نحوه محاسبه عیدی حقوق

یکی از دغدغه های کارمندان در پایان سال محاسبه عیدی سالیانه خود می باشد که در این مقاله به نحوه محاسبه آن خواهیم پرداخت. این مقاله نحوه محاسبه عیدی و سنوات سال 98 ، قوانین پرداخت، بیمه و مالیات متعلقه به موارد مذکور را بطور مختصر مورد بررسی قرار می دهد.
عیدی کارکنان در هر سال دو برابر آخرین حقوق آن ها می باشد و سقف این مبلغ نباید بیشتر از سه برابر حداقل حقوق سال جاری باشد. همانطور که می دانید با توجه به قانون کار همه کارگران شامل دریافت حداقل حقوق در سال می باشند. پس اگر کارگر یک سال کامل در سازمانی مشغول بکار باشد، عیدی متعلقه به آن شخص از دو برابر حداقل حقوق کمتر نیست.  
فرمول محاسبه عیدی به این صورت است که  ( حقوق روزانه + مزایای مستمر روزانه ) * کارکرد*2  / 365   
منظور از مزایای مستمرحق اولاد، ایاب و ذهاب، نوبت کاری و ...

محاسبه عیدی کارکنان

به کارگران فصلی و موقت عیدی تعلق میگیرد ؟

به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از قرارداد دائمی، موقت و کار معین، کارمزد، کارگران فصلی نیز به نسبت کارکرد، عیدی پرداخت می‌شود. به کلیه مستمری بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته و مستمری بگیران بازمانده سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری عیدی پرداخت می‌شود، که میزان آن توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.

نحوه محاسبه عیدی مرخصی استعلاجی

مدت زمانی که کارگران در مرخصی استعلاجی به سر میبرند، در صورتی که مدت زمان مرخصی به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کارکنان در نظر گرفته میشود و باید عیدی پاداش به آن مدت زمان نعلق گیرد.

نحوه محاسبه عیدی کارگران فصلی، پاره وقت و ساعتی

کارگران فصلی و کارمزدی که کمتر از یکسال در سازمانی مشغول بکار هستند به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می شوند و مزد ( حقوق پایه ) برای محاسبه عیدی عبارت است از متوسط مزد دریافتی در ایام کارکرد در همان سازمان در طول سال می باشد . همینطور برای کارگرانی که نیمه وقت مشغول به فعالیت هستند یا کمتر از ساعت قانونی کار می کنند، محاسبه عیدی به نسبت ساعت کاری انجام می گردد. در رابطه با کارگران ساعتی به دلیل اینکه حقوق ثابتی ندارند و دستمزد آن ها متغیر می باشد  میانگین حقوق سه ماه آخر برای محاسبه عیدی در نظر گرفته می شود.

نحوه محاسبه بیمه عیدی و مالیات عیدی

لازم بذکر است در قانون کار عیدی از پرداخت حق بیمه معاف می باشد ولی به آن مالیات تعلق می گیرد . مبلغ عیدی هر فرد به میزان معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه التفاوت آن به سرجمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و مجموعاً برای آن مالیات محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه عیدی سال 98

بر اساس گزارش در بخشنامه مزد سال جاری، از اوایل سال 1398 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 505.627 ریال (505 هزار و 627 ریال) تعیین شده بود.
حداقل حقوق پایه سال 98 برابر = 15،168،810  ریال
اگر کارکرد سالانه شخص را 365 روز در نظر بگیرم و مزایای مستمر حقوق کارگر را صفر در نظر بگبریم  نحوه محاسبه عیدی بصورت زیر می باشد :
(15،168،810+0 )*2*365/365 = 30،337،620  = این مبلغ برابر حداقل عیدی سالانه می باشد .
در صورت کارکرد کمتر از 365 روز در فرمول بالا تعداد روز کارکرد پرسنل جایگزین گردد.
و حداکثر عیدی دریافتی توسط کارگر برابر سه برابر پایه حقوق می باشد  = 45،506،430
لازم به ذکر است اگر سال کبیسه باشد به جای 365 روز می بایست 366 روز در نظر گرفته شود.

محاسبه مالیات عیدی سال 98

با توجه به اینکه مبلغ 27،500،000 ریال به عنوان معافیت مالیات ماهانه برای سال 98 مشخص شده است که مبلغ عیدی تا این سقف معاف از مالیات می باشد.
مثال: فردی با حقوق ماهانه  27،500،000 ریال در سال 98 را در نظر بگیرید.  هر ماه ایشان از مالیات معاف هستند . این شخص با توجه به حقوق دریافتی،  مبلغ سه برابر پایه حقوق را به عنوان سقف عیدی دریافت می کند که معادل 45،506،430 می باشد. که تا سقف 27،500،000 ریال از مالیات معاف می باشد. این شخص از مالیات حقوق معاف می باشد . چرا که سقف پرداخت مالیات حقوق تا 330،000،000 ریال می باشد ولی عیدی ایشان شامل مالیات می شود.
45،506،430(سقف عیدی دریافتی ) – 27،500،000 (سقف معافیت مالیات عیدی سال 98)  = 18،006،430 ریال مشمول مالیات
1،800،643 ریال = مالیات عیدی حقوق سال 98 برای این شخص می باشد.

اگر پرسنل در کل سال کمتر از معافیت حقوق سالانه ( 330،000،000 ریال ) استفاده نموده باشد ، معافیت استفاده نشده را میتواند به معافیت عیدی اضافه نماید.

برای دانلود فایل PDF نحوه محاسبه عیدی کلیک نماییدشما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید


کد امنیتی  
امتیاز دهید: