مقالات


گزارش حسابرسی چیست و چه انواعی دارد؟ نمونه خام 1399/11/26 1386

گزارشی که حسابرس پس از بررسی بی طرفانه صورت های مالی یک کسب و کار آماده می کند، گزارش حسابرسی است. در این مقاله از حسابداری میزان با انواع گزارش حسابرسی آشنا شوید

اضافه کاری سال 99|قانون اضافه کاری وزارت کار و نحوه محاسبه آن 1399/10/14 5354

اضافه کاری چیست، شرایط، فرمول محاسبه و انواع آن را در سایت حسابداری میزان بخوانید.

حد نصاب معاملات به چه منظور است؟ 1399/10/07 2043

همه چیز در مورد حد نصاب معاملات بهمراه کاربرد تعیین مبلغ حدنصاب در سال 99 را در سایت حسابداری میزان بخوانید.

ارسال لیست بیمه، آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه کارمندان 1399/10/02 1982

همه چیز در مورد ارسال لیست بیمه بهمراه آموزش تهیه و نحوه پرداخت لیست بیمه تامین اجتماعی را در حسابداری میزان بخوانید.

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟ 1399/09/26 14004

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد، شرایط و هزینه پرداخت آن ها را در سایت حسابداری میزان بخوانید.

مساعده چیست؟ نحوه ثبت سند مساعده حقوق در حسابداری 1399/08/26 4671

در این مقاله با مفهوم مساعده، شرایط پرداخت مساعده، مبلغ مساعده و نحوه ثبت سند مساعده حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد آشنا خواهید شد

نحوه محاسبه مانده مرخصی، انتقال یا بازخرید مرخصی 1399/08/20 31014

در این مقاله با مفهوم مانده مرخصی، نحوه محاسبه مانده مرخصی و انتقال یا باز خرید مانده مرخصی آشنا خواهید شد.

حق بیمه چیست؟ نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما 1399/07/29 4002

در این مقاله با مفهوم حق بیمه، وجوه مشمول و غیر مشمولحق بیمه، میزان حق بیمه سال99 و مهلت و نحوه پداخت حق بیمه آشنا شوید.