مقالات

مطالبات مشکوک الوصول (Bad Debt) چیست و محاسبه هزینه آن 1400/09/02 42

با مطالعه این مقاله با مطالبات مشکوک الوصول، روش های شناسایی و نحوه محاسبه هزینه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بصورت کامل آشنا خواهید شد. 

هزینه عملیاتی و غیرعملیاتی چیست؟و تفاوت آن ها 1400/08/29 43

با مطالعه این مقاله با انواع هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی و تفاوت آن ها بصورت کامل آشنا خواهید شد. 

چرخه حسابداری چیست؟ مراحل چرخه حسابداری در یک شرکت حسابداری 1400/08/08 115

برای آشنایی کامل با چرخه یا سیکل حسابداری و مراحل چرخه حسابداری در یک شرکت حسابداری و بازرگانی مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می کنیم. 

 نحوه محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور 1400/07/27 150

آیا می دانید حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چند درصد است؟ با مطالعه این مقاله با میزان و نحوه محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به طور کامل آشنا خواهید شد. 

نحوه حسابداری (سود و زیان) نرخ تسعیر ارز و ثبت سند حسابداری آن 1400/07/24 138

در این مقاله درباره تسعیر ارز، چگونگی محاسبه تسعیر ارز در بازه های زمانی بخوانید و با انواع روش های محاسبه تسعیر ارز و شناسایی سود تسعیر ارز و زیان ناشی از آن آشنا شوید. 

حق العمل کاری در قانون تجارت چیست | حسابداری حق العمل کاری 1400/06/17 244

با مطالعه این مقاله با حق العمل کاری، وظایف و مسئولیت های حق العمل کار، مخارج و نحوه حسابداری حق العمل کاری آشنا شوید. 

 ارزش اسقاط چیست و چگونه تعیین می شود؟ 1400/06/09 1601

با مطالعه این مقاله با ارزش اسقاط اهمیت و روش محاسبه و تعیین ارزش تسقاط بصورت کامل آشنا شوید. 

اصلاح و تعدیل حسابها  در پایان دوره مالی و لزوم آن 1400/06/06 262

با مطالعه این مقاله با اصلاح و تعدیل حساب ها در حسابداری، لزوم و روش های ثبت اصلاحات و تعدیلات انجام شده در پایان دوره مالی بصورت کامل آشنا خواهید شد.