اخبار


حضور نرم افزارهای میزان در نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲

حضور نرم افزارهای میزان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بروزرسانی های نرم افزار انبارداری میزان ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲

بروزرسانی های جدید نرم افزار انبارداری میزان، امکانات اضافه شده از قبیل تامین کنندگان، فهرست فاکتورهای امانی، چاپ رسید کالا، متن ثابت پایین چاپ خروج از انبار و ...

امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان دی 95 ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲

امکانات اضافه شده به نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

نرم افزار دفترچه تلفن میزان ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲

نرم افزار دفترچه تلفن رایگان میزان اضافه گردید

امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان آذرماه 94 ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲

امکانات اضافه شده برای کلیه مشتریان بصورت رایگان قابل نصب می باشد.

امکانات جدید نرم افزار انبارداری تعدادی میزان تا آذر 94 ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲

امکانات اضافه شده برای کلیه مشتریان بصورت رایگان قابل نصب می باشد.

امکانات جدید نرم افزار انبارداری تعدادی میزان ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲

امکانات جدید اضافه شده به نرم افزار انبارداری میزان نسخه تعدادی

امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲

امکانات جدید نرم افزار حقوق و دستمزد میزان امید است مورد رضایت مشتریان قرار گرفته باشد