مقالات


دفاتر قانونی حسابداری چیست؟ - کاربرد، تفاوت انواع دفاتر قانونی 1400/03/23 119

در این مقاله با انواع دفاتر قانونی رسمی و غیر رسمی حسابداری و کاربرد دفاتر، اهمیت دفاتر قانونی، نحوه تحریر آن ها و دلایل رد دفاتر قانونی آشنا خواهید شد.  

ماهیت حساب ها در حسابداری چیست؟ و راه تشخیص ماهیت حساب ها 1400/03/18 253

در این مقاله با انواع حساب ها، انواع ماهیت و انواع ماهیت حساب در حسابداری آشنا شوید و نحوه تشخیص ماهیت حساب ها را بیاموزید.

اصول و مفروضات حسابداری چیست؟ 1400/03/06 274

در این مقاله با انواع اصول، مفروضاتو میثاق های حسابداری و تفاوت ان ها با یکدیگر به زبان ساده آشنا شوید.

سود و زیان انباشته چیست؟نحوه محاسبه سود و زیان انباشته 1400/02/18 740

در این مقاله با سود و زیان انباشته، نحوه محاسبه و تاثیر آن بر شرکت ها آشنا خواهید شد و همچنین نحوه ثبت حساب های سود و زیان انباشته را نیز خواهید آموخت.

حق اولاد و عائله مندی چیست؟ شرایط تعلق و حق اولاد سال 1400 1400/02/11 2304

در این مقاله با حق اولاد و کمک عائله مندی، شرایط دریافت و فرمول و نحوه محاسبه حق اولاد و مبلغ آن در سال 1400 آشنا خواهید شد.

بیمه بیکاری، شرایط و قوانین بیمه بیکاری سال 1400 1400/02/07 2793

در این مقاله با بیمه بیکاری، افراد مشمول بیمه بیکاری، میزان و نحوه محاسبه بیمه بیکاری سال 1400 و قوانین و شرایط جدید بیمه بیکاری تامین اجتماعی آشنا خواهید شد.

نامه عدم فعالیت شرکت چیست + نمونه نامه اعلام عدم فعالیت 1400/01/29 827

در این مطلب از سایت حسابداری میزان میپردازیم به نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت و مراحل و نکاتی که باید برای نامه عدم فعالیت شرکت در نظر بگیرید

قرارداد کار چیست؟ آشنایی با انواع قرارداد کاری 1400/01/28 518

ر این مقاله از سایت حسابداری میزان به تعریف قرارداد کاری آشنایی با انواع قرارداد کار از لحاظ مدت زمان و نوع استخدام می پردازیم.