدر است؟ در طول هفته که ۴۴ ساعت اما می خوام بدونم در طول ماه ۳۰ روزه چقدر است؟ ممنون

 مدیر سایت
۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۹:۵۶ بعد از ظهر

با توجه به اینکه گردش شما 32 روز هست می توانند شما را نوبتکار اعلام نککنند و در این صورت باید مطابق با قانوون همان هفته ای 44 را پر کنید

محمد حسینی
۱۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۰:۹ بعد از ظهر

باسلام من کارم ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت هست و گردشی میخواستم بپرسم روزهای جمعه ک تو شیفتم میوفته باید با ضریب ۱.۴ حساب بشه یا ۰.۴

 مدیر سایت
۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۵۵:۱۰ بعد از ظهر

ضریب 1.4 در حقوق یک ساعت ضرب می شود

علی حاجی زاده
۱۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۹:۵۴ بعد از ظهر

با عرض سلام و خسته نباشی من در شرکتی کارمیکنم که سرعت کاری و شیفت آن به صورت ۲۴/۲۴هیت یعنی ۲۴ساعت کار و ۲۴یاعت آف میخواستم بدونم به ما باید حق شیفت بدن با شب کاری و اینکه وقتی شیفت و‌نوبت کاری بیافته روز تعطیل رسمی با جمعه باید سر کار باشیم و هیچ نو تعطیلی نداری این مورد رو چگونه باید محاسبه کنم ممنون از پاسخ گوی شما .

 مدیر سایت
۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۴۸:۴۲ بعد از ظهر

شما شبکاری تعلق می گیرد و نوبتکار محسوب نمی شوید . روز تعطیل هم از همان ساعات الیه حکم اضافه کار دارد و بیشتر از هفته ای 44 ساعت مشمول اضافه کار می شوید

اسماعیل حسن زاده
۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۸:۵:۵۱ بعد از ظهر

سلام دوست عزیز خسته نباشد ساعت کار من در شرکت۱۸الی ۲صبح میباشد و تعویض شیفت نداریم چه چیزی به من تعلق میگیرد با تشکر فراوان

 مدیر سایت
۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۵۲:۳۳ بعد از ظهر

شما نوبتکر نیستید و مزایای خاصی به شما تعلق نمی گیرد

ابوذر ق
۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۴۱:۳۱ بعد از ظهر

با سلام بنده نیروی بیمارستان هستم شیفت ها به صورت یک روز صبح روز بعد عصر روز بعدش شب می‌باشد تا آخر ماه شرکت به ما ۱۰درصد نوبت کاری میدهد آیا نباید ۲۲ درصد نوبت کاری بدهد؟؟؟

 مدیر سایت
۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۱۸:۱۵ بعد از ظهر

خیر مشمول 15 درصد می شوید

اقامیری
۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴:۷ بعد از ظهر

با سلام خدمت شما. در شرکتی که دارای 3 شیفت کاری (7 الی 15 - 15 الی 23 و 23 الی 7 می باشد ) . اول اینکه نوبت کاری چند درصد شامل پرسنل می شود ؟ و دوم اینکه در صورت شامل شدن مثلا 22.5 درصد ، این درصد در چه موردی ضرب می شود؟ مثلا فردی 1 هفته صبح - 1هفته عصر - 1هفته شب و مجدد یک هفته صبح مشغول بکار بوده و 190 ساعت کار کرده است . یعنی 14=176-190 ساعت در 22.5 ضرب می شود؟

 مدیر سایت
۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۴۲:۵۶ بعد از ظهر

شبفت کاری شما 15% است و طبق ماده ۵۶ قانون کار، اساس محاسبه مزد و فوق العاده شیفت های کاری کارگران دستمزد ثابت ماهیانه آن ها خواهد بود.

محمد مهدی محمدی
۲۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۶:۲۸:۱۰ بعد از ظهر

سلام ، من تو شرکت کار میکنم به عنوان نگهبان ، شب کار دائم هستم ، تایم کار از ۱۷ عصر تا ۷ صبح روز بعد خواستم بدونم چه چیزی شامل میشه غیر از فوق العاده شب کاری،؟

 مدیر سایت
۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۱۴:۹ بعد از ظهر

فقط شب کاری مشمولتان می شود و بیشتر از 44 ساعت در هفته اضافه کار نیز باید بگیرید

سیدعادل میرفلاح
۱۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۷:۳۱:۲۵ قبل از ظهر

باسلام خدمت مدیر محترم سایت. من در کارخانه ای زیر مجموعه ارگانی کار می کنم که موظفی کار ماهانه برای پرسنل روزکار آن ۱۷۶ ساعت در ماه است. من به صورت نوبتکاری صبح و شب مشغول به کار هستم.حال برای ما موظفی ماهانه چقدر باید باشد چون فرقی با همکاران روزکار ندارد؟!

 مدیر سایت
۲۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲:۱:۴۲ بعد از ظهر

22% علاوه بر مزایای عادی باید به عنوان فوق العاده نوبتکاری دریافت کنید

م د
۱۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۶:۲ قبل از ظهر

سلام خدمت شما بنده به عنوان نگهبان در حراست ی شرکت کار میکنم ،ساعت کاری ۷ تا ۱۵:۳۰ و ۱۵:۳۰ تا ۲۲:۳۰ و ۲۲:۳۰ تا ۷:۳۰ می باشد که دو روز صبح دو روز عصر و دو روز شب و دو روز استراحت داریم قبلا شیفت شب ی استراحت ۳:۳۰ داشتیم ولی الان برداشتن میخواستم ببینم هیچ قانونی واسه استراحت شب وجود دارد در این شیفت کاری یا خیر ، در ضمن اگر شیفت شب نیرو کم داشته باشند باید از شیفت عصر نیرو وایسته که میشه تقریبا ۱۵ ساعت کار آیا این درسته

 مدیر سایت
۲۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲:۳:۲۴ بعد از ظهر

قانونی برای استراحت در شب برای نیروهایی که در شب مشغول هستند وجود ندارد. در رابطه با شفت اضافی نیز باید بصورت توافقی باشد

محسن
۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۶:۳۲:۵۰ قبل از ظهر

سلام وقت به خیر ، من به صورت ۱۲ ساعت کار ۳۶ ساعت استراحت کار میکنم که در ماه ۳۰ روره میشه ۱۸۰ ساعت . ساعت کاری از ۸ صبح تا ۸ شبه و یک روز در میانه که بعضا روز تعطیله ، آیا برای حضور درایام تعطیل( ماده ۶۲ قانون کار) ۴۰ درصد مازاد پرداختی به بنده تعلق میگیره ؟

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۱:۲۶ بعد از ظهر

بله

شیوا سخایی
۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۳:۵۶:۱۶ بعد از ظهر

سلام در شرکتی که شیفت کاری نگهبان ها در ماه به صورت چرخشی و از 8 صبح تا 16-از 16 تا 24-از 24 تا 8 صبح و 1 روز آف است آیا جمعه کاری و تعطیل کاری و اضافه کاری تعلق میگیرد؟

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۲:۵ بعد از ظهر

بله و بیشتر از 176 ساعت اضافه کار می شود

آرش عابديني
۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۳:۱۵ بعد از ظهر

با سلام من در شركتي مشغول بكار هستم كه سه شيفت بصورت 7:30 تا 15:30 و 15:30 تا 23:30 و 23:30 تا 7:30 كار ميباشد و بنده بصورت دائم شيفت 2 يعني 15:30 تا 23:30 مشغول بكار هستم. آيا به بنده حق شيفت تعلق ميگيرد و در صورت تعلق گرفتن چند درصد ميباشد؟ با تشكر

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۴:۸ بعد از ظهر

خیر تعلق نمی گیرد

لیلا
۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۱۸:۹ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر لطفا درخصوص مرخصی پرسنل شیفتی راهنمایی بفرمایید.به مرخصی استحقاقی روزانه حق شیفت تعلق نمیگیرد؟ در صورت استفاده از مرخصی ساعتی چطور؟اگر کارگری شیفت را با تاخیر و یا در طول مدت شیفت از مرخصی ساعتی استفاده کند حق شیفت وی چگونه محاسبه می شود؟

 مدیر سایت
۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۴۸:۱۸ بعد از ظهر

مستحق مرخصی هستند ولی حق شیفت تعلق نمی گیرد

مصطفی قاسمی
۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۶:۴۳:۳۶ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید من در کارخانه ایی کار میکنم ک نوبت کاری به صورت 2 روزکار 2 شب کار و 2 آف هستم به صورت 12 ساعته ،شرکت برای حق نوبت کاری در طول یک ماه 450 تومان واریز میکند و گفتند شما 20 روز کار میکنید و 10 روز آف هستید برای اون 10 روز نوبت کاری تعلق نمیگیره بهتون ایا درست است ممنون میشم جواب بدید

 مدیر سایت
۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۵:۵۶:۱۸ بعد از ظهر

خیر درست نیست

امیر
۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۳:۱۰ بعد از ظهر

سلام اگر کارخونه ای به صورت سه شیفت یک هفته صبح یک هفته عصر یک هفته شب باشه بدون of و در هرفته دوبار اضافه کار 8ساعت حق شکایت از کارخونه رو دارم

 مدیر سایت
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۸:۳۴ بعد از ظهر

بهتر است قبل از شکایت با کارفرما به توافق برسید. این موارد بیشتر از قانون به توافقات ارتباط دارد

میلاد رستمی
۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۷:۴۵:۲۳ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید کسی در هفته ۳۶ ساعت کار میکند بجای ۴۴ ساعت در هفته در هفته سه شیفت ۱۲ ساعتی کار میکند ایا نوبت کاری صبح و عصر بهش تعلق میگیرد

 مدیر سایت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۳:۱۹ قبل از ظهر

اگر شیفتش گردش داشته باشد نوبتکار صبح و عصر و شب می شوید و ساعات کاریتان نباید هفته ای 44 ساعت باشد باید ماهی 176 ساعت باشد

محمد میر
۲۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۱۱:۳۹ بعد از ظهر

در یک شرکتی دوازده ساعت کار میکنم که ساعت کاری از 6عصر تا 6 صبح می‌باشد کارفرما برای ندادن حق شیفت تعداد روز های کارکرد تو روز شب رو یک ماه کرده که قبل از آن یک هفته صبح و یک هفته شب بود الان من که شبکار ثابت هستم بهم حق شیفت تعلق می‌گیره آیا این قانونی هستش

 مدیر سایت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۲:۱۰ قبل از ظهر

بله شما 35 درصد بابت کار از ساعت 22 تا 6 صبح دریافت می کنید

مجتبی واسعی
۲۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۵۶:۴۹ بعد از ظهر

سلام مدیر عزیز من در کارخانه ای کار میکنم که همیشه شیفت عصر هستم میشه بگید چقدر در حقوقم تاثیر داره

 مدیر سایت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۴:۲۶ قبل از ظهر

شیفت عصر بصورت ثابت مزایایی ندارد

مجتبی بانی
۲۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۵۱:۱۷ بعد از ظهر

سلام قربان داداش گلم من در یه شرکت کار میکنم که همیشه شیفت بعداظهر هستم میخواستم ببینم چقدر در دریافتی حقوقم باشه چند درصد مشمولم میشه اصلا میشه یا نه ؟؟؟

 مدیر سایت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲:۴۴ قبل از ظهر

بستگی به قراراد و توافق داردو لزوم شیفت عصر بصورت ثابت مشمول نوبتکاری و شب کاری نمی شود

مرتضی ضیایی
۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۰:۴۳ بعد از ظهر

سلام من در یک شرکت ب صورت نوبت کار صب و شب میباشم ولی اضافه کار ما بر اساس موظفی هر ماه حساب میشه ب طور مثال شهریور موظفی ۱۹۸ ساعت بوده و بیشتر از ۱۹۸ ساعت برای من اضافه کار محاسبه شده

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۲۲:۴۴ بعد از ظهر

اگر نوبتکار هستید ساعات کاریتان 176 ساعت است

مسعود شج
۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۲:۲۲ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید در شرکت چاپ خانه کار میکنم ساعت کاری از ۸ صبح تا ۴ونیم بد ظهر عادی بود از اون اضافه کار حساب میشه حالا من از ۸ صبح تا ۱۱ شب هر روز سر کار هستم حتی روز های تعطیل و جمعه ها این ساعت اضافه کاری به چه صورت حساب میشه فوق العاده حق شیفت حق خواب تعلق میگیره حقوق ماهی ۳ میلیون

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۲۴:۲۳ بعد از ظهر

بیشتر از هفته ای 44 ساعت برایتان اضافه کار باید رد شود و تعطیل کاری و جمعه کاری بهتان تعلق می گیرد . در روز تعطیل از همان ساعت اول حکم اضافه کار دارد

zahrar
۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۶:۲۶:۵۷ بعد از ظهر

سلام....میخواستم بدونم قانون کار چه تعرفه ای در خصوص شیفت یا وقت اداری گفته و اینک خدمت ۲۴.۲۴ آیا بغیر اینکه پول باید بدن بخاطر اینک اضافه کار کردیم تو سنوات خدمتی هم اضافه میشه آخه من شنیدم میکن خدمت ۲۴.۲۴بری از دیوان عدالت اداری کشوری شکایت کنی از ناجا علاوه بر اینک باید پول اضافه کاری رو بدن باید به سنوات خدمتی هم اضافه کنن

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۲۴:۵۲ بعد از ظهر

سجاد دارابی
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۳:۳۲:۴۶ بعد از ظهر

با عرض سلام و خسته نباشید من در شرکتی مشغول به کار هستم که یک هفته شیفت صبح و یک هفته شیفت شب کار میکنم و دوهفته بعدی ماه عادی سرکار میروم.آیا به بنده حق شیفت تعلق میگیرد؟چند درصد محسبه میشود؟

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۲۶:۴۹ بعد از ظهر

شما بات شیفت شب باید شبکاری دریافت کنید ولی نوبتکار محسوب نمی شوید

مصطفی امینی
۱۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۴:۴۰ بعد از ظهر

سلام وقت تون بخیر من در کارخانه ای کار میکنم که دو هفته از ساعت 7 تا 19 و دو هفته دیگه 19 تا 7 مشغول به کار هستم. در طول هفته یک روز هم بعنوان آف در نظر گرفتن ( بغیر از جمعه ) سوالم اینه نوبت کاری حساب میشم؟ شب کاری جزو ساعات کاری ما حساب نمیشه؟

 مدیر سایت
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۶:۲۷ قبل از ظهر

شما نوبتکار صبح و شب هستید با ضریب 22.5 درصد و شبکار محسوب نمی شوید

محسن گودرزی
۱۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۰:۲۴ قبل از ظهر

با عرض سلام.ما در مخازن آب مشغول بکار هستیم و بصورت ۲۴ ساعت کار و۲۴ ساعت استراحت شیفت میدهیم.ولی شرکت برای ما روز کار و الباقی روز را اضافه کار بیمه رد میکنه.و حقوق و دستمزد هم پایه حقوق روز کاری و طبق پایینترین حد اضافه کاری محاسبه میکند در ضمن تعطیل کاری بنا به نوع سختی محل خدمت متفاوت میباشد.آیا این کار قانونی است که برای کارگر شیفتی بیمه روزکار رد بشه و آیا پایه حقوق و دریافتی شیفت کار بصورت ۲۴_۲۴ با دریافتی ما متفاوت میباشد؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 مدیر سایت
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۷:۴۴ قبل از ظهر

شما می بایست بابت کار از ساعت 22 تا 6 صبح 35 درصد شبکاری دریافت کنید

دان قطاری
۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۹:۲۴ قبل از ظهر

با سلام و خسته نباشید اول از همه بابت اطلاعات مفیدی که در سایت به اشتراک می گذارید نهایت تشکر را دارم. - پرسنل واحد یک هفته روز و یک هفته شب کار بصورت 12 ساعته کار میکنن و روز جمعه نیز سرکار می باشند. درصد نوبتکاری، فوق العاده جمعه و روزهای تعطیل رسمی ، میزان اضافه کاری چگونه محاسبه میشه و در طول یک ماه یا چهار هفته متوالی چند روز بعنوان OFF یا استراحت بدون کسر از مرخصی لحاظ می گردد.

 مدیر سایت
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۵:۴۹ قبل از ظهر

نوبتکار صبح و شب با 22.5 درصد محاسبه می شود. و حدود 18 ساعت می توانند از مرخصی استحقاقی استفاده کنند.

ز.ش
۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۸:۱:۳۶ قبل از ظهر

سلام قوانینی که برای کار توضیح دادید شامل پرستارهای مراقب سالمند هم میشه؟یعنی حقوق شب کاری با 35 درصد افزایش همراه میشه؟

 مدیر سایت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۵:۱ قبل از ظهر

مهدی
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۴:۷ بعد از ظهر

باسلام خسته نباشید و تشکر میکنم که اینطور جوابگو دوستان هستین با عرض معذرت می خواستم ببینم کارمندی با دو فرزند و با سه سال سابقه کار در گارگاه و با ساعت موظفی ۱۹۸ ساعت شهریور ماه ۲۷۰ ساعت کارکرد که ۱۶ ساعت تک شیفت صبح و ۱۰۸ ساعت شیفت صبح و عصر و ۱۴۴ ساعت شیفت شب با ۳۶ ساعت جمعه کاری چقدر حقوق باید دریافت کند

 مدیر سایت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۵:۳۶ قبل از ظهر

ما از محاسبه ریز حقوق معذوریم و تنها پاسخگوی کلی هستیم

م.کاظمی
۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۷:۵۲:۳ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر شیفت کاری ۱۲ ساعت کار ۲۴ استراحت به صورت یک شیفت ۷ صبح تا ۷ عصر و شیفت بعد ۷ عصر روز بعد تا ۷ صبح و ۲۴ ساعت استراحت لطفاً ساعت موظف در ماه و ساعت مرخصی در ماه را بفرمایید سپاسگزارم

 مدیر سایت
۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۴:۴۲ بعد از ظهر

176 ساعت کار موظفی در ماه است و مرخصی حدود 18 ساعت در ماه

فائزه
۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۳:۸:۴۱ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر من در شرکتی قسمت اداری مشغول به کار هستم و تردد و کارکرد پرسنل را چک میکنم. پرسنل شرکت شیفت کاری چرخشی 8 و 12 ساعته به صورت هفتگی دارند. من میخواستم بپرسم اگر پرسنل 9 روز ، روز و 9 شب، شب داشته باشند نوبتکاری بهشون تعلق میگیره در صورتی که در هفته مرخصی رفته باشند یه اینکه هفته به تعطیلات و جمعه بخوره یا اینکه یک هفته کامل از هفته شب یا هفته روزشون رو مرخصی باشن و 9 شب یا 9 روزشون ناقص شده باشه؟ و اینکه اگر پرسنل یک هفته در ماه بیان سرکار و الباقی ماه رو به دلایلی تو مرخصی باشند باز هم نوبت کاری بهشون تعلق میگیره یه نه

 مدیر سایت
۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۲:۴۶ قبل از ظهر

خیر نوبتکار محسوب نمی شوند مگر اینکه سازمانتان بخواهد شما را نوبتکار اعلام کند

مجید ساری
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۵:۴۶:۳۹ بعد از ظهر

با سلام شیفت ما ۳ روز صبح از ساعت ۶ صبح تا ۷بعدازظهر ۳روز شب از ۶ بعد ازظهر تا ۷صبح و سه روز استراحت مباشد . نحوهمحاسبه اضافه‌کاری رو لطفا توضیح بدید ایا ۱۶ ساعت تفاوت ۴۴ .۴۸ به ما تعلق میگیرد با تشکر

 مدیر سایت
۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۹:۲۳ قبل از ظهر

شما نوبتکار صبح و شب هستید با 22.5 درصد فوق العاده نوبتکاری و بیشتر از 176 ساعت برای شما اضافه کار محاسبه می شود.

محمدرضا
۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۶:۱۱:۵۹ بعد از ظهر

سلام دو روز صبح 12 ساعت، دوتا شب 12 ساعت، دوتا استراحت چه نوع نوبتکاری محسوب میشود؟ و اینکه نحوه محاسبه اضافه کار به چه صورت هست؟

 مدیر سایت
۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰:۱۷ قبل از ظهر

نوبتکار صبح و شب 22.5 درصد و بیشتر از 176 ساعت اضافه کار محسوب می شود

میلادزارع
۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۵:۹:۲۲ قبل از ظهر

سلام ببخشید من نگهبان شرکت هستم ۲روز شب کار و۲روز ظهر کار و ۲روز هم of ساعت کاریم هم ۸ ساعت هستش ۲روزی که of هستم از مرخصی سالیانه کم میشه ؟

 مدیر سایت
۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰:۵۳ قبل از ظهر

خیر کم نمی شود

ج حسن زاده
۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۸:۴۶:۱۷ قبل از ظهر

سلام . ما در شرکت نگهبان داریم ساعت 7 صبح تا 7 عصر یک شیفت و 7 عصر تا 7 صبح هم شیفت بعدی . که روزانه 4 ساعت هم در هر شیفت اضافه کار دارند . درصد نوبت کاری نگهبابنان چطور هست؟ چند درصد؟

 مدیر سایت
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۷:۵۸ بعد از ظهر

22.5 درصد محاسبه می شود

امین
۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۳:۲۰:۳۸ بعد از ظهر

باسلام من شغلم حراست بوده و شیفت های کاریم صب کار و عصر کار بوده هر هفته ی روز اف بجای جمعه داشتیم ودر طول هفته ۱ یا۲ شب کاری داشتیم چه نمونه شیفت کاری برام حساب میشه

 مدیر سایت
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۰:۳۷ قبل از ظهر

شیفت باید طی سی روز گردش داشته باش در غیر اینصورت نوبت کار محسوب نمی شود

محمد افرا
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۳:۵۰:۸ بعد از ظهر

سلام من درشرکتی به صورت سه نوبت کار میکنم(4روز صبح و 4روز عصر و 4شب و 4روز استراحت) میخواستم بدونم سرکار رفتن من در زمان استراحت ب درخواست کارفرما غیرقانونی نیست؟

 مدیر سایت
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۱:۳ قبل از ظهر

توافقی هست

عبدالله خالدی
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۴:۴۴ بعد از ظهر

بسمه تعالی اینجانب تحت عنوان محیط بان نیروی خرید خدمت(قرارداد طرحی)به صورت شیفت سه روز کار و سه روز استراحت شاغل در سازمان خفاظت محیط زیست کشور هستم،متاسفانه اداره کل استان بر خلاف تصریح قانون کار،نه فوق العاده نوبت کاری و نه جیره غذایی و نه هزینه ایاب ذهاب را با توجه به اینکه محل کارم بیرون شهر و در حدود 40 کیلومتری محل سکونتم هست،هیچ کدام این موارد را با توجه به اینکه ارگانی دولتی هست پرداخت نمیکند،آنهم به حجت نوع قرارداد یعنی خرید خدمت با توجه به سابقه 10 ساله نه حاضر به تبدیل وضعیت کاری اینجانب هستند و نه حتی بحث همسان سازی حقوق را هم برای ما اعمال نکرده اند،لذا به یاری خداوند متعال خواستم راهنمایی کنید تحت چه قوانین و مواد قانون کار میتوانم این موضوع را بعنوان شکایت مطرح کنم و آیا از طریق دیوان عدالت اداری بایستی شکایت کنم یا اداره کار استان و ضمنا در خصوص نحوه مرخصی تحت این شرایط یعنی شیفتی سه روز کار و سه روز استراحت هم خواستم راهنمایی کنید که نحوه مرخصی گرفتن به چه صورت خواهد بود؟ با تشکر

 مدیر سایت
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۰:۳۸ بعد از ظهر

علی بهروززیارتی
۱۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱:۲۵:۲۵ بعد از ظهر

با سلام - ما در طئل هفته ساعت کاری 7 تا 15 کار میکنیم و هر هفته یک یا دو روز 13 تا 21 شب کار میکنیم - پنج شنبه و جمعه هم به صورت ماهی یک پنج شنبه و یک جمعه کار میکنیم - آیا ما نوبت کاری 10 درصد شاملمون میشود یا خیر - قابل ذکر است مدت 5 سال به ما پرداخت میشده و الان شرکت مدعی هستش که نباید پرداخت شود -

 مدیر سایت
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۹:۱۷:۲۲ قبل از ظهر

شما نوبتکار محسوب نمی شوید چون طی هفته میفرمایید یک یا دو روز ، یعنی بطور ثابت این اتفاق نمی افتد. بنابراین نوبتکار نیستید. ولی چیزی که به عنوان عرف به شما دادند نمی تونند قطع کنند

امیر سلطانی
۱۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۵:۲۸ قبل از ظهر

سلام وقت بخیر ببخشید من شیفت کاری 12 ساعت کار 24 استراحت به صورت یک شیفت 7 صبح تا 7 عصر و شیفت بعد 7 عصر روز بعد تا 7 صبح می باشد .لطفا بفرمایید در ماه چند روز باید نوبتکاری دریافت کنم؟ من در ماه ده بار شب ها سرکار هستم

 مدیر سایت
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۳:۴۵:۱۱ بعد از ظهر

شما نوبتکار صبح و شب هستید با 22.5 درصد فوق العاده نوبتکاری

ارمین قبادی
۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۳:۹:۳۸ بعد از ظهر

سلام برای کسی ک ثابقه بیمه نداره میتونع از بیمه مشاغل ازاد استفاده کنه

 مدیر سایت
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۳:۴۵:۳۴ بعد از ظهر

بله می توانید از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنید

بهرام جم
۲۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۶:۴۰:۵۵ بعد از ظهر

سلام، وقت بخیر. شرکت من 3 شیفت 8 ساعته هست، دو تا از همکارانم به دلیل بیماری 23 روز استعلاجی داشتند و من این مدت 12 ساعته شب کار اومدم. آیا میتونم طلب شب کاری 35 درصدی داشته باشم.

 مدیر سایت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۵:۱۲ قبل از ظهر

اگر نوبتکار هستید ، خیر نمی توانید تقاضای شب کاری بکنید بلکه برایتان اضافه کار محسوب می شود . ولی در صورت نوبتکار نبودن بابت کار از ساعت 10 شب تا 6 صبح شبکاری دریافت می کنید

علیرضا
۲۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲:۱۴:۴۰ بعد از ظهر

سلام.من یک هفته عصر کار هستم وسه هفته صبح کار، آیا به من نوبت کاری تعلق میگیرد؟

 مدیر سایت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۶:۵ قبل از ظهر

بله اگر بصورت متوالی این شیفت برقرار هست به شما تعلق می گیرد

عادل
۲۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۸:۰ قبل از ظهر

سلام. من داروساز نیروی طرحی در داروخانه ای دولتی هستم. شیفت کاری من از ساعت 8 شب تا 8 صبح در روز های عادی و در روزهای تعطیل هم گاهی صبح یا عصر کار هستم. میخواستم بدونم آیا ب من شیفت در گردش یا بهره وری تعلق میگیره؟ ممنون

 مدیر سایت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۷:۳ قبل از ظهر

شما نوبتکار محسوب نمی شوید. شب کاری به شما تعلق می گیرد

جواد
۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲:۳۹:۳۴ قبل از ظهر

سلام خسته نباشید من در چاپخانه مشغول کار هستم در ماه دو هفته روز کار هستم دو هفته شب کار که ساعت کاری هفته های شب کاری از ساعت ۴ بعدظهر الی ۱ شب می‌باشد. لطفاً بفرمائید حق شیفت هفته های شب کاری چند درصد است؟ ممنون

 مدیر سایت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۳:۲ قبل از ظهر

شما صبح کار و عصر کار هستید

مرتضی
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۵:۱۹:۵۹ بعد از ظهر

با سلام و عرض ادب کسانی که نوبت کاری 4 شیفت باشند ولی در شیفت off باشند و تعطیلی رسمی باشه به آنها اضافه کاری تعلق خواهد گرفت؟؟

 مدیر سایت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۲:۱۶ قبل از ظهر

خیر تعلق نمی گیرد

Alireza izadpour
۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۸:۴۱:۴۳ بعد از ظهر

سلام . بنده در یک کارخانه سه شیفت فعالیت میکنم. بصورتی که فعالیت شیفت بصورت پیوسته و هفتگی می باشد. یک هفته صبح یک هفته عصر و یک هفته شب. استراحت ندارد و روزهای تعطیل هم تعطیل نیست. آیا این شرایط با قوانین قانون کار منافاتی ندارد؟

 مدیر سایت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۴:۶ قبل از ظهر

شما باید یک روز به جای جمعه تعطیل باشید و مزایای جمعه کاری و تعطیل کاری را دریافت کنید

میثم جهانی
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۶:۴۹:۱۱ بعد از ظهر

سلام من دو روز صبح دوروز شب و دو روز اف هستم من سوالم در مورد نحوه محاسبه اضافه کاری به غیر از ساعات شیفتی خودم در شب چگونه میباشد یعنی اگار من دو تا ۱۲ ساعت در شب از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح اضافه کاری باشم نحوه محاسبش چگونه میباشد .؟

 مدیر سایت
۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۵:۱۱ قبل از ظهر

شما بیشتر از 176 ساعت در ماه اضافه کار عادی بهتون تعلق می گیرد . شب یا روزش فرقی نمی کند.

سهراب جندقی
۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۶:۳۶:۴۷ بعد از ظهر

سلام دو روز صبح دو روز عصر دو روز شب دو روز استراحت شیفیت ها هست اها درصد نوبت کاری تعلق میگیرد؟

 مدیر سایت
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۹:۱۶ قبل از ظهر

بله 15 درصد مشمول شما می شود

حسینی
۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۱:۲۰ قبل از ظهر

با سلام اگر شیفتکاری به صورت ۴ روز از ساعت ۷تا ۱۹ و سه روز استراحت در طول ماه باشد ایا حق شیفت تعلق می گیرد

 مدیر سایت
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۳:۱۴ قبل از ظهر

خیر حق شیفت به شما تعلق نمی گیرد

محمد
۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱:۴۷:۱۱ قبل از ظهر

با سلام. در مورد ساعت کاری دو هفته ۷صبح تا ۷شب و دو هفته ۷شب تا ۷صبح و تعطیلی در روزهای جمعه لطفا نحوه محاسبه اضافه کاری و حق نوبت کاری را توضیح دهید.

 مدیر سایت
۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۹:۱۷ قبل از ظهر

شما نوبت کار صبح و شب هستید، با ضریب 22.5 درصد

حسن
۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۰:۲۵ قبل از ظهر

من در پالایشگاه کار میکنم 4 روز روزکار4 عصر 4 شب4استراحت مرخصی سالانه ما 26 روزه ولی من شنیدم باید 30 روز باشه ایا به ما کم میدن؟ حق شیفت چقد باید بدن به ما؟

 مدیر سایت
۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۰:۳۴ قبل از ظهر

مرخصی شما 26 روز است با احتساب چهار جمعه می شود 30 روز .و اینکه گردش شیفت شما طی 30 روز نیست طی 28 روز است و می توانند شما را نوبتکار اعلام نکنند

امیر
۳۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۵۴:۳۰ بعد از ظهر

با سلام و وقت بخیر بنده ساعت کارم ۱۱ الی ۱۹ در یک مرکز خرید هست. هر روز باید باشم حتی ایام تعطیل با یک روز سه شنبه آف. مثلا برای کرونا ۶ روز تعطیل کردن به من آیتمی تعلق میگیره؟؟ و اینکه تفاوت من با یک کارمند که هر روز میره از ۷ صبح تا سه بعدظهرچیه؟؟ اصلا از لحاظ دستمزد تفاوتی داریم؟؟ و اینکه من باید در ماه چند ساعت کار کنم و مابقی آن اضافه کار هست؟؟ مثلا من در یک ماه ۳۱ روزه ۴ روز استراحت بوده ام. و ۶ روز تعطیل شامل جمعه سر کار بودم. مجموعا ۲۱۶ ساعت کار کرده ام. چقد موظفی من است و چقدر اضافه کار و بابت ۶ روز تعطیلی که سر کار بودم چقد اضافه کار بهم تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۹:۲۲ بعد از ظهر

بایت کار در شیفت عصر مبلغ مازادی تعلق نمی گیرد . شما باید هفته ای 44 ساعت کار کنید و بیشتر از ان برای شما اضافه کار در نظر گرفته می شود و به جای کار در روز جمعه باید جمعه کاری دریافت کنید

ج زارعی
۳۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۲:۲۰ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر من در یه شرکت کارمیکنم ساعت کاریش ۷.۴۵ تا ۱۶.۴۵ میباشد به ما گفتن که باید تا ساعت ۱۹.۱۵ باید اضافه کار باشید پنج شنبه ها هم تعطیله و باید روز پنچ شنبه هم اضافه کار اجباری بیاییم میخاستم بدونم ایا اضافه کار تاساعت ۱۹.۱۵ شامل نوبت کاری صبح و عصر میشه لطفا پاسخ بدین ممنون با تشکر

 مدیر سایت
۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۰:۵ بعد از ظهر

خیر مشمول نوبت کاری نمی شود

اميد شيخي
۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۳:۵۴ قبل از ظهر

سلام و خسته نباشيد بنده دائم شيفت شب مشغول هستم از ١٩ تا ٧ صبح ،، جمعه ها هم همچنين،(٣٦٠ ساعت كاري)، اگر ساعات ٢٢ الي ٦ به حقوق بنده ٣٥ درصد فوق العاده شب كاري تعلق بگيرد ساعات ١٩ تا ٢٢ چطور محاسبه ميشود؟؟؟ بنده ١٨٤ ساعت بيشتر از ١٧٦ ساعت موظفي شبانه مشغول به كارم،، اين ١٨٤ ساعت اضافه كاري را به چه شكلي محاسبه بايد كرد؟؟

 مدیر سایت
۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۵۴:۱۲ بعد از ظهر

شما نوبتکار نیستید بنابراین ساعت کاریتان 176 ساعت در ماه نیست . 220 ساعت است. و اینکه فقط شبکاری دریافت می کنید و برای ساعت 19 تا 22 مبلغ شیفت دریافت نمی کنید

حمید رضا
۱۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳:۵۷ بعد از ظهر

سلام و عرض ادب من در شرکتی کار میکنم با شیفتهای ۱۲ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت از ۷ صبح تا ۷ شب و فردا از ۷ شب تا ۷صبح میخواستم بدونم حق شیفت شب که به ما تعلق میگیره یا همون حق نوبت کاری ؟ لطف میکنید نحوه محاسبه رو بگید؟ اضافه کار ساعتی چقدر هست؟

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۲:۵۹ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح و شب هستید و شبکاری به شما تعلق نمی گیرد

محمدی
۱۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰:۵۱:۳۴ قبل از ظهر

سلام من ور کارخونه اسیدکار میکنم 3 شیفت هست اسید ک خطرناکه چرا 4 شیفت نباید بشه چرا روزهای تعطیل رسمی باید بریم سرکار چرا اخه دردمون ب کی باید بگیم ما زن و بچه داریم اخه

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱:۴۷:۲۶ بعد از ظهر

سه شیفت قانونی وجود دارد صبح عصر و شب

سیدمحمد هاشمی
۱۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲:۱۶ بعد از ظهر

سلام.بنده نیروی قراردادی سازمان بنادر هستم.بصورت شیفت ۸ساعته‌(۳روزکار۳عصرکار۳شبکار۳استراحت)کارمیکنیم ولی وقتی یک روز مرخصی میگیریم برامون ۲روزحساب میشه.یااگر بخوایم ۹روزکاری بگیریم برامون۱۸روزحساب میکنند درحالی که ۳روزاستراحت قبل+۹روزکار+۳روزاستراحت آخر سرجمع میشه ۱۵روز آیا این قانونی هست؟اگر نیست لطفاً مستند قانونی برامون بنویسید یا راهنمایی کنید.سپاسگزارم

 مدیر سایت
۱۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۶:۲۶ قبل از ظهر

بله چون مرخصی روزانه شامل 7 ساعت مرخصی هست و چون شیفت کاری شما بیشتر از 7 ساعت می باشد و به جای ان یک روز تعطیل هستید، هر روز شیفتتان به عنوان دو روز کاری محاسبه می شود

سجاد فرهادی
۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰:۴:۴۶ قبل از ظهر

سلام من در شرکتی کار میکنم که کلا ۲ شیفت هستیم یه شیفت ۶ صبح تا ۶عصر و شیفت بعدی ۶عصر تا ۶ صبح و روز جمعه یه شیفت استراحت میکنه و شیفت بعدی ۲۴ ساعت کار میکنه تا شیفت عوض بشه میگن به ما شیفت کاری و جمعه کاری تعلق نمیگیره و ما رو نوبت کار حساب میکنن فیش حقوقی هم دارم میتونم واستون ارسال کنم که منو راهنمای کنید

 مدیر سایت
۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۱:۵ بعد از ظهر

در اینستاگرام @MIzanSoft پاسخگو هستیم

مهران شمس
۲۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۳:۱۹ بعد از ظهر

یه سوال دارم اینکه در یک روز کاری پرسنل روزکار ( 7 صبح تا 16 بعدازظهر) چند ساعت طبق قانون می توانند اضافه بر سرکار باشند؟کارفرما نفر را تا چه ساعتی می تواند نگهدارد ؟در یک روزو همچنین برای پرسنل شیفت ( صبح _عصر _شب ) شیفت در یک روز چند ساعت می تواند در سرکار باشد ؟مدت زمان پرسنل در یک روز برایم مهم است

 مدیر سایت
۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۳:۵۹ بعد از ظهر

در مقاله اضافه کاری بپرسید و یا در اینستاگرام به ادرس MIZANSOFT@

سارا شیوندی
۲۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۵:۴:۵۳ بعد از ظهر

سلام . من مرکز درمانی ام که صبح عصر و شب کار هستم . مبلغ حق شیفت ماهی ۲۷۰ تومن میدن . با این همه سختی کار واقعا این مبلغ انصافه ؟! ۱۹۲ ساعت هم موظفی باید پر کنیم که اضاف کار بش تعلق نمیگیره

محمد
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱۹:۱۱ قبل از ظهر

با سلام بنده ۹سال از ساعت ۱۷ الی ۸صبح در شرکت حمل و نقل مشغول به کار بودم آخرین دریافتی من بدون بیمه و هیچ چیز دیگه ای ماهی یک میلیون بوده و قرار بود منو بیمه کنه و حقوق قانونی بده اما نداد مجبور به شکایت شدم.خلاصه میگید چیکار کنم؟واقعا خسته شدم .قرارداد هم ندارم ممنون

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۴:۵۲ قبل از ظهر

به علت تعداد زیاد سوالات از طریق اینستاگرام در دایرکت سوالات خود را بپرسید MizanSoft@

مرتضی رضایی
۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰:۳۲:۵۵ قبل از ظهر

با سلام خدمت مدیر سایت . من در شرکتی کار میکنم که شیفت کاری از ۷ صبح تا ۵ بعدازظهر و از ساعت ۵بعدازظهر تا۲:۲۰ صبح کار میکنم میخواستم بدونم حق شیفت چند درصد است

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱:۹:۴۴ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح و عصر هستید با 10 درصد

علیرضا
۱۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲:۹:۵۱ بعد از ظهر

باسلام.میخواستم بدونم اگه شیفت کاری که ۲۴ ساعت کار و ۷۲ ساعت استراحت باشه ۱- مرخصی این پرسنل به چه صورتی است؟ ۲-جمعه کاری این پرسنل با توجه به اینکه یک روز در ماه میشود چگونه محاسبه میشود؟ ممنون

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۶:۷ بعد از ظهر

پرسنا شیفتی مطابق قانون محق استفاده از مرخصی های استحقاقی خود هستند که معادل 2.5 رو در ماه هست. بابت کار در روز جمعه باید جمعه کاری دریافت کنید که معادل 40 درصد فوق العاده کاری می باشد

الهه اکبری
۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۹:۴۳ بعد از ظهر

سلام ممنون میشم بفرمایید ساعت کاری عصر تا شب چگونه محاسبه میشه بابت اضافه کار ممنون وزرات کار تماس گرفتم فرمودن از ساعت 10 شب تا 12 اضافه کار حساب میشه میخواستم ببینم درسته ممنون

 مدیر سایت
۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶:۲۹ قبل از ظهر

طبق ماده ۵۷ قانون کار برای نوبت کاری ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی تعیین شده است که تا این سقف اضافه کار مفهومی ندارد ولی بیشتر از ۱۷۶ ساعت در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود . البته اگر نوبت کار باشید

زیدی
۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰:۲۵:۲۹ قبل از ظهر

سلام وقت بخیر: نحوه محاسبه مرخصی برای کارگرانی که به صورت شیفتی دوازده ساعته کار میکنن چگونه هست آیا محاسبه مرخصی در چنین کارگاهایی دوازده ساعت حساب میشه یا نه؟ با تشکر

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۲:۴۲ بعد از ظهر

شما مانند مابقی افراد می توانید از مزیای مرخصی استحقاقی استفاده نمایید در مقال مرخصی در مورد افراد شیفتی و مرخصی استحقاقی توضیح داده شده است

مهرداد پارسا
۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۱۵:۴۵ بعد از ظهر

با سلام مادریک شرکت از ساعت 8الی 14و بعداز ظهرها از ساعت 16 الی 21 و تعطیلیها و جمعه ها هم در ماه یکبار در سر کار حضور داریم خواستیم بدانیم که آیا به ما حق شیفت تعلق می گیرد یا نه باتشکر

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۶:۳۵ بعد از ظهر

بله نوبت کار صبح و عصر هستید.

ابراهیم
۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۷:۴۱:۳۲ قبل از ظهر

سلام و خداقوت اگر یک شرکت دولتی به خاطر نوبت کاری به جای سقف 22 درصد طی ساللیان متوالی به اشتباه اقدام به پرداخت و محاسبه درصد 35 نوبت کاری اقدام و پس از چند سال نسبت به کاهش آن به 22 درصد اقدام نموده آیا به لحاظ اینکه این پرداخت بصورت عرفی به من داده می شده آیا امکان کاهش 35 درصد به 22 درصد قانونی می باشد یا خیر؟با سپاس

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۳:۳۵ بعد از ظهر

خیر امکان پذیر نیست باید عرف را پرداخت کنند

ابوذرزاهدی
۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴۴:۲۵ قبل از ظهر

سلام وعرض ادب.. من آتش نشانم! شیفتم سه روز از ساعت 7 صبح تا 7عصر و سه شب هم از ساعت 7عصر تا 7 صبح وبعدش سه روزکامل استراحتم! من چه درصدی از نوبتکاری شامل حالم میشه؟

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۷:۲۵ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح و شب هستید با 22.5 درصد فوق العاده نوبتکاری

سجاد رفیعی
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۷:۶:۳۶ بعد از ظهر

سلام.شرکت ما شیفت ها بصورت صبح و عصر و شب هست.۷الی۱۵و۱۵الی۲۳و۲۳الی۷صبح شیفت ها هم ۴روز صبح ۴تاعصر ۴تا شب ۴تااستراحت داریم.نحوه محاسبه را لطف میکنین؟ روزهای جمعه هم شامل جمعه کاری میشیم؟یا جمعه اگر شیفت شب باشیم هم جمعه کاری هم شب کاری تعلق میگیره؟ ممنون

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۰:۱۰ بعد از ظهر

شما گردش کارتان 28 روزه است بنابراین نوبت کار محسوب نمی شوید مگر اینکه عرف سازمانتان باشد که شما را نوبت کار در نظر بگیرد . نوبت کاری باید طی 30 روز باشد. اگر روال شما را نوبت کار بداند، نوبت کار صبح عصر و شب با مزایای 22.5 درصد هستید. بابت کار در روز جمعه باید جمعه کاری دریافت کنید ولی در صورتی که نوبت کار نباشید می بایست بابت کار از ساعت 22 شب تا 6 صبح شبکاری دریافت کنید با مزایای 35 درصد

سیدمحمدجوادحسینی
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۲:۲۷ قبل از ظهر

سلام بنده نگهبان شهرداری هستم یکهفته از ساعت ۷صبح تا۱۹ وهفته بعداز۱۹تا۷صبح سرکار هستم وروزهای جمعه مواقعی که تعویض شیفت است ۱۸ ساعت سرکارم از ساعت ۱۳ تا۷صبح چطور محاسبه میشه و چقدر حقوق باید دریافت کنم

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱:۳۷ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح و شب هستید با 22.5 درصد فوق العاده نوبت کاری بابت ساعات کاری بیش از 176 ساعت در ماه باید اضافه کار دریافت کنید

صادق
۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴۶:۴۷ بعد از ظهر

با سلام با تشکر از اطلاعاتی که در سایت گذاشتید شرکتی هستیم شیفت ها 12 ساعته هست7الی19 و 19 الی7 نوبت کاری که تعلق میگیره خواستم بدونم 15 درصد هست؟ با تشکر

 مدیر سایت
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۳:۱ بعد از ظهر

صبح و شب هستید با 22.5 درصد

ناصری
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۷:۵۵ قبل از ظهر

سلام .من ۱۰ ساله شاغل درمانگاه مرکز توان بخشی معلولین و سالمندان هستم کمک پرستار بخش مربوطه .که به صورت شیفتی ۲۴ ساعت مشغول کار و ۴۸ ساعت استراحت هستم آیا حق شیفت و اضافه کاری و مرخصی و دستمزد روزهای خاص تعطیل تعلق میگیرد یا خیر ؟اگه خیر چرا؟

 مدیر سایت
۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۲:۳۹ بعد از ظهر

پاسخ به سوالات نوبت کاری در دایرکت اینستاگرام شرکت به آدرس MizanSoft@

صادق مرادخانی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۸:۳۴ قبل از ظهر

سلام وقتتون بخیر،من برای یه شرکت پیمانکاری کار میکنم که حقوق و مزایاش طبق قانون وزارت کاره،در ماه ۲/۵روز مرخصی داریم،من کلا شیفت شب هستم ساعت کاری از ۹شب تا ۵ صبحه،همه روزه هم کار میکنیم،حتی جمعه ها.میخواستم ببینم اگه مجموع حقوق و مزایای ما در شیفت روز کاری ۲۸۰۰۰۰۰باشه من که شیفت شب با این ساعت کاری هستم مجموع حقوقم به اضافه ۲/۵روز مرخصی و جمعه کاری چقدر میشه؟ ممنون میشم اگه لطف کنید و زحمت بکشید محاسبه کنید مبلغ رو بهم بگید.

 مدیر سایت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۵۹:۹ بعد از ظهر

بابت کار از ساعت 22 شب تا 6 صبح باید شبکاری که معادل 35 درصد حقوق هست بگیرید و جمعه کاری برای روزهای کاری در جمعه

علی
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۵۹:۳۰ بعد از ظهر

با سلام من نگهبان شب هستم 1ز ساعت 5 عصر تا 8 صبح که میشه 15 ساعت بدونه تعطیلی مخواستم بدونم حقوق من چقدر میشه نتونستم حساب کنم خیلی ممنون میشم مدیر عزیز جواب بندرو بدین با تشگر

 مدیر سایت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۰:۲۱ بعد از ظهر

بابت کار از ساعت 22 تا 5 صبح باید 35 درصد به حقوقتان اضافه شود و جمعه اری برای کار در روز جمعه

فرهاد از شیراز
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲:۵۱ بعد از ظهر

سلام 14سال شب کاری از ساعت 9 شب تا حداقل7 صبح روز بعد دارم دراین مدت مرخصی استحقاقی نیز به دلایل شرایط کاری نرفته ام وسنوات پایان سال را نیز دراین مدت دریافت نکرده ام وفقط یک قرارداد کاری در بدو شروع به کار با کارفرما منعقد کرده ام حالا بعد از 14سال سنوات سالیانه را مطالبه کرده ام لطفا راهنمایی بفرمایید طبق توضیحات بالا چه چیزهای دیگری نیز باید مطالبه کنم مانند مرخصی ذخیره شده و....وایا مبلغ شبکاری که دریافت میکردم جزئ مبنای محاسبه سنوات پایان سال در نظر گرفته میشه یا خیر کلا مبنای محاسبه سنوات سالیانه چه ایتم هایی است متشکرم

 مدیر سایت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲:۲ بعد از ظهر

9 روز از مرخصی شما قابل انتقال به سال بعد و بازخرید می باشد بابت کار در ساعت 22 تا 6 صبح شبکاری که معادل 35 درصد حقوق دریافت می کنید و سنوات خدمتتان هنگام اتمام قراردادتان. در مقالات سنوات کامل توضیح داده شده است

رستم
۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۸:۴۵ قبل از ظهر

با سلام و احترام خدمت مدیر سایت که واقعا استفاده کردیم بنده در شرکتی کار میکنم که بطور مثال روز شنبه ساعت 7صبح کار رو شروع می کنیم تا ساعت 19 غروب. بعد روز یکشنبه ساعت 19 شب می روم سرکار تا 7 صبح روز دوشنبه و از 7 صبح روز دوشنبه تا فردا صبح استراحت میکنم دوباره روز سه شنبه 7 صبح سرکار می روم طبق روال که توضیح دادم شرایط مزایای من چگونه هست لطفا پاسخ بدین

 مدیر سایت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۹:۲۷ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح و شب هستید با 22.5 درصد محاسبه می شوید

مهدی جعفری
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۶:۳۵ بعد از ظهر

سلام بنده شرکتی هستم یک هفته صبح۷تا۱۶ویک هفته۱۶تا۲۴کارمیکنم آیانوبت کاری تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۱۲:۱۶ بعد از ظهر

بله نوبت کار صبح و شب هستید

عباد اسلامی
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸:۱۰ بعد از ظهر

سلام حدود ۸ ساله شب کار هستم و از پارسال اون ۳۵ درصد که به حقوق مون اضافه میشد رو تغییر دادن و شد به تعداد شبهایی که حضور داریم مثلا ۵شنبه و جمعه تعطیله ۸ شیفت که نیستیم رو کسر میکنن مثلا باید ۳۰ تا ۲۵۰۰۰ تومن بدهند میان ۲۲ تا میدن به نظرتان دارن کش میرن؟

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۶:۳۰ قبل از ظهر

بله شبکاری ب تعداد شب ها و بابت کار از ساعت 22 شب تا 6 صبح می باشد

سجادرزاقی
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳:۴۷ بعد از ظهر

با سلام من درکارخانه بستنی کار میکنم یک هفته از ۶:۳۰دقیقه صبح تا 6:۳۰ عصر و یک هفته بالعکس میخاستم بدونم چجوری حقوقم محاسبه میشه

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۷:۴۳ قبل از ظهر

شما نوبت صبح عصر و شب هستید با 15 درصد فوق العاده نوبتکاری

فلاوندی
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۹:۲۲ قبل از ظهر

سلام ممنون بابت اطلاع رسانیتون .نگهبانی که در هفته 2 روز از 7 صب تا 19 عصر کارکند و 3 روز بعد از 19 عصر تا 7 صب کار کند و یک روز در هفته هم اسراحت داشته باشد .آیا این شخص نوبت کاری بهش تعلق میگیرد ؟ و موضوع بعدی این که اگر روز های جمعه و تعطیل کاری ایشان در بعضی هفته ها به ایشان تعلق بگیرد چگونه محاسبه میشود ؟

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۹:۲۷ قبل از ظهر

بله نوبتکار صبح عصر و شب هستند با فوق العاده نوبت کاری 15 درصد و در صورت کار در روز تعطیلی جمعه می بایست بصورت جمعه کاری محاسبات صورت گیرد که در طول مقاله به ان اشاره شده که شامل 40 درصد می باشد

حیدریان
۱۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۷:۴۲ بعد از ظهر

با سلام شیفت کاری ما از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۶ بعدازظهر هست که گاها بیشتر هم شده ساعت پایان. سوالم از شما اینه که طبق اداره کار یک شیفت حق بیمه به ما تعلق میگیره؟ و اینکه چون به هیچ عنوان مرخصی نداریم چطور حقوق بایستی محاسبه بشه؟؟؟

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۰:۵۵ قبل از ظهر

شما نوبتکار نیستید و ساعت کاریتان هم 8 ساعت در روز میباشد که مطابق با قانون است . 9 روز از مرخصی به سال بعد منتقل می شود و در نهایت بازخرید مرخصی دریافت می کنید که در مقاله مرخصی و مانده مرخصی به ان اشاره شده است

افشین گودرزی
۱۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۲۱:۲۹ قبل از ظهر

سلام وقت بخیر من تو یه شرکت کار میکنم یه هفته شب یه هفته روز دوازده ساعته از هفت شب تا هفت صب و بالعکس تو این ماه چهار روز مرخصی بودم(شیفت شب ۱۲ شب کامل سرکار بودم)داخل روزکاری مرخصی بودم. ایا باید از حق شیفتم کم بشه

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۲:۱۷ قبل از ظهر

شما محق استفاده از مرخصی استحقاقی هستید

سید احمد شکری نژاد
۱۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵۹:۶ بعد از ظهر

با سلام بنده در یک شرکت صنعتی خودرو ساز کار میکنم شیفتهای ما به صورت ۱۲ ساعت صبح و ۱۲ ساعت شب که به صورت هفتگی شیفتها عوض میشه در زمانی که شیفت صبح هستیم روز جمعه رو باید سر کار باشیم خواستم بدونم میزان حقوق ما باید چقدر باشد و چند روز رو باید در ماه آف یا استراحت کنیم با تشکر

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۶:۷ قبل از ظهر

شما نوبت کار صبح و شب هستید و بابت کار در روز جمعه می بایست جمعه کاری دریافت کنید که در طول مقاله توضیح داده شده است.

جعفر رضایی
۱۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۲:۴۳ بعد از ظهر

با سلام بنده در یک کارخانه به صورت ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت با شغل برق کار (تعمیرات) مشغول به کار هستم میخاستم بدونم برای من حق شیفت . نوبت کاری .شب کاری .چقدر باید داده بشه .و اینکه فرمول محاسبه اضافه کاری برای ما چطور هست و فرق نوبت کاری با شیفت کاری چی هست .و اینکه به من حق فنی هم باید بدن ؟و چقدر؟ با تشکر

 مدیر سایت
۱۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۳:۴۵ بعد از ظهر

سلام شما نوبت کار محسوب نمی شوید چرا که شیفت شما گردش ندارد. بابت کار در شب کاری می بایست از ساعت 22 تا شش صبح مزایای شبکاری که معادل 35 درصد حقوق هست دریافت نمایید

مینا مهربانی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۷:۴۱ بعد از ظهر

سلام ،وقت بخیر من در شرکتی کار میکنم که شیفتها دوازده ساعته هستند،کارگری که ۱۲ ساعت شب کار میکند و ۲۴ساعت استراحت دارد،حقوق به چه صورت محاسبه میشود؟

 مدیر سایت
۱۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۴:۳۴ بعد از ظهر

شبکاری بهشان تعلق می گیرد. بابت کار از ساعت 22 تا 6 صبح شبکاری که معادل 35 درصد حقوق می باشد را دریافت می کند .

مصطفی نورانی
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۴:۲۵ بعد از ظهر

سلام و عرض ادب کارگاهی رو راه اندازی کردم. تازه می خوام نیرو بگیرم آیا پرداخت نوبت کاری و شبکاری و جمعه کاری الزامیه؟

 مدیر سایت
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱:۲۰ قبل از ظهر

بله. در صورت نوبت کار بودن یا شبکار بودن و جمعه کاری می بایست مزایا بطور کامل پرداخت شود

ناصررحمت زاده
۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷:۱۹ بعد از ظهر

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما،من دوازده چهارده سال است که در یک شرکت خصوصی مشغول به کار هستم و شغلم نگهبان شب است و ساعت کاری من از ساعت شانزده بعد از ظهر تا هفت صبح روز بعد است و یک شب در میان سر کار میآیم کار فرمای من با اینکه چندین بار به ایشان گفته ام ولی در لیست بیمه من را کارگر ساده رد کرده است البته قراردادی هستم میخواستم بپرسم که آیا به خاطر این کار از کارفرمایم میتوانم شکایت کنم و آیا میتوانم حق و حقوق چهارده ساله خودم را از ایشان بر اساس شغل نگهبانی بگیرم ممنون میشوم اگر مرا راهنمایی کنید با سپاس از شما

 مدیر سایت
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۲:۲۵ قبل از ظهر

شما می بایست بابت کار از ساعت 22 تا 6 صبح شبکاری دریافت کنید

بهرام فوریت
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۴:۱۳ قبل از ظهر

با سلام حضور مدیر سایت بنده از کارکنان فوریت های پزشکی تو بخش خصوصی کار میکنم متاسفانه حقوق دستمزد مزایا رو زیاد جالب پرداخت نمیکنن با توجه به سختی کار ما سئوال از خدمتتون دارم اونم اینکه آیا نوبتکاری تعلق میگیرد ؟شیفت 24 به 48 رو در برنامه داریم ،جمعه کاری تعلق میگیره؟ مرخصی به ما تعلق میگیره؟ حق ایاب و ذهاب تعلق میگیره؟ مهمترین سئوالم اینه آیا حقوق باید طبق موظفی پرداخت شه؟ ممنون میشم پاسخ سئوالتم رو بدین

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱:۱۲ قبل از ظهر

متسفانه شیفت کاری 24 به 48 جز وبت کاری نیست ولی بابت کار در شب می بایست شبکاری دریافت کنید که معادل 35 درصد است. بابت کار در روز جمعه می بایست جمعه کاری دریافت کنید

Mohammad Hasheminasab
۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴۰:۳ قبل از ظهر

با عرض سلام من تو يك ماه شيفتم به صورت نامرتب مثلا ٢٠ روز صبح ٢روز عصر ٨روز شب يا ٣روز صبح ١٩روز عصر ٨ روز شب ميخواستم بدون روش محاسبه شيفت ما چه جوريه؟ اين شيفتهايي هم كه گفتم به صورت مثال هست در كل ميخواستم بگم كه ترتيب خواستي نداره

 مدیر سایت
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۳:۱۷ قبل از ظهر

باید شیفت کاری طی سی روز گردش داشته باشد تا نوبت کار باشید. در صورت گردش شیفت کاری طی 24 روز یا مثلا 28 روز شما نوبت کار نیستید . بنابراین اینکه شیفتتان چند روزه هست اهمیت دارد

محمد حسین طهماسبی
۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۷:۱ قبل از ظهر

سلام ساعت کار من از ساعت ۴ و نیم بعدازظهر تا ۳۰ دقیقه بامداد می باشد آیا نوبت کاری یا اضاف حقوق بهم تعلق می گیره ؟ ممنون

 مدیر سایت
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۴:۵۸ قبل از ظهر

شما نوبت کار نیستید ولی شبکار هستید که بین ساعت کار از 22 شب تا 6 صبح باید 35 درصد شبکاری به شما تعلق بگیرد در رابطه با شبکاری در طول پنج شنبه شب و تعطیلات رسمی هم توضیح داده شده است

کامران عبدالباقی
۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۳:۲۱ بعد از ظهر

باسلام،کارگر شرکتی هستم که کل ماه رو به صورت 6الی14 درشرکت حضور دارم،به دلیل کار زیاد سه روز ما رو از ساعت،14الی22 تغییرشیفت داده اند،آیا به بنده حق نوبت کاری تعلق میگیرد،باتشکر

 مدیر سایت
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۱:۲۱ قبل از ظهر

خیر شما نوبت کار نیستید چرا که گردش شیفت ندارید

مریم ذ
۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۲:۲۸ بعد از ظهر

سلام در صورت چند روزکارکرد در شیفت شب ،کارگر حق دریافت سه شیفت گردشی را دارد؟

 مدیر سایت
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۶:۱۷ قبل از ظهر

تداوم و گردش مرتب طی سی روز مد نظر می باشد. گردش کار طی 28 روز یا 32 روز نوبت کار نیست

حسین فرخی
۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۳:۱ قبل از ظهر

سلام خسته نباشید من تو یه شرکت کار می کنم که هر ۳ روز در میان شیفت ۲۴ ساعته میدم (از ۸ صبح تا ۸ صبح فردا) و بعد از هر شیفت ۲۴ ساعت استراحت دارم روزهای کاری بین شیفتم به صورت روزگار از هشت صبح تا ۴ بعد از ظهر می باشد میخواستم ببینم نوبت کاری محسوب میشم ایا شب کاری به من تعلق میگیره با تشکر

 مدیر سایت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۵:۶ قبل از ظهر

اینطور که من متوجه شدم شیفت کاری شما 28 روزه است و گردشش در 28 روز است . گردش شیفت باید 30 روز باشد تا نوبت کار محسوب شوید

محمد ساداتی
۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۷:۵۸ بعد از ظهر

سلام خدمت شما بنده میخواستم بدونم داخل شرکتی کار میکنم که به صورت سه شیفت صبح عصر شب کار میکند میخواستم بدونم اگر در طول یکماه به دلایلی کارفرما کارگر را از شیفتی به شیفتی دیگر منتقل کند به گونه ای که دو هفته پشت سر هم شبکاری انجام شود حق شیفت چگونه محاسبه میشود آیا مشکلی برای حق شیفت ایجاد نمیشود

 مدیر سایت
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۷:۰ قبل از ظهر

اگر فقط در شیف شب کار کرده باشد بابت دو هفته شبکاری دریافت می کند . شیفت باید گردشی باشد تا نوبت کار محسوب شود

فضه جوادی
۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۴۳:۵۷ بعد از ظهر

ضمن سلام وخسته نباشین برا کارگرانی که در ماه دو هفته شیفت شب ودو هفته شیفت صب با 12 ساعت کار چقدر حق نوبت کاری تعلق میگیرد

 مدیر سایت
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۵:۵ قبل از ظهر

شما نوبت کار صبح و شب هستید که 22.5 درصد فوق العاده تعلق می گیرد

سید حیدر رضوی
۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۵:۵۱ بعد از ظهر

سلام ببخشید من کارمند اداره ای که شرایط کار ما به صورت 24ساعت خدمت و48ساعت استراحت است نحوه خدمت وساعات کار ما در طول 24ساعت چگونه است یعنی بایستی کامل و بدون استراحت خدمت نماییم یا نه می توان استراحت هم کرداگر ماده وقانون نحوه خدمت در طول 24بفرمایید ممنون میشم

 مدیر سایت
۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۵:۷ بعد از ظهر

خدمات 24 ساعت کار 48 ساعت استراحت چون شیفت کاریشان گردش ندارد نوبت کار محسب نمی شود و بابت ار از ساعت 22 تا 6 صبح لازم است شبکاری دریافت کنند. مزایای شبکاری در طول مقاله توضیح داده شده است

علی حسن زاده
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۹:۴ بعد از ظهر

سلام خداقوت. بنده در شرکتی کار میکنم که قبلا یک هفته از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ۱۲ ساعت و یک هفته ۸شب تا ۸ صبح و پس از پایان شبکاری یک هفته استراحت بودیم. الان برنامه ۸ ساعته شده.یک هفته صبح کار از ۶ صبح تا ۱۴ . یک هفته عصر کار از ۱۴ تا ۲۲ و یک هفته شبکار از ۲۲ تا ۶ صبح. که هیچگونه استراحتی استراحتی پس از پایان شبکاری نداریم و باید هفته بعدی با شیفت عصرکاری شروع کنیم. ایا چنین برنامه ای بدون استراحت در پایان شبکاری طبق قوانین کار می باشد یا خیر. ممنونم

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۵:۲۸ قبل از ظهر

شما نوبت کار صبح , عصر و شب هستید با مزایای 22.5 درصد. متاسفانه قانونی مبنی بر استراحت بین شیفت نداریم

میلاد عجم
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۴:۱۴ بعد از ظهر

سلام من سال ۹۸ نیمه دوم سال ۴ماه شیفت ۱۲ بیست و چهار وایستادم و پیمانکارم حق شیفت و اضافه کاریمو نداد چطوری باید محاسبه کنم ببینم چقدر از شرکت طلب دارم و پول ۴جفت کفش کار و ۲دست لباس و تجمیع سنواتمم هست که ۴سال تویه این شرکت دارم کارمیکنم میخوام بدونم چقدر میشه تا باهاش صحبت بکنم اگر نداد برم اداره کار شکایت کنم

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۶:۵۲ قبل از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شدید چون شیفت کاریتان گردش ندارد. اگر در تایم شب مشغول به کار بودید شب کاری به شما تعلق می گرفت با ضریب 35% که در طول مقاله کامل توضیح داده شده است

ZAHRA
۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۶:۴۵ قبل از ظهر

با سلام . محل کار من دو شیفت کاری دارد از ساعت ۷صبح تا ۱۴:۳۰ و شیفت بعدی از ۳: الی ۲۲:۳۰ و افرادی که تا ۱۰شب هستن تا ۱۲:۳۰ شب اضافه کار هستن . من از ساعت ۷صبح تا ۱۲:۳۰ شب سر کارم حق شیفت به من تعلق میگیرد؟ کلا حقوقم چطور باید حساب کنند؟ ممنون

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۷:۵۹ قبل از ظهر

خیر به شما تغلق نمی گیرد چون شیفت کاریتان ثابت است و گردش ندارد

ZAHRA
۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۳:۲۳ قبل از ظهر

با سلام . محل کار من دو شیفت کاری دارد از ساعت 7صبح تا 14:30 و شیفت بعدی از 3: الی 22:30 و افرادی که تا 10شب هستن تا 12:30 شب اضافه کار هستن . من از ساعت 7صبح تا 12:30 شب سر کارم حق شیفت به من تعلق میگیرد؟ کلا حقوقم چطور باید حساب کنند؟ ممنون

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۸:۳۸ قبل از ظهر

خیر شما نوبت کار نیستید چرا که شیفت کاریتان گردش ندارد.

علی
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۶:۱ بعد از ظهر

من 24 ساعت سرکار و 48 ساعت استراحت هستم مزایای نوبتکاری به من تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۸:۴۲ قبل از ظهر

خیر تعلق نمی گیرد. شیفت کاری باید گردش داشته باشد تا شامل نوبت کاری شود

سید محمد
۲۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۷:۱۲:۳۷ بعد از ظهر

با سلام و عرض ادب و تشکر بابت سایت خوبتون و جواب دهیتون ب سوالات همه بنده تو ی شرکتی کار میکنم ک نوبت کاری بصورت صب شب عصر هستم درجه اول میخواستم ببینم تعویض شیفت باید ب چ صورت باشه و ما بین شیف صب ب شیفت شب یا بین شیفت عصر ب شیفت صب چن ساعت فاصله باشه چون ما پنج شنبه ک شیفت عصریم و ده شب تعطیل میشیم بعد پنج شیش ساعت باید صب جمعه ساعت شیش صب در شرکت حضور داشته باشیم دومین مطلب اینکه ایا نوبت کاری ها تعطیلی دارن یا ن چون ما کل ماه سر کاریم حتی تعطیل رسمی ها و جمعه ها ایا بابت این تعطیل رسمی ها و جمعه ها باید اضافه کار بدن ؟

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۸:۹ بعد از ظهر

بابت کار در روزهای تعطیل باید اضافه کار در روز تعطیل رسمی دریافت نمایید که در طول مقاله توضیح داده شده است. من شخصا قانونی مبنی بر ساعات بین شیفت کاری ندیدیم

محمد
۲۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۴:۵۱ بعد از ظهر

سلام. ایا شیفت یا نوبت کاری به این صورت که 5روز صبح 5روز عصر و 5روز شب و بدون استراحت از لحاظ قانونی منع داره؟ بدون استراحت یعنی اینکه بعد از شب پنجم شب کاری مستقیم صبح کار میشیم یا عصر کار بدون حتی یک روز استراحت

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۹:۲۲ بعد از ظهر

با سلام می بایست در صورت کار در رز جمعه یک رز در هفته به عنوان تعطیلی جایگزین شود

امیر
۲۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۹:۴۳ قبل از ظهر

سلام ما بصورت 3 شیفت 8 ساعته کار می کنیم. روز اول از 7:30 تا 15:30 روز دوم از 15:30 تا 23:30 روز سوم از 23:30 تا 7:30 روز چهارم استراحت حالا چند تا سوال مطرح هست. اول اینکه ما 15% هستیم؟ دوم اینکه ساعت کارکرد ماهیانه ما بین 176 تا 192 بسته به ماه های 30 یا 31 روزه متغیر هست. آیا اضافه کاری باید بگیریم؟ و اگر اضافه کاری داریم، مبنای محاسبه ساعات اضافه کاری رو چطور باید بفهمیم. آیا مثل حالت عادی باید روزانه 7:20 دقیقه بجز جمعه ها و ایام تعطیل رو حساب کنیم و مازاد بر اون میشه اضافه کار یا چون نوبت کار هستتیم مبنا چیز دیگه ای هست. سوم اینکه بابت کار تو جمعه ها و ایام تعطیل اضافه پرداختی تعلق میگیره یا نه؟ ممنون

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۳۲:۵۶ بعد از ظهر

بله نوبت کار صبح, عصر وشب 15% می باشد. ساعت کاری بیشتر از 176 ساعت در ماه شامل اضافه کار می باشد. کار در تعطیلی رسمی به عنوان نوبت کار بصورت اضافه کار محاسبه می شود.

رسول کمیزی
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۲:۱۲ بعد از ظهر

سلام من در شرکتی به صورت شیفتی کار می کنم که در نیمه اول و دوم سال ، ماهانه ۱۹۲ ساعت باید پر کنیم ، آیا در نیمه دوم سال که ماه ۳۰ روز است باید ۱۸۰ ساعت کار کنیم؟ در صورت صحت لطفا قانون آن را بفرمایید. با تشکر فراوان

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۳۸:۷ بعد از ظهر

شما در صورتی که نوبت کار باشید (دقت بفرمایید که نوبت کار باشید یعنی ممکن است بصورت شیفتی کار کنید ولی نوبت کار نباشید) بابت کار بیشتر از 176 ساعت در چهار هفته متوالی می بایست اضافه کار دریافت نمایید.

علی شهریاری
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۰:۵۸ قبل از ظهر

سلام من در شرکتی کار میکنم ساعت کاری دوروز از ۸صبح تا ۸شب و دروز ۸شب تا ۸صبح و یک روز اف حق شیفت چند درصد تعلق میگیره

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۳۹:۳۵ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح وشب هستید که مشول 22.5 درصد می شوید

Ehsan
۱۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۹:۳۴ بعد از ظهر

وقتتون بخیر من سواد حساب کردن ندارم.داعم شیفت شب هستم ساعت کاریم هشت شب تا هشت صبح هست جمعه ها تعطیلم.حق شیفت شبم چقدر میشه.پایه حقوقم ۳تومن هستش

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۵۳:۱۳ بعد از ظهر

35 درصد به حقوقتان به عنوان شب کاری برای کار بین ساعت 10 شب تا 6 صبح می بایست پرداخت گزدد

سیاوش
۱۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۴:۳۸ بعد از ظهر

سلام خدمت مدیر سایت و تشکر از اطلاعاتی که به رایگان در اختیار ما می گذارید. بنده در مجموعه ای فعالیت دارم که شروع کار من از ساعت 7 تا 15 و دوباره از ساعت 23 تا 7 صبح و بعد از آن 24 ساعت تعطیل و دوباره به همین منوال یعنی یک روز در میان 16 ساعت سرکار هستم میخواستم بدونم به ما گردش کار تعلق میگیرد؟با تشکر

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۰:۳۳ بعد از ظهر

ممنون از لطفتان، وظیفه ما خدمت رسانی به مردم کشور عزیزمون هست. شما نوبت کار محسوب نمی شوید چرا که گردش کار ندارند

علی موسوی
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۶:۱۸:۲۴ بعد از ظهر

سلام ، من تمام نظرات دوستان و پاسخهای شمارو خوندم ولی جوابمو پیدا نکردم، لطفا بفرمایید شیفت ۲۴ کار ۴۸ استراحت که نوبت کار محسوب نمیشه آیا حق استفاده از مرخصی داره یا خیر ؟ کلا مرخصی داریم یا خیر؟

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۹:۴۸ بعد از ظهر

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده 64 قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز( 7 ساعت و 20 دقیقه ) خواهد بود.

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۹:۱ بعد از ظهر

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده 64 قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز( 7 ساعت و 20 دقیقه ) خواهد بود.

رضا دهقانی
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۵:۸ بعد از ظهر

سلام نوبت کاری۲۲.۵درصد ماهیانه پایه حقوق بر مبنای ۳۰ روز کارکرد هست یا۱۵ شب چون ما نصف ماه شب کار هستیم

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۲:۵۵ بعد از ظهر

شما می بایست 176 ساعت کار در طی چهار هفته متوالی داشته باشید و بیشتر از ان اضافه کار حساب می شود

باقر احمدی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۶:۷ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر سه گروه 12ساعت کار 24ساعت استراحت گردشی در کل ماه و روز های تعطیل و حتی جمعه دارند . این گروه ها نوبت کار دریافت می کنند یا شب کار لطفا راهنمایی فرمایید.

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۰:۱۳ بعد از ظهر

شبکاری دریافت می کنند

باقر احمدی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۸:۵۶:۳ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر سه گروه 12ساعت کار 24ساعت استراحت گردشی در کل ماه و روز های تعطیل و حتی جمعه دارند . این گروه ها نوبت کار دریافت می کنند یا شب کار لطفا راهنمایی فرمایید.

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۵:۴۳ بعد از ظهر

شب کاری دریافت می کنند. چرا که شیفت اریشان گردش ندارد که نوبت کار شوند

رضا
۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۲:۵۰ قبل از ظهر

باسلام من درهتلی به عنوان متصدی پذیرش شب ازساعت۸عصرتا۸صبح به صورت یک شب درمیان ماهانه به ازاهرشب ۹۰هزارتومن درکل۱۳۵۰میگیرم بدون بیمه آیاحق وحقوق من قانونی پرداخت میشه ممنون راهنمایی کنیدازترس اخراج شدن بدون بیمه دارم کارمیکنم تکلیف چی اگه کم میگیرم فعلاوایسم چندسال دیگه راه شکایت دارم به نظرتون

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۶:۵۳ بعد از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شوید. چرا که شیفتتان گردش ندارد. ولی بابت کار کردن می بایست به شمما بیمه تعلق بگیرد

بهنام‌
۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴:۱ قبل از ظهر

سلام من در ماه ۲۴ روز صبح و ۸ روز عصرکار می باشم ایا حق شیفت عصر به من تعلق میگیرد

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۸:۳۷ بعد از ظهر

خیر شما نوبت کار نیستید چرا که گردش کارتان طی 30 روز نیست طی 32 روز است. مگر اینکه خود کارفرما بخواهد شما را نوبت کار در نظر بگیرد

محسن
۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹:۴ قبل از ظهر

سلام ایا در شیفت کاری صبح عصر وشب در زمان مرخصی استحقاقی از اضافه کاری ونوبت کاری در همان ماه کم میشود؟

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۶:۲۹ قبل از ظهر

شیفت کاری هم دارای قوانین مرخصی استحقاقی می باشد.

مهدی ماهان نژاد
۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۸:۹ قبل از ظهر

سلام من در شرکتی کار میکنم که یک هفته شیفت صبح یک هفته عصر وهفته بعدهم شب کار ویک روز در هفته استراحت که واگر روز استراحت به مناسبتی به تعطیل رسمی بخورد ودعوت بکار شوی ایا هم حق تعطیل کاری وهم استراحت برام تعلق میگیرد یا نه یکی

 مدیر سایت
۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۷:۵۰ قبل از ظهر

بله در طول مقاله در رابطه با کار و نوبت کاری در تعطیلی رسمی به طور کامل اشاره شده است. نحوه محاسبه کارکرد هم اورده شده است

مهدی ماهان نژاد
۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۷:۵۴:۳۵ قبل از ظهر

سلام من در شرکتی کار میکنم که یک هفته شیفت صبح یک هفته عصر وهفته بعدهم شب کار ویک روز در هفته استراحت که واگر روز استراحت به مناسبتی به تعطیل رسمی بخورد ودعوت بکار شوی ایا هم حق تعطیل کاری وهم استراحت برام تعلق میگیرد یا نه یکی

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۳:۲ بعد از ظهر

بابت کار در روز تعطیل رسمی ، از همان ساعت اول به صورت اضافه کار محاسبه می شود در طول مقاله به صورت کامل اشاره شده است

علی
۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۶:۱۸ قبل از ظهر

با سلام، آیا نگهبان ارگان دولتی که بصورت ۲۴ کار ۴۸ استراحت هست بهش مرخصی استحقاقی تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۸:۹ بعد از ظهر

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده 64 قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز( 7 ساعت و 20 دقیقه ) خواهد بود.

م ک
۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۹:۹ بعد از ظهر

سلام نوبت کاری شرکتی که توش کار می کنم به صورت چهار شیفته هست. یعنی دو روز صبح، دو روز ظهر و دو روز شب و یک روز هم استراحت. حق شیفتی که به ما پرداخت می کنن نوبت کاری ۱۵ درصد هست. و اضافه کاری معادل ۱۲ هزار تومن به ازای هر ساعت. این ارقام درست و قانونی هستن؟

 مدیر سایت
۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۷:۱۱ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح عصر و شب هستید که همان 15% درست می باشد.

صادق صلواتی
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۹:۶ بعد از ظهر

با سلام بنده در یک شرکت تولیدی مشغول بکار هستم و یک هفته صبح از ساعت 7 الی 19 و یک هفته از 19 الی 7 صبح مشغول بکار هستم آیا به من شیف شب تعلق میگیرد ؟ اگر تعلق میگیرد بابت چند روز است ؟ شرکت ما فقط دو هفته ای که شیفت شب هستیم مبلغ 22.5 درصد به حقوق اضافه میکرند بابت 15 روز شب کاری

 مدیر سایت
۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۹:۳۴ بعد از ظهر

شما اگر نوبت کاری دریافت می کنید دیگر شب کاری به شما تعلق نمی گیرد و بالعکس اگر شبکاری می گیرد دیگر شامل نوبت کار نیستید . شما اگر طی سی روز گردش کار داشته باشید شامل نوبت کاری 22.5 % روی کل حقوقتان می شوید نه فقط روزهای کاری در شب

Sam
۲۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۳:۲۷ بعد از ظهر

با سلام من واحد پشتیبانی کار میکنم و از ساعت ۹صبح تا ۶,عصر ساعت کاریمون ،نهار نداریم،قراردادمون زیر قانون کار در شده آیا ما شامل کارگر شیفت صبح و عصر می شویم؟ایا این قرارداد صحیح است ؟

 مدیر سایت
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۸:۷ قبل از ظهر

خیر شما نوبت کار نیستید

amirkalhor
۲۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۵۷:۱۶ بعد از ظهر

سلام من در یک کارگاه مشغول بکار هستم که ساعت شروع بکار هفتو سی دقیقه تا نوزدهو سی دقیقه وبالعکس .یک هفته شب هستم یک هفته روز. در ماه دو جمعه هم سرکار هستم ممکنه بفرمایید حق شیفت من چگونه محاسبه میشود وچقدر میباشد.با تشکر

 مدیر سایت
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۹:۱۰ قبل از ظهر

نوبت کار شما صبح و شب هست. بابت کار در روز جمعه یک روز در هفته باید تعطیل باشید و جمعه کاری دریافت کنید که مزایای مذکور در طول مقاله توضیح داده شده است

رضا قاسم پور
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۳:۲۶ بعد از ظهر

سلام من در یه کارخونه کار می‌کنه شیفته دوروز پشت هم ۸ تا ۸ شب هستش و دو روز ۸ شب تا ۸ صبح هستش و ۲ روز بعدش استراحت هستش در هفته ۴۴ ساعت میشه ، میخواستم ببینم چه جوری تعلق میگیری از نظر قانون کار ؟

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۹:۱۵ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح عصر و شب هستید

فردین نجف زاده
۱۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۷:۶ بعد از ظهر

باسلام‌خسته نباشید بنده نگهبان هستم ساعت کاری ما ۱۲/۲۴هستش از ۷صبح‌تا۷عصر و بالعکس ۷عصر تا۷صبر چرخشی خواستم بدونم شب کاری و نوبت کاری تعلق میگیره به بنده

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۰:۴۷ بعد از ظهر

شما اگر نوبت کار باشید شبکاری بهتون تعلق نمی گیرد و برعکس اگر شب کار باشید نوبت کار بهتون تعلق نمی گیرد. شما نوبت کار صبح عصر و شب هستید

آ. آ
۱۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۷:۵:۴ بعد از ظهر

سلام،محل کارم ۳شیفت داره،(۷ تا ۱۵،۱۵تا ۲۳ و ۲۳ تا ۷صبح روز بعد) تایم کاری ما هم از نظم مشخصی برخورد نیست، اول ماه یک برنامه کاری می‌نویسیم و در طول ماه ممکنه شرایطی پیش بیاد که یک نفر شیفت خودشو تغییر بده.سؤالم اینه که پرسنلی که ممکنه در طول ماه چند روز شیفت شب باشن چند روز صبح و یا بعدازظهر از اونجائیکه نظم مشخصی در طول ماه وجود نداره آیا حق شیفت تعلق میگیره یا نه. اینکه میگین در طول ماه شیفت باید تکرار بشه منظور چیه؟

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱:۴۸ بعد از ظهر

شیفت کاری باید طی ماه گردش داشته باشد بطور مشخص در ماه شیفت شما عوض شود

رهگذر
۱۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱:۴۵ قبل از ظهر

با سلام. من فوق لیسانس هستم و کارم از ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشود تا 6 صبح فرداش (در یک مزرعه مرغ مادر). همه روزه است حتی جمعه ها. به من حقوق پایه اداره کار را میدهند (3 تومن). آیا باید حق شیفت عصر و شب هم چیزی مازاد پرداخت شود؟ اگر بله چقدر؟ مرخصی من باید چند روز در ماه باشد؟ (به من گفته اند 2 روز)با در نظر گرفتن اینکه ما حتی پنج شنبه و جمعه هم باید سر کار باشیم. ممنون میشم از راهنماییتون

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۳:۰ بعد از ظهر

خیر شما نوبت کار نیستید ولی بابت کار از ساعت 10 شب تا 6 صبح به شما نوبت کاری تعلق می گیرد بابت کار در روز جمعه می بایست یک روز در هفته تعطیل باشید

حسین کریمی
۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۰:۴ بعد از ظهر

سلام من تویه شرکت خصوصی نگهداری مجتمع تجاری کار میکنم ساعات کاری۸صبح تا ۲۰ عصر ۱۲ ساعت کار هست۲۴ ساعت بعدش ساعت۲۰ تا ۸صبح فرداش شیفتم در۳۰ روز حدودا۲۴۰ساعت کار میکنم لطفا حقوق ومزایایه کاری من (حق شیفت،ساعات اضافه کاری)رو بفرمایید الان ب ما اضافه کار نمیدن مرخصی نمیدن.

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۶:۴۶ بعد از ظهر

روز تعطیل و استراحت شما بجای روز تعطیل می باشد . شما گردش کارتان طی صبح و شب می باشد بنابراین نویت کار صبح و شب هستید

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۶:۹ بعد از ظهر

روز تعطیل و استراحت شما بجای روز تعطیل می باشد . شما گردش کارتان طی صبح و شب می باشد

Mtz.lk
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲:۱۵ قبل از ظهر

سلام ..ما در شرکتی مشغول به کار هستیم که به صورت ۱۴ شبانه روز کار عملیاتی دریایی سر کار هستیم و ۱۴ روز استراحت ایا حق شیفت به ما تعلق میگیرد یا نوبتکار حساب میشیم ؟

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۷:۵۲ بعد از ظهر

خیر چون گردش کار ندارید. ولی بابت کار در شیفت شب بین 10 شب تا 6 صبح نوبت کار هستید

مسعود منصوریان
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱۵:۵۰ بعد از ظهر

سلام شرکت ما دو شیفت کاری دارد وساعت کاری هر شیفت آن یک هفته ۷ صبح تا ۱۹ عصر و یک هفته ۱۹ عصر تا ۷ صبح میباشد (جمعه ها و روزهای تعطیل نیز شرکت تعطیل است) می خواستم ببینم نوبتکاری تعلق میگیرد یانه؟ اگر میگیرد چند درصد؟در ضمن اگر جمعه ها و روزهای تعطیل نیز شرکت کار کند به چه صورت محاسبه میشود. ممنون اگر راهنمای بفرمایید و جواب را برایم ایمیل نماید. با تشکر.

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱۱:۵۲ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح و شب هستید . بابت کار در روز جمعه نیز با ضریب جمعه کاری که مانند اضافه کاری است محسوب می شود

ملک
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷:۰ قبل از ظهر

با سلام اگر نیروی کار از ساعت 8 شب تا 8 صبح یک شب در میان شیفت باشد جز نیروی نوبت کاری می باشد یا خیر وضریب آن چقدر است جمعه ها یی که شیفت باشد چگونه محاسبه می شود

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۸:۲۰ بعد از ظهر

خیر نوبت کار نیستید و شب کار هستید با ضریب 35درصد

احمد کاظم زاده
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۳۶:۱۰ بعد از ظهر

باسلام من درشرکتی کار میکنم که یه هفته روزویه هفته شبکارم روزازساعت ۷و۴۰تا۱۷و۴۰وشب از۲۲و۴۰ت۷و۴۰روزبعد که شب کاریم ازجمعه شبه تاپنجشنبه صبح وشب بایه ساعت خواب آیاحق شیفت دارم؟ چقد

 مدیر سایت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۸:۵۹ بعد از ظهر

اگر طی سی روز گردش دارد بله نوبت کار صبح و شب هستید

سعید اسدی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۴:۲۳ قبل از ظهر

سلام،خسته نباشید ،شرکت ما فیش حقوقی صادر نمی کند.این خلاف قانون است؟ و بنده در شرکت سه روز صبح ،سه روز بعد از ظهر سه روز شب و سه روز آف،مشغول بکارم،مزایای بنده چیست؟با تشکر

 مدیر سایت
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۲:۴۴ قبل از ظهر

شما گردش کار 24 روز دارید نه 30 روز بنابراین نوبت کار نیستید مگر اینکه شرکت بخواهد که مزایای نوبت کاری بهتون بدهد

عبدالهی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۹:۷ قبل از ظهر

سلام ما توی شرکتی داریم سه شیفت کار میکنیم به این ترتیب :اول صبح کاری بعد شب کاری بعد عصر کاری . و هیچ تعطیلی و آفی بجز جمعه ها نداریم میخواستم ببینم این نوع شیف قانونیه یا ن و کلا اگه نیست باید چیکار کرد ؟ چون بنظر میاد الان بجای یک شیفت دیگه هم داریم کار میکنیم . ممنون میشم جواب بدین .

 مدیر سایت
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۵:۱۰ قبل از ظهر

بله در صورتی که مزایایش را دریافت کنید قانونی هست. طبق قانون شما یک روز می بایست در هفته تعطیل باشید. شیفت کاری شما صبح,عصر و شب هست که مزایای 15% شاملتون می شود

yashar
۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۰:۴۲ بعد از ظهر

سلام وقت بخیر بنده شیفت ۱۲ ساعته دوروز صبحکار دو روز شبکار چهاروز آف هستم .چنانچه روزهای آف خودم جایگزین کمبود نیرو در اداره باشم ،و اونم بر حسب اتفاق در روزتعطیلات بهم خورد ، ،میخواستم بپرسم ایا اون روز جزء آیتم تعطیکاری تو کارکرد یکماه من که تو لوحه شیفت اصلی معمولا ۲ یا ۳ مورد تعطیل رسمی در یکماه داریم اینم تو کارکرد یکماه من حساب میشه یا نه فقط اضافه کاری هست که ۱۲ساعته نوشته میشه، ولی بدون در نظر گرفتن تعطیکاریه اون روزبنده چون تو شرکت ما میگن تعطیلات رسمی حساب نمیشه چون شماتو استراحت هستید و ما شنارو اضافکار اوردیم تعطیلکاری تو روز تعطیلات رسمی به شما تعلق نمیگیره لطفا راهنمایی بفرمایید

 مدیر سایت
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۷:۴ قبل از ظهر

بابت کار در روز تعطیل رسمی ی بایست اضافه کار تعطیل رسمی به شما تعلق بگیرد

محدثه صادقی
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۵۷:۴۶ بعد از ظهر

با سلام وقت بخیر دوتا سوال از خدمت شما داشتم 1_حق نوبت کاری(شیفت)به پایه حقوق تعلق میگیرد یا به ساعت کارکرد در طول یک ماه؟ 2_آیا فوق العاده نوبت کاری به اضافه کار هم تعلق میگیرد یا خیر؟

 مدیر سایت
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۹:۱۳ قبل از ظهر

نوبت کاری به پایه حقوق تعلق می گیرد و در صورت کار بیشتر از ساعت نوبت کاری می بایست اضافه کار با ضریب نوبت کاری دریافت نمایید

رضا
۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۳:۱ بعد از ظهر

سلام من 24 ساعت سرکارم 48 ساعت استراحت به من مرخصی استحقاقی تعلق میگیره؟ اگر میگیره مستند قانونیش چیه؟

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۶:۴۹ قبل از ظهر

در صورتی که شیفت شما گردش نداشته باشد شما نوبت کار نیستید . قانون 57 ق م م در رابطه با مرخصی نوبت کار هست

مسعود
۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۵:۲۵ قبل از ظهر

سلام شیفت فعلی ما بصورت سه کشیک کاری که دو روز ۱۲ ساعت روز ،دو روز ۱۲ ساعت شب و دو روز استراحت میباشد.که میخاستم بدونم شامل ۳۵٪ اضافه کاری شبانه(ساعت ۲۲ تا ۶) می شود یا نه؟ممنون میشم پاسخ بدین

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۷:۵۹ قبل از ظهر

شما اگر نوبت کار باشد دیگر شبکاری به شما تعلق نمی گیرد

بابک
۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۹:۵۰ بعد از ظهر

سلام و خسته نباشید بنده پرستار هستم و در طول این ماه ۱۰ شیفت صبح ، ۶ شیفت عصر و ۵ شیفت شب دارم ( ۱۳۶.۵ ساعت کارکرد از قرار هر شیفت ۶.۵ ساعته و ۳۲.۵ ساعت بهره وری برای شیفت شب ) آیا برای بنده نوبت کاری تعلق میگیرد ؟ حسابداری اعلام میکنند که باید یک سوم کل ساعات حضور را در شیفت شب باشید تا نوبت کاری ۱۵ درصد به شما تعلق بگیرد .

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۲:۱۸ قبل از ظهر

شما می بایست شیفتتان در 30 روز گردش داشته باشد و نه در 21 روز. الان در 21 روز گردش داشته است بنابراین اگر به این صورت باشد نوبت کار نیستید. مگر اینکه سازمان خود تصمیم بگیرد که به شما مزایای نوبت کاری پرداخت کند. شما اگر نوبت کار نیسید و از مزایای ان بهر مند نیستید برای کار در شیفت شب می توانیداز 35% شبکاری استفاده کنید

شهریار
۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰:۲۲:۷ قبل از ظهر

سلام یه سوال ازتون داشتم اگه لطف کنین جواب بدید ممنون میشم.. طبق قانون کار آیا حق نوبت کاری به افراد با شرایط زیر تعلق میگیره؟ کسانی که ۱۴ روز ۱۲ ساعت کار کنند از ۷ صبح تا ۷ شب بجز جمعه ها که نصف روز هست تا ۱۲ ظهر بعد از ۱۴ روز ۷ روز هم استراحت دارند در کل به این مدل ما میگیم ۷/۱۴ اقماری اگر در قانون کار موردی مبنی بر حق نوبت کاری وجود داره میشه بفرمایید چیه و بر اساس کدام ماده میشه؟ 🌹

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۴:۱۷ قبل از ظهر

شما گردش کارتون در 21 روز است و اینطور که فرمودید اصلا گردش کاری ندارید بنابراین نوبت کار نیستید.

سهیل
۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵:۵ بعد از ظهر

من ۳روز‌۷تا۱۹هستم دوروز ۱۹تا۷ودروز استراحتم نوبتکاری تعلق میگیره

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۵:۵۷ قبل از ظهر

شما گردش کارتون 28 روزه است بنابراین نوبت کار محسوب نمی شوید مگر اینکه سازمان بخواهد مبلغی به عنوان نوبت کار به شما بدهد.

صادق احمدلو
۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲:۳ قبل از ظهر

سلام من در یک شرکت نگهبانی کار میکنم ساعت کاری من از ۸ شب تا ۸ صبح حقوق و مزایا چقدر باید به من تعلق بگیرد؟

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸:۴۹ قبل از ظهر

شما نوبت کر نیستید و بابت کار در شب 35% بابت ساعت کار از 22 تا 6 صبح تعلق می گیرد

عباسی
۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۶:۴۲ بعد از ظهر

با سلام آیا شیفت کاری 24 کار و 48 استراحت در نگهبانی خلاف قانون وزرات کار است ؟ آیا می توان در این خصوص با توافق نگهبان و کارفرما از این نوع شیفت کاری استفاده کرد ؟ خواهشمندم در پاسخ به ماده قانونی اشاره کنید

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۴:۵۲ قبل از ظهر

بله می تتوانید بصورت توافقی 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت به توافق برسید و مغایرتی با قانون کار ندارد ولی نوبت کار محسوب نمی شوند و باید بابت کار از ساعت 22 تا 6 صبح شبکاری بهشان تعلق بگیرد . نحوه انجام کار از مصادیق کار مختلط موضوع ماده 53 قانون کار هستش و بابت کار در ساعت شب ماده 58 قانون کار هست

حمید
۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۷:۴۵:۱۷ بعد از ظهر

با سلام. شیفت کاری من یک هفته صبح و یک هفته شب به صورت ۱۲ ساعتی ۶ تا ۱۸ و بالعکس. حق شیفت من به چه صورت محاسبه میشود؟؟

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۶:۱۳ قبل از ظهر

22.5 درصد به شما نوبت کار شیفت شب و صبح تعلق می گیرد

احمد
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۴:۱۰ قبل از ظهر

سلام.من درشرکتی مشغول به کارم یه هفته روزکارم از۷ونیم تا۵ نیم یه هفته شبکارم از۲۲و۴۰تا۷و۴۰ میخوام بدونم حق شیفت بهم تعلق میگیره ؟چقد؟

 مدیر سایت
۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۸:۵ قبل از ظهر

بله در صورت گردش کار در 30 روز نوبت کار شب و صبح هستید و شامل قانون 22.5 درصد

ملیحه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۹:۴۳ قبل از ظهر

سلام در کارگاه ما کارگران در دو شیفت ۵ الی ۱۷ و ۱۷ الی ۵ به صورت غیر چرخشی کار میکنند و زمان کاری انها از ۱۷۶ ساعت بیشتر می شود.برای راحتی محاسبه حقوق شبکاری و اضافه کاری محاسبه نمیکنیم تمامی ساعت بیشتر از ۱۷۶ ساعت را به عنوان اضافه کار تلقی کرده و ۴۰% اضافه میدهیم از نظر اداره کار موردی دارد؟

 مدیر سایت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۳:۱۶:۲۹ بعد از ظهر

شیفت کاری شما چرخش ندارد ، بنابراین نوبت کار نیستند. کارگران می بایست بین ساعات 10 شب تا 6 صبح را شبکاری ئریافت کنندو و بابات ساعت کارکرد بیشتر از وزارت کار اضافه کار دریافت کنند

ملیحه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۶:۰ قبل از ظهر

سلام در کارگاه ما کارگران در دو شیفت 5 الی 17 و 17 الی 5 به صورت غیر چرخشی کار میکنند و زمان کاری انها از 176 ساعت بیشتر می شود.برای راحتی محاسبه حقوق شبکاری و اضافه کاری محاسبه نمیکنیم تمامی ساعت بیشتر از 176 ساعت را به عنوان اضافه کار تلقی کرده و 40% اضافه میدهیم از نظر اداره کار موردی دارد؟

 مدیر سایت
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۸:۵۹ قبل از ظهر

کارگران شما نوبت کار نیستند چرا که شیفتشان چرخشی نیست . بابت کار از ساعت 10 شب تا 6 صبح شبکاری که معادل 35 درصد حقوقشان هست باید دریافت کنند. ساعت کاری هم مطابق با وزارت کار می باشد

فرشاد
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۹:۱۱ بعد از ظهر

سلام در یک شرکت خصوصی کار میکنم به صورت ثابت شیفت عصر از ساعت ۱۲ الی ۱۹ آیا شیفت به من تعلق میگیرد. همکار من در نوبت صبح چون خانم هست .و خانم ها در شرکت فقط نوبت صبح هستند....

 مدیر سایت
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۶:۳۲ قبل از ظهر

خیر شما نوبت کار نیستید

اسماعیل
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۰:۴۵ بعد از ظهر

سلام من 5سال پرسنل هتل بودم والان به خاطر کرونا اخراج شدم من درتاسیسات به صورت 2روز صبح و2روز عصر و2 روز شب و2 روز آف کار می کردم و به من تعطیل کاری و نوبت کاری نمیدادند و فقط شب کاری از ساعت12شب تا 6صبح میدادند وهر وقت می گفتیم پس حق نوبت کاری و تعطیل کاری رو به ما بدید ما رو تهدید به اخراج می کردند و مرخصی های باقی موندمون رو خط میزدند و بیشتر وقت ها هم اضافه کاری هامون رو خط می زدند والان من به اداره کار شکایت کردم و من الان چه حق وحقوقی بهم تعلق می گیره ممنون تو این اوضاع گرونی و بی کاری ما رو اخراج کردند و هتل هم همیشه شلوغ بوده به جز دو ماه اول سال

 مدیر سایت
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۸:۴۵ قبل از ظهر

سلام و وقت بخیر. شما نوبت کار محسوب نمی شوید چرا که طی 32 روز گردش کار داشتید نه 30 روز . بنابراین فقط شب کاری به شما تعلق می گیرد. و البته بیشتر از 44 ساعت کار در هفته شامل اضافه کار هم می شود

فرشاد
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۵:۴:۲۹ بعد از ظهر

سلام من در یک شرکت خصوصی سر کارم ساعت کاریم ثابت از 12 صبح تا 7 عصر چون همکارم خانم هست امکان تردد در ساعت 7 عصر نداره امکان گردش شیفت نداریم.آیا من حق شیفت دارم.....

 مدیر سایت
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۹:۳۵ قبل از ظهر

خیر شما نوبت کار محسوب نمی شوید چرا که گردش کار ندارید

منصور اکبری
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۱:۲۰ قبل از ظهر

با سلام من در کارگاهی ۱۲ ساعتی کار میکنم به این صورت که ۲روز ۷صبح تا ۷ شب و ۲روز ۷شب تا ۷صبح و ۲روز استراحت اگر تعطیلات و جمعه نوبت کار من باشه هم باید سرکار باشم. ۱-آیا نوبت کار به حساب میام؟ ۲- آیا ۲روز استراحت جایگزین جمعه و روز تعطیل میشه؟ ۳- سابقه من در این کارگاه ۳ماهه ولی درکل ۱۰ سال سابقه بیمه دارم آیا حق اولاد به من تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۰:۴۳ بعد از ظهر

بله نوبت کار محسوب می شوید ، روز تعطیل شما جای تعطیلی در روز جمعه محسوب می شود، بله حق اولاد در صورت داشتن اولاد، به شما تعلق می گیرد

S.h
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۲:۵۸ بعد از ظهر

سلام من در یک شرکت خصوصی مشغول بکار میباشم یک هفته صبح از ۱۰ صبح الی ۱۷ و یک هفته عصر از ۱۶.۳۰ الی ۲۳.۳۰ جمعه ها تمام وقت از ۱۰ صبح الی ۲۳.۳۰ کار میکنم بجای جمعه روز یکشنبه تعطیل شیفتی بهم دادن ایا حق شیفت به من تعلق میگره؟ و جمعه کاری طور؟

 مدیر سایت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲:۰ بعد از ظهر

بله به شما تعلق می گیرد

مینا
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۲:۳۱ بعد از ظهر

با سلام وقتی ساعت کاری کارگری بصورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت است نوبت کاری حساب میشه ؟ و اینکه وقتی 24 ساعت کارش میوفته به روز جمعه ، جمعه کاری را چطور باید محاسبه کارد ؟ بسیار ممنونم از پاسخگویی تون

 مدیر سایت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۹:۲۵ بعد از ظهر

خیر بصورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت نوبت کار محسوب نمی شود چرا که شیفت گردش ندارد. بابت کارکرد در روز جمعه می بایست جمعه کاری دریافت کنید که در طول مقاله قسمت جمعه کاری توضیح داده شده است و شما می بایست بابت کار در طول شب ، شبکاری دریافت کنید که ان هم در طول مقاله توضیح داده شده است

مجید
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۶:۳ قبل از ظهر

سلام وقت بخیر ما کارمون ۳ شیفته و ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت هستیم توبت کاری چند درصد تعلق میگیره ؟؟

 مدیر سایت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۲:۱۲ بعد از ظهر

می بایست اطلاعات کاملتری بدهید . اگر در طول 30 روز گردش داشته باشد و شیفت کاریتون صبح عصر و شب باشد 15% به شما تعلق می گیرد ولی شما اطلاعاتی در مورد ساعت شیفت کاری ندادیند

حمیده حسینی
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۳:۴۹ قبل از ظهر

درود . من در یک مجتمع مسکونی در قسمت دفتری کار میکنم ساعت کاری من هر روز از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ و پنجشنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۲ می باشد آیا به من حق نوبت کاری ۱۰% تعلق می گیرد ؟

 مدیر سایت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۲:۴۳ بعد از ظهر

خیر، شما نوبت کار نیستید

ابوذر یوسفی
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱:۴۷ بعد از ظهر

سلام کار من دو روز صبح و دو روز شب هست و بعصی موقع ها هم جمعه میفته شیفت میخواستم ببینم مزایا چند درصد هست؟؟ و ایا جمعه ها ک شیفت میفته میرم اضافه کار محسوب میشه؟؟

 مدیر سایت
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲:۱۴ بعد از ظهر

باید شیفتتان در یک ماه گردش داشته باشد تا نوبت کار باشیند. ولی در هر صورت بابت کار در روز جمعه می بایست جمعه کاری دریافت کنید

سیاوش
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۶:۲۳ بعد از ظهر

سلام. تو یه مجتمع اداری دو تا نگهبان داریم. یکیشون از 7 صبح تا 7 عصر. اون یکی از 7 عصر تا 7 صبح. به صورت کامل یعنی 30 روزه. حالا سوالم اینه که اون نگهبانی که هر روز از 7 عصر تا 7 صبح کار میکنه بهش شب کاری و جمعه کاری تعلق می گیره؟؟

 مدیر سایت
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴:۱ بعد از ظهر

اگر شیفت گردش نداشته باشد، نوبت کار محسوب نمی شوند و می بایست شب کاری دریافت کنند . بین ساعت 10 شب تا 6 صبح مزایای شب کاری بهشان تعلق می گیرد

Ali.z
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰:۸:۲۷ قبل از ظهر

سلام من در ی شرکت خصوصی مشغولم که کالا دو شیفت هستیم استثنای دو ماه آخر سال که سه شیفت هشت ساعتی هستیم چند ماه از سال رو شیفت صبح و بعدازظهر (۷ تا ۳)،(۳تا۱۱) وچند ماه از سال رو شیفت شب و صبح (۲۳تا۷) ، (۷تا۲۳) حالا به ما نوبت کاری تعلق میگیره اگ تعلق مگیره چقدر هست و حق شبکاری چطور

 مدیر سایت
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۳:۳۴ بعد از ظهر

برای اینکه ببینیم شما نوبت کار هستید یا خیر می بایست ساعت کاری در طول ماه مشخص گردد که گردش کار به چه صورت می باشد ولی در صورتی که طی 30 روز گردش باشد. در صورت نوبت کار بودن دیگر شبکاری به شما تعلق نمی گیرد و مزایای نوبت کاری دارید که شامل نوبت کار صبح و عصر و همچنین صبح و شب هستیند که درصد مزایا در طول مقاله توضیح داده شده است. در صورتیکه نوبت کار نباشیند و شیفت کاری شما مثلا در 40 روز گردش داشته باشد یا تعداد روزی غیر از سی روز ، بابت کار در صول شب به شما شب کاری تعلق می گیرد

mohammad reza
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۰:۴۲ بعد از ظهر

سلام در پتروشیمی خصوصی مستقر در منطقه ویژه بندر ماهشهر بعنوان روزکار از ساعت هفت و سی دقیقه الی شانزده و پانزده دقیقه مشغول هستیم از تاریخ 10 اسفند 98 الی تاریخ 31 تیرماه 99 به دلیل انتشار ویروس کرونا تایم روزکار به ساعت هفت و سی دقیقه الی ساعت سیزده تغییر کرد و در تاریخ یکم مرداد 99 تا کنون به ساعت هفت و سی دقیقه الی چهارده و سی دقیقه تغییر نمود.ولی کار ما در شرکت بصورتی است که اکثر مواقع مثل تایم قبلی شرکت تا ساعت شانزده و پانزده دقیقه فعالیت داریم منابع انسانی شرکت پرسنلی را که چهارده و سب دقیقه اتمام کارشان است را برای آنها تا ساعت شانزده و پانزده دقیقه محاسبه میکند ولی ما که تا آخر تایم و بیشتر از بقیه حضور داریم را برایمان اضافه کار احتساب نمیکند.سوال ما این است که نباید بعد از ساعت پایان اداری شرکت برایمان اضافه کار محاسبه گردد؟

 مدیر سایت
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۵:۳ بعد از ظهر

البته سوال شما ارتباطی به موضوع مقاله ندارد، ولی ساعت کاربالای 220 ساعت در ماه اضافه کار محسوب می شود و ارتباطی به شرایط پیش امده ناشی از کرونا و ... ندارد و قانونی مبنب بر این شرایط نداریم

محمد شاهسون
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۹:۶:۱۰ بعد از ظهر

سلام بنده در راه آهن کار میکنم مدت یک ماه است که تجمیع شدیم و حکم کار ما طبق طبقه بندی مشاغل خورده ما قبلاً ۸۰ ساعت اضافه کار دریافت میکردیم و شیفت ما ۱۲ به ۲۴ است ولی الان به ما ۴۰ ساعت میدم و ساعت کاری ما به جای ۸ ساعت ۱۰ ساعت است و ۲ ساعت اضافه کار میدن و راه آهن میگه طبق ۱۹۸ ساعت محاسبه شده مگه نباید ۱۷۶ محاسبه بشه و هرچی بیشتر ایستادیم اضافه کار بدن ولی به ما روزی ۲ ساعت که در ۳۰ روز ۴۰ ساعت میدن این درست است یا مغایرت دارد باقانون

 مدیر سایت
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۸:۳۴ بعد از ظهر

اگر نوبت کار باشید باید طبق 176 ساعت باشد ولی شما در مورد شیفت کاریتان توضیح ندادیند

مرتضی
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲:۵۵:۱۶ بعد از ظهر

سلام . من ۴۸ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت هستم . نحوه محاسبه حقوق من چگونه باید باشد . ضمنا ۴۸ ساعت کار از ساعت روزی ۱۶ ساعت صبح و عصر می باشد

 مدیر سایت
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۹:۳۲ بعد از ظهر

شیفت شما باید گردش داشته باشد طی سی روز تا نوبت کار محسوب شوید در مورد گردش شیفتتان توضیح ندادید

بهنام عربی
۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰:۳۱ قبل از ظهر

باسلام و تشکر از شما کارگرانی که ساعت کاری آنها 24 و 48 می باشند ، چند ساعت درماه موظفی دارند؟ آیا مشمول حق الزحمه شب کاری و جمعه کاری می شوند؟

 مدیر سایت
۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۳:۱۹:۱۰ بعد از ظهر

نوبت کار محسوب نمی شوند چرا که گردش شیفت کار ندارند. بله شب کاری و جمعه کاری دارند

علی
۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲:۴۶:۱۸ بعد از ظهر

سلام تشکر بابت مطلب مفیدی که دراختیار همه گذاشتین من به همراه چن نفر از همکاران (با توجه به نوع مدرک) تکنیسین یا کارشناس برق و اپراتور ایستگاه برق فشار قوی (پست برق فوق توزیع و انتقال) هستیم شیفت روز (ساعت 7صبح تا 19) 12 ساعت روزکار 24 ساعت استراحت و بعد از استراحت شروع شیفت بعدی شیفت شب (ساعت 19 تا7 صبح) 12شب کار 24 ساعت استراحت و مجدد شیفت روز کار بعد بصورت گردشی در طول هفته و ماه مشغول کار هستیم و تقریبن تمام تعطیلات باید سر کار حضور داشته باشیم ( حداکثر یک ماه مرخصی استحقاقی در طول سال در نظر گرفتن که در صورت استفاده بخشی از حقوق رو کسر میکنن) من وهمکارام با توجه به شیفتی بودن کار.. هر کدام تقریبا 10 روزکار و 10 شب کار مشغول کار هستیم میخاستم بدونم با توجه به قوانین موجود چه آیتم های به ما به عنوان متخصص این صنعت تعلق میگیره

 مدیر سایت
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۹:۴۴ قبل از ظهر

اگر طی سی روز گردش کار داشته باشیند نوبت کار صبح و شب هستید و شامل قانون 22.5 درصد می باشید. شما ملزم به کار 176 ساعت در ماه هستید و بیشتر از ان می بایست اضافه کار پرداخت شود. بابت کار در روز تعطیلی و نحوه محاسبه اضافه کار ان در طول مقاله به ریز تضیح داده شده است

آیدین حسنی
۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶:۱۹ قبل از ظهر

سلام، من در شیفت صبح، در مانگاه شبانه روزی خصوصی کار می کنم که 3 شیفت کاری داره، 8 تا 2 بعد از ظهر، 2 تا 8 شب و شیفت شب از 8 تا 8 صبح می باشد که همکاران شیفت شب به صورت یک شب در میان کار می کنند، در ضمن برای تعطیلات نیز برای ما به صورت اجبار شیفت می‌گذارند ،تا پایان سال 98 ساعت موظفی در ماه بر اساس 6 ساعت کاری در روز محاسبه می‌گردید، اما از ابتدای سال 99 بر اساس7/30 محاسبه می گردد، از اونجا که ساعت کاری ما 6 ساعت در روز میباشد،برای پر شدن ساعت موظفی به اجبار علاوه بر شیفت صبح باید چند روز به صورت لانگ، یعنی 8 صبح تا 8 شب و یک یا دوتعطیلی نیز شیفت بدهم، در مورد تعطیل کاری و جمعه کاری تا کنون مبلغی به ما پرداخت نکرده‌اند و مدعی هستند چون شیفت تعطیلی شما جزء ساعت موظفی است و برای پر کردن ساعت کاری شما است، به شما جمعه کاری و تعطیل کاری تعلق نمی گیرد، آیا قانون جمعه کاری و تعطیل کاری شامل ما می شود؟

 مدیر سایت
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۳:۳۷ قبل از ظهر

شما چون فقط در نوبت صبح مشغول بکار هستید شامل نوبت کار نمی باشید مگر اینکه شیفت شما هم چرخشی شود. شما می بایست 220 ساعت کار در طول ماه را و یا 44 ساعت در هفته را پر کنید

ابراهیمی
۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۳:۰:۳۴ قبل از ظهر

سلام من در داروخانه بیمارستان کار میکنم و این ماه 12 تا شیفت شب بهم دادن که از 10شب شیفتم شروع میشه تا 8 صبح همچنین چهار تا شیفت عصر هم دارم که از ساعت سه عصر تا ده شب هستش .آیا حق شیفت شب شامل میشه یا نه چون حق شیفت شب بهم نمیدن .حقوقم طبق قانون کار حساب میشه

 مدیر سایت
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۷:۴۷ قبل از ظهر

وقتی شما نوبت کار در شیفت شب هستید ، کار در شیفت شب در نوبت کاری شما لحاظ شده است و دیگر ایتم شب کاری به شما تعلق نمی گیرد و بالعکس اگر ایتم شبکاری دریافت می کنید، دیگر نوبت کار نیستید . در صورتیکه شیفت کاری شما طی 30 روز گرش داشته باشد شما نوبت کار صبح و عصر و شب هستید . که مزایای ان در طول مقاله توضیح داده شده است

فربد
۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳۲:۵۸ بعد از ظهر

سلام لطف میکنید بفرمایید من که 2 روز صبح، 2 روز شب و 2 روز استراحت هستم البته بصورت 12 ساعته، چند درصد حق نوبتکاری بهم تعلق میگیره و چقدر اضافه کار محسوب میشه؟

 مدیر سایت
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۹:۲۸ قبل از ظهر

شیفت شما باید در 30 روز گردش داشته باشد . در اینصورت نوبت کار صبح و شب می شویدد که مزایای ان در طول مقاله و نحوه محاسبات اضافه کار ان توضیح داده شده است

عماداخلاصی
۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۹:۳۰ بعد از ظهر

سلام ـ بنده دوازده ساعت در روز کار میکنم با یک روز آف که تعطیله! یعنی دوبرابر ساعات که تایین اداره کاره! ولی حقوق طبق قانون کار دریافت میکنم! شیفت شب کارم! چ باید بکنم! شماها که میگین فوق العاده بهت تعلق میگیره ! خو کجا باید برم شکایت کنم

 مدیر سایت
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۳:۵۳ قبل از ظهر

شما ساعتکاریتان و شیفت کاریتان را بفرمایید تا بنده ببینم شما شبکاری بهتون تعلق می گیره و یا نوبت کار هستید . در صورتیکه فقط در طول شب کار می کنید باید شب کاری بگیرید که علاوه بر حقوقتان و اضافه کارتان باید 35 درصد هم به حقوقتان اضافه شود و مراتب را می توانید از وزارت کار پیگیری کنید .

میلاد
۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۳:۴ قبل از ظهر

سلام من در یک شرکت خصوصی کار میکنم به این صورت که در هفته سه روز صبح و سه روز عصر هستم. و یک شب در هفته هم شیفت شب میام . یعنی علاوه بر اینکه صبح امروز شیفت بودم شب هم شیفت هستم و فرداش هم شیفت عصر هستم . ایا نوبت کاری ۲۲/۵ درصد شامل من میشه یا چون فقط یک روز در هفته شیفت شب میام فقط نوبت کاری ۱۰ درصد ؟

 مدیر سایت
۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۳:۳۲ بعد از ظهر

اگر شیقت های شما طی سی روز گردش داشته باشد بله شامل 22.5 درصد می شود. ولی اگر طی 28 روز یا 32 روز گردش داشته باشد خیر نوبت کاری به شما تعلق نمی گیرد

ایمان جم
۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۹:۳ بعد از ظهر

سلام خدمت مدیر محترم سایت من یکسال و نیم با یه شرکت در زمینه نگهداری شبکه همکاری میکنم و همیشه شیفت کاریم از ساعت ۶ عصر تا ۸ صبح روز بعد آن میباشد (تقریبا ۳ الی ۴ شب در هفته) اما هیچگاه شرکت این فوق العادهای نوبت کاری را به ما پرداخت نکرده و پرداختی ما فقط به اندازه قانون کار بوده. آیا میتوانم شکایت کنم بابت عدم پرداخت فوق العادهای نوبت کاری؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چطور؟ و یه سوال دیگه اینکه ساعت کاری ما همیشه بیشتر از ۲۵۰ ساعت در ماه بوده (گاها ۴۰۱ ساعت) آیا قانونی داریم که جریمه ایی بابت تحمیل این ساعات کاری زیاد در نظر بگیرد یه دنیا ممنون

 مدیر سایت
۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۳:۱۱:۵۵ بعد از ظهر

شما شیفت کاریتان طی ماه گردش ندارد. بنابراین نوبت کار محسوب نمی شویند. شب کاری بابت ساعت 22 تا 6 صبح به شما می بایست تعلق بگیرد که ریز ان در طول مقاله توضیح داده شده است.

ایمان جم
۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴۶:۴۶ بعد از ظهر

سلام خدمت مدیر محترم سایت من یکسال و نیم با یه شرکت در زمینه نگهداری شبکه همکاری میکنم و همیشه شیفت کاریم از ساعت 6 عصر تا 8 صبح روز بعد آن میباشد (تقریبا 3 الی 4 شب در هفته) اما هیچگاه شرکت این فوق العادهای نوبت کاری را به ما پرداخت نکرده و پرداختی ما فقط به اندازه قانون کار بوده. آیا میتوانم شکایت کنم بابت عدم پرداخت فوق العادهای نوبت کاری؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چطور؟ و یه سوال دیگه اینکه ساعت کاری ما همیشه بیشتر از 250 ساعت در ماه بوده (گاها 401 ساعت) آیا قانونی داریم که جریمه ایی بابت تحمیل این ساعات کاری زیاد در نظر بگیرد یه دنیا ممنون

 مدیر سایت
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۶:۴۳ قبل از ظهر

شما نوبت کار نیستید چرا که شیفت شما گردش ندارد و شبکاری به شما تعلق می گیرد. در مقاله در مورد مزایای شبکاری توضیح داده شده است که علاوه بر دستمزد باید 35 درصد به شما داده شود شما می بایست بابت ساعت کاری بیشتر از مصوب قانون کار، اضافه کار دریافت نمایید

رحیم رحمانی
۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۸:۲۷:۲۱ قبل از ظهر

سلام و خسته نباشین من در شرکتی کار می کنم که چهار شیفته هست یعنی دو روز کاری ۶ صبح تا ۲ظهر دو روز ۲ الی ۱۰ و دو روز ۱۰الی۶ و بعد از اون یک روز تعطیل برای شیش روز کاره حالا سوال بنده این هستش که آیا شرکت تعطیلات رسمی مثل تاسوعا و عاشورا رو باید تعطیل کنه طبق قانون یا که اگر کار می کنیم باید اضافه کار بده چون هیچکدوم از این دو مورد رو اجرا نمیکنه نه تعطیل میکنه و نه اضافه کار میده و دلیلشم اینه شما چهار شیفتین زیاد تعطیلین این مورد طبق قانون درسته؟

 مدیر سایت
۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۷:۶ بعد از ظهر

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد

محمد
۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۶:۴۳ بعد از ظهر

سلام در پتروشیمی خصوصی در منطقه ویژه بندر ماهشهر بصورت روزکار کار میکنیم.شرکت در تعطیل کاری و جمعه کاری فقط اضافه کار محاسبه میکرد.پس از اعتراضات کارگران روزهای تعطیل و جمعه 2.8 دهم محاسبه گردید بعد از یکسال فقط روزهای جمعه 40 درصد محاسبه گردید. آیا شرکت این حق را دارد که محاسبه اضافه کاری روزهای تعطیل و جمعه را تغییر دهد؟؟ یک سوال دیگه داشتم. ما به صورت روزکار از ساعت هفت و نیم صبح تا شانزده و پانزده دقیقه کار میکنیم و روزهای پنج شنبه تعطیل هستم ولی کار ما جوری هست که باید روز پنج شنبه سرکار باشیم و این روز برایمان اضافه کار محاسبه میشود.ولی اگر روز جمعه هم سر کار باشیم فقط 40 درصد فوق العاده جمعه کاری برای ما محاسبه میشود،ممنون هستیم جواب ما را بدهید.باتشکر از راهنمایی شما و سایت خوبتان.

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۵۲ قبل از ظهر

شما بابت روز کاری جمعه می بایست یک روز در هفته تعطیل باشیند، بابت کار در روز جمعه فقط به شما اضافه کار تعلق می گیرد ولی بابت کار در ایام تعطیلی هفتگی علاوه بر اضافه کار باید نرخ روز تعطیل هم محاسبه شود

عبدالحسین کاشی پز
۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۰:۵۰ قبل از ظهر

سلام من در ماه دو شیفت ۱۲ساعتی۷صبح تا۷شب و۷شب تا۷صبح هستم چند شب در ماه بایدشیفت شب سرکاربیام تاحق شیفت ۲۲.۵درصدتعلق بگیردچون دراین زمینه باکارفرمامشکل داریم

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۳:۲۰ قبل از ظهر

ساعت 6 صبح تا 14 بعد از ظهر و ساعت 22 شب تا 6 صبح نوبت کاری صبح و سب هست که مشمول 22.5 در صد می باشد. باید طی 30 روز گردش داشته باشد تا مشمول شوید

سیدصادق ناصری
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۲۸:۴۰ بعد از ظهر

سلام.وقت بخیر.من برای یه شرکت پیمانکاری زیر مجموعه شهرداری کار میکنم.شیفت من یه فپهفته صبح یه هفته عصر یه هفته شب هست.بدون تعطیلی در ماه.آیا میشه اجبار باشه که جمعه ها و تعطیلات رسمی باید بریم سرکار؟

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۶:۲۴ قبل از ظهر

نوبت کاری در صورت بر خورد تعطیلات می بایست سرکار رفت ولی بصورت توافقی

رضا
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۱۳:۲۰ بعد از ظهر

سلام وقتتون بخیر من حدود یک سالی هست که دارم تو بیمارستان کار میکنم ساعت کاری من ۱۲ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت یعنی یک روز صبح و عصر از ساعت ۷ صبح تا ۸ غروب یک روز از ساعت ۷ غروب تا ۸ صبح یک روز هم از ساعت ۸ صبح تا ۷ روز بعدی استراحتم حقوق و مزایا و حق شیفتی که به من تعلق میگیره چجوره؟ جمعه ها و روزای تعطیلی رسمی هم میام سره کار لطفا راهنمایی کنید

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹:۹ قبل از ظهر

در صورتی که در ماه گردش داشته باشیند و گردش طی 30 روز باشد شما نوبت کار صبح عصر شب هستیند و بابت کار در روز تعطیلی و جمعه می بایست جمعه کاری دریافت کنید. که در متن مقاله به ان پرداخته شده است

مصطفی پورحسنی
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۵:۴۲ بعد از ظهر

سلام میخاستم بدونم کسی که ۲۴ ۴۸ کار میکنه در ۲۴ شیفت چقدر حق استراحت دارد

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۰:۵ قبل از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شوید

مجید
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴۳:۳۹ بعد از ظهر

باسلام و خسته نباشید بنده بطور ثابت شیفت عصر هستم.حق شیفت من به چه صورت برام حساب میشه؟؟! با تشکر

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۰:۴۴ قبل از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شوید در صورت کار بین ساعات 22 تا 6 صبح شبکاری تعلق می گیرد

علی
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۷:۵ بعد از ظهر

سلام.ساعت کاری من 12 ساعت کار و 36 ساعت استراحت است.اول اینکه آیا در طول ماه مرخصی استحقاقی به ما تعلق می‌گیرد؟ دوم اینکه اگر شیفت ما در جمعه بیفتد بجاش یک روز در هفته را باید تعطیل شویم؟

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱:۲۶ بعد از ظهر

در صورتی که شیفت شما گردش نداشته باشد نوبت کار محسوب نمی شویند. بله باید در ازای کار در روز جمعه یک روز در هفته تعطیل شویند

Mousa
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۹:۴۵ بعد از ظهر

من ۳۰روز کامل کار میکنم هر روزی ۱۲ ساعت نگهبانی پس تو ۱۵ روز ۱۷۶ ساعت پاس میکنم چجوریه به من چیزی حساب نمیشه بعد یه هفته روز یه هفته شب

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۸:۱۴ بعد از ظهر

شما در صورت گردش، شیفت کارتان ، نوبت کار محسوب می شوید. نوبت کار صبح شب با محاسبه 22.5 درصد می باشد. و بابت کار بیشتر از 176 ساعت اضافه ار دریافت می کنید

زهرا
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۰:۲۳ بعد از ظهر

سلام وقتتون به خیر برای کارمندانی که شیفت کاری انها در ماه به صورت منظم یک هفته صبح(از 7صبح تا 14:30) و یک هفته عصر (از 12 تا 19:30) می باشن فوق العاده نوبت کاری چگونه است؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدهید

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۰:۴۷ بعد از ظهر

از ساعت 6 صبح تا 14 و ساعت کار تا 22 نوبت کار صبح و عصر می باشد نوبت کار 10 درصد می باشد.

امیرپور
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۹:۵۰ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید من کارگر نوبت کاری هستم اکه شیفت کارم از ساعت ۱۹ روز جمعه شروع بشه و ساعت ۸ صبح شنبه تمام بشود آیا از ساعت ۰۰:۰۰تا۰۸:۰۰ (۸ساعت) صبح شنبه نیز تعطیل کاری حساب میشود؟

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۴:۵۵ بعد از ظهر

خیر تعطیل کاری محاسبه نمی شود

عبداله سنجه وینی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۱۱:۲۶ بعد از ظهر

با سلام من در نانوایی کار می کنم که از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰،۳۰ شب موظف به کار اجباری هستم و هیچ تعطیلی هفتگی هم به ما داده نمی شود و من به عنوان فروشنده استخدام شدم ولی گاهی در کارگاه و گاهی در قسمت های مختلف از من استفاده می شود و چیزی در حقوق بنده به عنوان پاداش یا کار اضافه برای این موضوعات درج نمی گردد . از طرفی هیچ حق ناهاری هم به ما داده نمی شود و ما باید خودمان انرا تهیه کنیم با هزینه خودمان . از طرفی ساعت اضافه کار برای من در طی ۸ سال کار کردن در این محل برابر است با ۱۲ هزار تومن و ساعت کار عادی هم روزانه۷۳ هزارتومن می باشد و حق خواروبار و مسکن و کالای اساسی هم ۷۰۰ هزارتومن و پایه سنوات هم 1,033,323 و حق بیمه هم ۱۸۲ هزار تومن در نظر گرفته شده است و شرایط کاری در این محل که نانوایی بوده بسیار سخت بدلیل گرمای زیاد و نداشتن خنک کننده های کارگاهی و تهویه بسیار سخت می باشد و شرایط رفت و امد و هزینه ان ماهانه نزدیک به ۱۰۰ هزار تومن می باشد ، از نظر شما جایی با این شرایط قوانین و حقوق و مزایای مناسب است ؟؟؟ ممنون

 مدیر سایت
۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۳:۱ بعد از ظهر

شما نوبت کار نیستید چرا که شیفتتان گردش ندارد ولی باید بابت کارکردتان بیشتر از هشت ساعت اضافه کار دریافت کنید فرمول اضافه کار هم با ضریب 1.4 پایه حقوقتان محاسبه می شود.

رضا شاه حسینی
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۸:۵۳ قبل از ظهر

سلام. کسانی که 12 ساعت کار24استراحت هستند یعنی7صبح تا19عصر و19عصرتا7صبح چرخشی می باشد درصدنوبت کار انان چقدر است.

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۸:۳۹ بعد از ظهر

در صورتیکه شیفت کار در طول ماه گردش نداشته باشد نوبت کار تعلق نمی گیرد و شبکاری بابت ساعت 22 تا 6 صبح تعلق می گیرد

حسین پوردشت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۵:۵۰ قبل از ظهر

سلام.متشکرازسایت واطلاعات مفیدتون که تواین ۱۵سال کارتازه فهمیدم خیلی چیزارونمیدونم. لطفا:دونانگهبان که ساعات کاریشان۷تا۷عصرو۷عصرتا۷صبح هستن،وهفتگی تعویض میشن،لطفانحوه محاسبه حقوق ودستمزداونها به ریز،لطفاوخواهشااگه میشه بفرمایین.متشکوممنون

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۶:۵۰ بعد از ظهر

خوشحال هستیم که مطالب سایت مورد توجه تون قرار گرفته است. نگهبانان بصورت شیفت صبح و شب مشغول بکار هستند و که به 22.5 درصد به حقوق شان به عنوان وبت کاری اضافه می شود. این در حالی است که شیفت کاری ان ها در طول ماه گردش داشته باشد.

علی
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۲:۱۰ بعد از ظهر

با سلام و خسته نباشید. شیفت کاری بنده ۴ روز صبح کار ۴ روز عصرکار و ۴ روز شب کار و ۴ روز استراحت میباشد . میخواستم بدونم اگر شیفت بنده در روز جمعه باشد به جز ۴۰ درصد جمعه کاری آیا یک روز تعطیلی در هفته بجای جمعه به من تعلق میگیرد یا خیر؟ کارفرما میگه ۴ روز استراحت شما شامل یک روز بجای جمعه کاری هم میباشد .آیا این حرف صحیح است؟ یا ۴ روز استراحت بنده بخاطر گردش شیفت می باشد؟

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۹:۴۲ بعد از ظهر

چنانچه روز کاری کارگران نوبت کار به روز تعطیل هفتگی جمعه برخورد کند مورد از مصادیق کار در روز جمعه و الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد و در این صورت این قبیل کارگران محق به دریافت 40% فوق العاده موضوع تبصره یک ماده 62 قانون کار نیز خواهند بود .

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۵:۲۷ بعد از ظهر

بله . شما در ازای جمعه می بایست یک روز در هفته تعطیل باشند . تایم استراحت شما بجای تعطیلی در روز جمعه محسوب می شود. مگر اینکه هفته ای داشته باشیند که کل هفته سرکار باسیند و روز استراحتی در هفته تعیین نشده باشد

اهورا
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۳:۱۰ بعد از ظهر

سلام من میخواستم بپرسم برای پرسنل رستوران که یک هفته از ۹صبح تا ۱۷ عصر و یک هفته از ۱۷ عصر تا ۱ بامداد مشغول کارند نوبت کاری به صورت محاسبه میشه. لطفا راهنمایی فرمائید متشکر

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۶:۴۲ بعد از ظهر

بله نوبت کار محسوب می شوند چرا که در طول یک ماه گردش کار دارند.

میلاد
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱:۳۷ قبل از ظهر

با سلام. حداقل زمان استراحت بین گردش کارها چند ساعت هست؟ مثلا اگر تا ۱۲ شب سرکار باشیم شرکت مجاز است فردا ۷.۵ صبح ساعت حضور برای من در نظر بگیرد؟ آیا قانون کار در مورد این موضوع قانون یا بخشنانه دارد؟

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۹:۳۹ بعد از ظهر

قانونی مبنی بر این وجود ندارد.

جعفر رضایی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۸:۲۳ بعد از ظهر

سلام .من به صورت سه روز عصر .سه روز شب و سه روز اف کار میکنم که هر شیفت هشت ساهت هست و روز های جمعه هر سه شیفت باید سر کار باشیم .البته هر کدوم یک شیفت.کل کارکرد من در یک ماه با در نظر گرفتن روز های جمعه و تعطیل به زور 176 ساعت میشه .میخاستم بدونم جمعه ها و تعطیلات رسمی که بدون استثنا سر کار هستیم اضافه کاری محسوب میشه یا نه و اینکه کلا با پایه حقوق 2تومن چند حق شیفت میگیرم

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۴:۴ بعد از ظهر

شکا نوبت کار صبح،عصر، شب هستیند 15% نوبت کاری به شما تعلق می گیرد. بابت کارکرد در روز جمعه نیز جمعه اری دریافت می کنید که در متن به ان اشاره شده است.

Vahid4709
۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۳:۲۵ بعد از ظهر

سلام. کارکرد بنده در ماه در ۳ شیفت کاری ۸صبح تا ۴ عصر. از ۴ عصر تا ۱۲ شب . و از ۱۲ شب تا ۸ صبح هستیم. روزهای جمعه هم سرکاریم. نوبت کار محسوب میشویم؟

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۵:۶ بعد از ظهر

بله در صورتی که طی ماه گردش داشته باشد و طی سی روز گردش منظم باشد نوبت کار صبح عصر و شب هستیند

پویا
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۲:۲۴ بعد از ظهر

سلام می خواستم ببینم نحوه ی محاسبه حقوق واضافه کار در شیفت ۲۴،۲۴چطوره کنم باید چقدر توی فیش حقوق هر ماهم اضافه کار حساب بشه

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۴:۳۴ بعد از ظهر

شیفت 24 ، 24 نوبت کار محسوب نمی شود. مگر اینکه مجموعه ای خود صلاح بداند که بابت 24 ساعت کار 24 استراحت بخواهد نوبت کار در نظر بگیرد

صالحی
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۹:۲۷ قبل از ظهر

با سلام شخصی که نوبت کار است از ساعت 5 بعد از ظهر روز پنج شنبه شروع به کار کرده و جمعه 7 صبح خروج داشته .آیا از ساعت 12 بامداد تا 7 صبح روز جمعه به این شخص( 7 ساعت) جمعه کاری تعلق می گیرد؟ با تشکر از سایت خوبتون

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۹:۳۶ بعد از ظهر

بله جمعه کاری به ایشان تعلق می گیرد.

محمد رضا طهماسبی
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۹:۲۹ قبل از ظهر

سلام .خسته نباشید . من نگهبان هستم .نزدیک به یک سالی شیفت شب هستم ساعت کاری 11شب تا هفت صبح .تعویض. شیفت ندارم .میخواستم ببینم که حقوق و مزای .و حق شیفت به چه صورتی هست .با یک فرزند.

 مدیر سایت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۸:۶ بعد از ظهر

شما نوبت کار نیستیند و شب کاری به شما تعلق می گیرد که از ساعت 10 شب تا 6 صبح با نرخ 35% محاسبه می شود

علیرضا رضی
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۷:۲۹ قبل از ظهر

سلام بنده پرستارهستم شیفت لانگ(صبح وعصر) .بنابه شیفتی که میزارن لانگ یکروز آف. ودرماه ۴تا تک شیفت (یاصبح یاعصر) میرم ایا نوبت کاری بمن تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۶:۲۳ بعد از ظهر

اگر طی سی روز گردش داشته باشد بله نوبت کار می شویند

حمید
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۲:۲۳ قبل از ظهر

با سلام در شرکت ما قرار شده یک هفته (از شنبه تا جمعه) شبکار (از ساعت ۷ عصر تا ۷ صبح) باشیم و دو ماه روزکار! میخواستم سوال کنم که این نوع گردش کار اصلا مجاز است و اینکه بابت اون یک هفته شبکار اصلا off تعلق میگیرد و در صورت اجرا و مجاز بودن درصد این گردش کار چگونه محاسبه می شود؟ با سپاس فراوان

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۷:۵۶ بعد از ظهر

این نوع گردش کار نوبت کار محسوب نمی شود و شب کاری و مزایای جمعه کاری تعلق می گیرد

پیام
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵۶:۱۹ بعد از ظهر

سلام ،میخاستم بدونم برای یک نفر نوبتکار برای یک ماهه سی روزه ساعت کارکردش چقدر میشه ،چون تو قانون برا ۴ هفته متوالی گفته ۱۷۶ ساعت ،آیا برای یک ماه کامل ۱۹۲ ساعت هست یا همون ۱۷۶ ساعت؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۹:۵۶ قبل از ظهر

برای نوبتکار 176 ساعت هست و ساعت کاری بیشتر از ان اضافه کار محسوب می شود.

حامد
۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱:۱۳ بعد از ظهر

سلام، من نگهبان یک شرکت به صورت 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت بدون تعطیلات هستم. میخواستم بپرسم دقیقأ چه مزایایی و چند ساعت اظافه کار بهم تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۳:۳۰ قبل از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شویند، شب کاری به شما بابت ساعت کار از 22 شب تا 6 صبح تعلق می گیرد .در مدت زمانی که در شب مشغول به کار هستیند ۳۵ درصد مازاد در یافت می کنید. در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد . گر لازم باشد که شب کاری در روز جمعه انجام شود می بایست یک روز دیگر به عنوان تعطیلی برای آن کارگر انتخاب گردد و براساس ماده ۶۲ قانون کار لازم هست علاوه بر گرفتن ۳۵ درصد اضافه برای شب کاری، از ۴۰ درصد اضافه دستمزد پیش بینی شده برای کار در روز جمعه نیز بهرمند می شود.

صابر
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۳۵:۵۶ بعد از ظهر

سلام من یک هفته از۷صبح تا ۷شب کارمیکنم ویک هفته۷شب تا۷صبح شبکاری به من تعلق میگیره حق شیفت چطور ممنون

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵:۱۸ بعد از ظهر

بله نوبت کار هستیند

خلیل سلطانی
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۸:۴۲ قبل از ظهر

سلام شیفت مادوشب کاریک شب استراحت میباشد.خواستم ببینیم تعطیلات اضافه کاری حساب میشه وجمعه کاری بهمون میخوره یانه

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۴:۲۰ بعد از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شوید چرا که شیفت کاریتان گردش ندارد.

فاطمه زارع
۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۳:۳۲ قبل از ظهر

باسلام و خسته نباشید. یه سوال داشتم من دریک شرکتی کارمیکنم که درهفته ازشنبه تا پنجشنبه به جز روزهای دوشنبه وسه شنبه شیفت صبح هستم روزهای دوشنبه هرهفته دو‌شیفت و سه شنبه شیفت عصر هستم که ََََساعت کاری ۷ شب تموم میشه به بنده نوبت کاری تعلق می‌گیرد؟ ممنون میشم برام ایمیل کنید میخاستم ارائه بدم به شرکت درضمن شرکت بیمارستانی هست و قسمت درمانگاه کارمیکنم باتشکر

 مدیر سایت
۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۱:۱۱ بعد از ظهر

با توجه به اینکه کارکرد شما در طول ماه گردش ندارد جز نوبت کاری محسوب نمی شوید.

امیدشاطری
۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۷:۵۸ بعد از ظهر

سلام درجایگاه c.n G مشغول به کارهستم به صورت ۸.۱۶ یعنی ۳شب سه عصر و۳روز وفقط ۲۵۰۰۰۰۰هرارتومن پرداخت میکنه شرکت..ماهم شیفت کاری داریم دیگه مگه نه؟؟؟؟

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۷:۸ بعد از ظهر

می بایست طی سی روز گردش داشته باشد بله نوبت کار محسوب می شوید

وحید صباحی
۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۴۲:۴۱ بعد از ظهر

سلام وقت به خیرتشکر بابت این همه راهنمای بنده در شرکت خصوصی 5سال است که مشغول به کار هستم که تایم کاری دایم ازساعت 19 الی 7صبح میباشد که پارسال بابت حق شیفت یک سوم پایه پرداخت میشد ولی امسال 35 درصد پرداخت میشود در حالی که روزهای جمعه وتعطیلات را کم میکنن میخواستم بدونم روزهای جمعه را باید پرداخت کنن یاخیر واینکه در طول ماه ساعت شب کاری بنده از 176 بیشتر هستش مازاد ان را چگونه باید محاسبه کنن

 مدیر سایت
۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۶:۲۶ بعد از ظهر

شما چنانچه شیفت کاریتان گردش نداشته باشد نوبت کار محسوب نمی شویند و فقط شب کاری می بایست دریافت کنید.

سعید
۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۲:۵ بعد از ظهر

سلام و خسته نباشید شیفت کاری ما به این صورته که دو روز روز(از ۸ صبح تا ۸ شب)دو روز شب(از ۸ شب تا ۸ صبح)و دو روز استراحت هستیم .خواستم بپرسم ضریب حق شیفت برای ما چند درصد هست؟

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۱:۲۰ بعد از ظهر

باید کارکردتون طی سی روز ماه مشخص شود. مشخص باشد که جمعه روز شیفت هست یا خیر. چرا که شیفت طی سی روز می بایست گردش داشته باشد

محمد پاکنهاد
۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۳:۵۵:۵۷ بعد از ظهر

سلام و خسته نباشید . محل کارم سه شیفت هست . یعنی 2روز 6صبح تا 6بعد از ظهر و 2روز 6عصر تا 6 صبح و 2روز آف هستم . حق شیفت 22.5% بهم تعلق میگیره یا 15% ؟ ممنون

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۸:۳۵ بعد از ظهر

شما نوبت کار صبح عصر شب هستیند و 15% شامل می شود

محسن توانا
۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰:۵۶ قبل از ظهر

سلام. من بصورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت سر کار هستم. که در ماه 10 شیف دارم. 8 شیف موظف و 2 شیف اضافه. آیا حق شیف به من تعلق میگیرد یا فوق العاده شب کاری. همچنین در ماه به من جمعه هم شیف میخورد.

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۶:۱۴ بعد از ظهر

شما شامل شبکاری و اضافه کار جمعه می شویند ولی نوبت کار نیستیند

رضا مفید زاده
۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۵:۱۶ بعد از ظهر

من درشرکتی از ساعت 7صبح تاساعت19مشغول هستم وهر سه هفته یکهفته استراحت دارم آیا مشمول نوبت کاری ویا شبکاری هستم وبرای جمعه هایی که سرکارهستم جمعه کاری تعلق می گیرد یا خیر خیلی ممنونم

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۴:۵۴ بعد از ظهر

شبکاری از ساعت 22 تا 6 صبح می باشد ، شما شب کار نیستیند . شیفت کاری شما باید گردش داشته باشد تا نوبت کار باشیند . که طبق گفته خودتان گردش ندارد. پس نوبت کار هم محسوب نمی شویند

امین
۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۲۹ قبل از ظهر

سلام برای فردی که در طول یک ماه فقط 3 روز تغییر شیفت انجام میدهد حق شیفت تعلق میگیرد یا خیر؟

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۱:۵۳ بعد از ظهر

شیفت باید طی سی روز گردش داشته باشد

پدرام نقدی
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۴:۲۵ بعد از ظهر

سلام کار ما به صورت شیفتی هست ۱۲ ساعت کار و ۳۶ ساعت آف و کلا شیفت شب هستیم از ساعت ۷ غروب تا ساعت ۷ صبح و به صورت یک شب در میان همیشه سر کاریم می خواستم ببینم تعطیلی ما چطوریه!مگه یک روز تعطیلی جزو قانون کار نیس؟کار های شیفتی یا نوبت کاری تعطیلی نداره؟مگه می شه کسی یه شیب در میون بیاد سر کار بدون تعطیلی؟اون ۳۶ ساعت آف جزو تعطیلی حساب می شه؟

 مدیر سایت
۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۰:۴۵ بعد از ظهر

در صورت کارکرد در روز جمعه می بایست یک روز در هفته تعطیل باشد. بله 36 ساعت جز تعطیلی محسوب می شود.

پدرام
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۲:۸ بعد از ظهر

سلام و خسته نباشید من تایم کاریم شیفتی هستش و 12 ساعت کار و 36 ساعت آف هستش و کلا شیفت شب هستیم یعنی یک شب در میون از ساعت 7 غروب تا ساعت 7 صبح سوال اولم اینه که ما کلا تعطیلی نداریم مگه می شه در هفته تعطیلی نداشته باشی!مگه تعطیلی یک روز در هفته جزو قانون کار نیست!یا 36 ساعت آف جزو تعطیلی محصوب می شه!مگه استراحت شیفت ربطی به تعطیلی داره؟ سوال دوم در روز های جمعه که ما شیفتمونه یا روز های تعطیل رسمی وسط هفته مگه نباید فوق العادع تعطیلی بدن!؟اگه آره فرمولش چیه؟جمعه با تعطیل رسمی وسط هفته فرق می کنه محاسبه اش؟؟

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۸:۲۷ قبل از ظهر

شب کاری در روز جمعه براساس ماده ۶۲ قانون کار لازم هست علاوه بر گرفتن ۳۵ درصد اضافه برای شب کاری، از ۴۰ درصد اضافه دستمزد پیش بینی شده برای کار در روز جمعه نیز بهرمند می شود.

مهدی شکوزی
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳۱:۴۰ بعد از ظهر

در شرکتی کار میکنم که ۱۲ ۲۴هست حق شیفتی که به ما میدهند به اندازه شب کاری هایی هست که کار میکنیم یعنی در ماه ۱۰ تا شیفت شب که بیاییم به ما ۲۲.۵ درصد این۱۰ شب را محاسبه میکنن و میدن میخواستم ببینم قانونی هست؟

 مدیر سایت
۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۴۹:۴۷ بعد از ظهر

با توجه به اینکه گردش کار در طول ماه نداریند، نوبت کار محسوب نمی شویند و فقط شامل شب کاری می شویند

علی
۲۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۹:۱۲ بعد از ظهر

سلام کارگری که ۲روز صبح و ۲ روز شب و۲ روز off هست نوبت کاری چند درصد میگیرد واگر از تعداد شب کاری ۱ روز کم شود چند درصد محاسبه میشود ممنون از شما

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۵:۵۹ قبل از ظهر

حسین یونسی
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۰:۱۲ قبل از ظهر

من ایمیل ندارم لطفا جواب بدید کارگری در نوبتهای صبح و عصر شب (15 درصد )کار می کند هر 10 روز تغییر شیفت ساعت کار 8 ساغت بابت حق نوبت کاری چه مبلغی باید بدهیم ماه را کامل سرکاربوده و حقوق حداقل دستمزد سپاسگزارم

 مدیر سایت
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۲:۳۰ بعد از ظهر

15 درصد علاوه بر حقوق باید نوبت کاری دریافت کنند و در صورت مصادف شدن نوبت کاری با جمعه کاری باید یک روز دیگر در هفته تعطیل شوند و جمعه کاری هم در یافت کنند در مقاله بالا به طور کامل توضیح داده شده است

مصطفی فلاحتی
۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶:۲۲ قبل از ظهر

سلام و خسته نباشی شیفت شب کاری داعم ک حقوق امسال ۱میلیوون ۹۰۰هزار تومنه ۳۵ درصدر ان چقدر میشه جواب بدید ممنون

 مدیر سایت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰:۱۶:۲۹ قبل از ظهر

جلال دریساوی
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۹:۵۱ بعد از ظهر

سلام من در درمانگاه بیرون شهر کار میکنم سه روز کار شش روز استراحت هستم ساعتکاری پایه ماهانه من چقدر باید باشه؟

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۶:۵۷ قبل از ظهر

شما نوبت کار محسوب نمی شوید

مجتبی
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۳:۲۷ بعد از ظهر

یک آتش نشانی که شیفت کاریشون ۲۴ ۴۸ میباشد چه نوبت کاریی شاملشون میشود

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۷:۳۹ قبل از ظهر

ساعت کاری شما در طول ماه گردش ندارد و نوبت کار محسوب نمی شوید

مجتبی
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۰:۴۱ بعد از ظهر

نگهبانی که بصورت یک هفته روز و یک هفته شب کار میکنیدمثلا یکنفر از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر سرکار هست و یه نفر از ساعت ۷ عصر تا ۷ صبح هست بصورت هفتگی تغییر میکند شامل نوبت کاری میشود

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸:۳۲ قبل از ظهر

بله نوبت کار محسوب می شود . چرا که در طول ماه گردش دارد

پورکریم
۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۶:۳۵:۴۷ قبل از ظهر

سلام شیفت کاری من برای تمامی روزها از ساعت ۱۸ تا ساعت ۷ صبح روز بعد هست و به صورت کامل در این ساعت اما یک روز در میان کار میکنیم یعنی هر شیفت ۱۳ ساعت و مجموعا در ماه ۲۰۰ ساعت کار میکنیم و حداقل دو جمعه در ماه نیز سر کار هستیم ممکنه محاسبه کنید دریافتی ما چقدر باید باشد؟؟؟ پایه حقوق ما 2800 میباشد و دو فرزند دارم

 مدیر سایت
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۶:۱۳ قبل از ظهر

با توجه به اینکه در طول ماه ساعت کاریتان گردش ندارد شامل نوبت کاری نمی باشید و فقط شب کاری به شما تعلق می گیرد. بابت روز های جمعه نیز جمعه کاری تعلق می گیرد

مینا صادقی
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۰:۵۰ بعد از ظهر

با سلام میشه بفرمایید مدت زمان ۱۰ شب تا ۱۲ شب به عنوان کار در زمان شب کاری با احتساب ۳۵ درصد برای آن کارگر می بایست محاسبه گردد ، این ۳۵ درصد رو چطور باید محاسبه کرد ؟ ممنون میشم

 مدیر سایت
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۴:۱۹ قبل از ظهر

باید دو ساعت از زمان کاری را به عنوان شب کاری با احتساب 35 درصد حقوق علاوه بر حقوق محاسبه کرد

داود
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۲۱:۴۸ بعد از ظهر

سلام خسته نباشید ... نوبت کاری برای کارمندانی که بصورت ۲۴ ساعت شیفت میمونن تعلق میگیره؟؟؟

 مدیر سایت
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۵:۳۳ قبل از ظهر

باید در طول ماه گردش دادشته باشد و نیروهای 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت شامل نوبت کار نمی شوند.

محمدی
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۶:۳۹ قبل از ظهر

سلام وقت بخیر. بنده در یک شرکت خصوصی به صورت تایم ثابت 7 تا 15 روز شاغلم اما در بعضی موارد پیش میاد که ماهی یک یا دو بار یا بیشتر کارم تا35 ساعت مستمر شبانه روز طول بکشد یعنی کارم را تمام می کنم وبه خانه برمی گردم. می خواستم سوال کنم که آیا بابت این تایم بلند مدت که ممکنه تا 40 ساعت و مستمر طول بکشه حق شیفت یا مزایای دیگری تعلق می گیره... با سپاس فراوان

 مدیر سایت
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۶:۳۴ قبل از ظهر

خیر ، نوبت کار محسوب نمی شوید.

مسعود
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۰:۵۲ قبل از ظهر

با سلام من در اتش نشاني كار ميكنم كه ٢٤ ساعت كار ٤٨ ساعت استراحت ميكنيم با حكم كارمندي شرايط اضافه كاري نوبت كاري شب كاري و اضافه كاري چطور به ما تعلق ميگيره كه ميگن طبق قوانين تعطيل كاري به ما تعلق نمي گيره

 مدیر سایت
۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳:۲۱ قبل از ظهر

نوبت کار می بایست در طول ماه گردش داشته باشد در صورتی که در طول ماه ساعات کاریتان گردش داشته باشد شامل نوبت کار می شویند

سنجری
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۵۷:۵۸ بعد از ظهر

سلام.من در یک شرکت خصوصی به صورت دو شیفت صبح وعصر ۷.۳۰ تا۱۵.۳۰ وعصر .۱۵.۳۰تا ۲۳.۳۰ کارمیکنیم جمعه ها تعطیل هستیم وتعویض شیفت آخر هر هفته هست آیا حق شیفت به ما تعلق میگیره یا نه ممنون از کمکتون

 مدیر سایت
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۷:۴۶ بعد از ظهر

بله در صورتی که شیفت شما در طول یک ماه گردش داده باشد، می توانید به مثال هایی که در مقاله وجود دارد مراجعه نمایید.

ممدممدی
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۵:۱۶ بعد از ظهر

سلام من در یک گاوداری شیری مشغول به کار هستم و ساعت کاری ۲۴ساعت کار ۲۴ساعت استراحت و بدون تعطیلات و پایه حقوق ۲۲۵۰۰۰۰ آیا نوبت کاری به بنده تعلق میگیرد

 مدیر سایت
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۱:۵۰ بعد از ظهر

چون در طول ماه گردش ندارد نوبت کار محسوب نمی شوید مگر اینکه خود کارگاه تصمیم بگیرد که به شما نوبت کاری دهد. البته شما شامل شب کاری می شوید که بابت ساعت کار 22 تا 6 صبح می بایست 35 درصد علاوه بر حقوقتان دریافت کنید. بابت کار در روزهای جمعه نیز حق جمعه می بایست دریافت کنید.

رضا شفقی
۱۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۳:۴۴ قبل از ظهر

سلام خسته نباشید بنده توشرکتی 6سال هست مشغول به کار هستم تایم کاری هم ساعت 7غروب تا 7 صبح هستش با پایه حقوق 2800 حق شیفت بنده بدون روزهای جمعه چقدر میشود

 مدیر سایت
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۴:۶ قبل از ظهر

شما نوبت کار نیستیند . مگر اینکه خود شرکت بخواهد به شما نوبت کاری تعلق بگیرد . چرا که ساعت کار شما گردش ندارد. شما می بایست بابت ساعت کاری از ساعت 22 تا 6 صبح را شب کاری دریافت کنید که 35 درصد علاوه بر دستمزد بابتش باید دریافت کنید

فهمیده
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۱:۵۶ بعد از ظهر

کار ما ۴ شیفت هست به این صورت که دو تا ۱۲ ساعت و دو روز استراحت. سوال بنده اینه که روزهای جمعه و تعطیل که شیفت هستیم چه مزایایی به ما تعلق می گیره و اگر این روزها مرخصی باشیم اولا آیا جزءمرخصی محسوب میشه و دوما اینکه به کسی که جایگزین ما میاد همون مزایای تعطیل کاری تعلق میگیره؟

 مدیر سایت
۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۲:۲ قبل از ظهر

بله علاوه بر نوبت کاری حق جمعه نیز پرداخت می گردد. که برابر 40 درصد می باشد و یک روز دیگر بجای جمعه می بایست تعطیل باشیند. بابت مرخصی نیز مرخصی استحقاقی قابل دریافت می باشد.

صالحی
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳۱:۲۸ بعد از ظهر

اگر کارگری از ساعت موظفی در یک ماه کمتر کار کرده باشد .آیا روز تعطیل رسمی در آن ماه برای کارگر اضافه کار محسوب میشود یا با ساعت کاری جمع میشود و بعد از ساعت کار عادی اضافه کار تعلق میگیرد؟؟؟

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۸:۴۵ بعد از ظهر

در هر صورت تفاوتی نمیکند ، چون اگر کارکرد از ساعت موظفی در یکماه کمتر باشد کسری کار لحاظ میگردد و عمدتا با نرخ اضافه کار کسری لحاظ میشود و همان مبلغ میشود. مگر اینکه توافق دیگری با کارفرما شده باشد.

پاشا
۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۲:۱۲ بعد از ظهر

با سللم لطفا در مورد شیفت‌های کاری 24ساعت کار و 48ساعت استراحت توضیح دهید که ساعات اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، موظفی، و حق شیفت به چه صورت محاسبه میشه؟ آیا ۸۰ساعت جزء شب کاری و ۳۵درصد بیشتر باید محاسبه گردد؟

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۳:۳۴ قبل از ظهر

24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت می بایست در طول ماه گردش داشته باشد . و به این صورت نمی توان جز نوبت کاری قرار داد. البته ساعاتی که در شب مشغول به فعالیت هستیند جز شب کاری محسوب می شود .

جمشید خردمند
۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۳:۴۰ بعد از ظهر

باسلام من در کارخانه ای کار میکنم که دائم از ساعت ۸شب تا ۸صبح کار میکنم میخواستم بدونم حق شیفت چقدر به من نعلق میگیره

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۵:۳۵ قبل از ظهر

شما شب کاری بهتون تعلق می گیرد و نوبت کاری تعلق نمی گیرد . چرا که از ساعت 22 تا 6 صبح مشغول به فعالیت هستیند و 35 درصد علاوه بر دستمزد می بایست به شما تعلق گیرد

جمشید خردمند
۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۱۱:۳۸ بعد از ظهر

باسلام من در شرکتی کار میکنم که دائم از ساعت ۸شب تا ۸صبح کار میکنم میخواستم بدونم حق شیفت چقدر به من نعلق میگیره

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۶:۲۸ قبل از ظهر

به شما 35 درصد شب کاری برای ساعت 22 شب تا 6 صبح تعلق می گیرد و شامل نوبت کاری نمی باشیند

مریم
۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳۴:۴۲ بعد از ظهر

سلام.ما 2نفر نگهبان داریم که ساعت کاری شون از 7صبح امروز تا 7صبح فرداست .مبلغ نوبت کاری انها را چطور باید حساب کرد؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹:۴۷ قبل از ظهر

باید در طول ما گردش داشته باشند به این افراد نوبت کاری تعلق نمی گیرد . در طول مقاله توضیح داده شده است و بابت شب کاری 35 درصد علاوه بر حقوق می گیرند

Saeid
۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۷:۷ بعد از ظهر

سلام شیفت کاری من برای تمامی روزها از ساعت ۱۸ تا ساعت ۷ صبح روز بعد هست و به صورت کامل در این ساعت اما یک روز در میان کار میکنیم یعنی هر شیفت ۱۳ ساعت و مجموعا در ماه ۲۰۰ ساعت کار میکنیم و حداقل دو جمعه در ماه نیز سر کار هستیم ممکنه محاسبه کنید دریافتی ما چقدر باید باشد؟؟؟

 مدیر سایت
۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۴۴ قبل از ظهر

دریافتی شما با توجه به حقوقتان هست که ما از ان اطلاع نداریم . شما می بایست بابت ساعت کار از 22 شب تا 6 صبح 35 درصد علاوه بر دستمزد دریافت کنید و بخاطر گردشی نبودن شیفت کاریتان نوبت کار محسوب نمی شویند

بهروز
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۳:۵۲ بعد از ظهر

سلام درفروردین۹۹ کارکرد من به شرح زیر است (روزکار۸تا۲۰ وشبکار ۲۰ تا ۸ فردا) ۵،۶،۷روزکار ۱۶،۱۷،۱۸روزکار ۱۹،۲۰،۲۱شبکار ۲۴،۲۵،۲۶،۲۷روزکار ۲۸،۲۹،۳۰شبکار بقیه روز ها تعطیل دریافتی من با دو فرزند چقدر می شود؟ لطفا محاسبه کنید واطلاع دهید.

 مدیر سایت
۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۱:۱ قبل از ظهر

بهروز
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۴:۵۰ بعد از ظهر

سلام در کارگاهی کار میکنم به اینصورت۳روز کار از ساعت۸تا۲۰، ۳شب کار از ساعت ۲۰ تا ۸فردا و۳ روزoffکه به اجبار ۱یا۲ روز یا شب اضافه کار میروم و ایام تعطیل رسمی وجمعه نیز طبق نوبت به کارم نوبت کاری وتعطیل کاری من چگونه محاسبه می شود؟

 مدیر سایت
۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۰:۸ قبل از ظهر

نوبت کاری شما بصورت صبح و عصر و شب می باشد که می بایست در طول ماه گردش داشته باشد و با نوبت کاری 15% محاسبه می گردد . بابت تعطیلی روز جمعه باید حق جمعه هم داده شود که برابر ۴۰ درصد فوق العاده قانون کار می باشد , برای تعطیلات رسمی حق استفاده از تعطیلات را داریند و در صورت کار می بایست اضافه کار محسوب شود

بهمن رضازاده
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۵۶:۱ قبل از ظهر

سلام کارکرد ما در ماه بصورت ۲-۲_۴بصورت ۲روز روزکار ۱۲ ساعته ۲شب شبکار ۱۲ ساعته و۴ روز استراحت میباشد میزان حق شیفت ما چند درصد درفیش حقوقی باید باشه ؟

 مدیر سایت
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۲۶:۵۵ بعد از ظهر

محمد
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۱۷:۳۶ بعد از ظهر

با سلام،از نظر قانون کار افرادی که به صورت شیفت در گردش در سطوح مختلف شغلی فعالیت دارند(اداری یا انتظامی) به دلخواه خود یا اجبار میتوانند شیفت ۲۴ ساعته را به صورتی که آغاز ساعت کاری از شب شروع و تا پایان روز بعد ادامه داشته باشد به کار مشغول شوند؟در صورت امکان با ذکر ماده قانونی.با تشکر

 مدیر سایت
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۱:۱۸ بعد از ظهر

طبق ماده ۵۵ کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت دارند، محق به دریافت فوق العاده نوبت کاری نخواهند بود. شب کاری برای کارکنانی تعریف می شود که به صورت نوبت کاری فعالیت نمی کنند و در ساعت شب مشغول به فعالیت هستند. شب کاری برای ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح تعریف می گردد . در این صورت لازم هست ۳۵ درصد علاوه بر دستمزد به عنوان اضافه شب کاری به آن ها پرداخت گردد.

مهدی حسینی
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱:۲۸ بعد از ظهر

من در شرکتی کار می کنم که شیفت آن بر اساس این است روز از ۸ صبح تا ۱۹ به مدت ۱۱ ساعت بعد از آن ۲۴ ساعت استراحت و غروب فردای روز کار از ساعت ۱۹ تا ۸ صبح روز بعد سر کار هستیم به مدت ۱۳ ساعت ، در ماه ۸ روز کاری و ۷ شب کاری ، ماه بعد ۸ روز کاری ۸ شب کاری به آدم تعلق میگیره، بستگی به چرخش ماه دارد حال میزان حق شیفت این نوبت کاری چند درصد هست ؟

 مدیر سایت
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۴:۴۲:۸ بعد از ظهر

حسین قلی پور
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۲۵:۲۹ قبل از ظهر

سلام..آیا مدرک کارشناسی غیر مرتبط با شغل در صورت اجرای طبقه بندی مشاغل در حقوق و مزایا تاثیری دارد؟

 مدیر سایت
۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۹:۴۳ بعد از ظهر

حسینی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶:۱۳ بعد از ظهر

با سلام .قبلا سوالی در مورد جمعه کاری و اضافه کاری نوبت کاری ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت؛ ۱۲ ساعت در روز کار و صبح و شب ؛ سوال کرده بودم و الان میخواستم بپرسم آیا قوانین در مناطق ویژه اقتصادی در این خصوص به چه صورت است؟ سپاس

 مدیر سایت
۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۰:۱۷ بعد از ظهر

حسینی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۴:۱۱ بعد از ظهر

با سلام . یک کارگاه دارای نفرات شیفتی صبح و شب و بصورت اقماری ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت است و کارگر روزهای حضور ۱۲ ساعت کار میکند چنانچه در مدت ۱۵ روز کاری خود به دو جمعه و یک تعطیل رسمی غیر جمعه برخورد کند جمعه کاری به چه صورت است و ایا اضافه کاری دارد و فوق العاده نوبت کاری ایشان چگونه محاسبه میشود؟ سپاس

 مدیر سایت
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۶:۴ بعد از ظهر

کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق 15 روزکار و 15 روز استراحت می کنند با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده 55 قانون کار نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده باشد دریافت آن جزء حقوق مکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد . نحوه محاسبه اضافه کا